admin

Ylöin Rin’oi: “Ole rohkei – pagize karjalakse!”

Ylöin Rin’oi: “Ole rohkei – pagize karjalakse!”

Suomes, Savonlinnas eläi Riina Ylönen kuuli enzimäzet karjalazet sanat lapseššu. Nygöi inehmizel on 29 vuottu igiä. Häi pagizou karjalakse kois, oman poijan kel da ruadau sotsiualizes meedies sen edeh, ku rahvas lövvettäs karjalan kieldy da tiijustettas sih nähte, kui...

Veneh karjalaisien elämäššä

Veneh karjalaisien elämäššä

Aiemmat osat: Osa 1 ja osa 2 VENEHIEN NIMET Rahtiveneh oli šuurempi toisie venehie ta šillä vejettih rahtie. Mieronvenehellä kuletettih virkamiehie, poštie ta muuta valtijoh kuuluvua. Mouttoriveneh on tavallisešti tašaperäni veneh, min peräššä on mouttori. Šoutuveneh...

Mimmosie tarinoja šäilyttäy kivi?

Mimmosie tarinoja šäilyttäy kivi?

Kävelet meččyä myöten, kuuntelet lintujen laulantua, tuulen haminua, okšien ročahušta jalkojen alla... ta äkkie šiun ieššä ilmeštyy kivi. Ta ei tavallini kivi, kun valtavan šuuri! Heti näkyy, jotta še šammaltunut kivi on totini ta viisaš, a šen šiämeššä varmašti...

Oma Mua -lehti: istorijan 30 vuotta

Oma Mua -lehti: istorijan 30 vuotta

Kešäkuun 8. päivänä Karjalan tašavalta juhli oman peruštamisen 100 vuotta. Šamana päivänä Oma Mua -lehti vietti 30-vuotispäivän. Lehen enšimmäini numero näki päivänvalon 8. kešäkuuta 1990 Karjalan työkommuunin peruštamisen 70-juhlavuotena. Šiitä ajašta alko tašavallan...

Tuomo Kondie: “Suomeh pidäy suaja erilline karjalan kielizakon”

Tuomo Kondie: “Suomeh pidäy suaja erilline karjalan kielizakon”

Mieleh on pagizutella karjalazii nuorii! Uskon lujah, gu juuri ravien nuorižon käzis on karjalan kielen da karjalazen kul’tuuran tulii aigu. Tämän kerran pagizuteltavannu on Karjalazet nuoret Suomes – Karjalaiset nuoret Šuomešša  yhtistyksen paginanvedäi Tuomo Kondie....

Veneh karjalaisien elämäššä

Veneh karjalaisien elämäššä

Artikkelin alkuosa linkin takana Jo entisistä ajoista šuaten karjalaisien tavallisina kulkuteinä on oltu jovet ta järvet, “kiššanpolut” ta paharaisat tiet. Šentäh niitä aikoja myöten veneh ta val’l’aššettu heponi oltihki ikivanhat paššuavammat kulkukeinot. VENEH TA...

Karjalaisen Meččämiehen tarinoja

Karjalaisen Meččämiehen tarinoja

Elettih ennein ta nytki vielä eletäh pohjosešša šemmoset ihmiset – karjalaiset. Vaikka hyö ollahki ihmisennäköset, ka luonnoltah enemmän ollah mečäneläjien moiset. Vet hyö eletäh kešellä meččyä ta šyyvväh mečänantimie – marjua, šientä, kaikenmoisie heinie. Oli šemmoni...

Uuzi “Taival” tazavallan 100-vuozipäiväkse

Uuzi “Taival” tazavallan 100-vuozipäiväkse

Vuodeh 2020 kuuluu äijy suurdu da merkittäviä tapahtumua. Niilöis enimis sanelougi tämän vuvven al’manuahu, kudai täl kerdua piäzöy ilmah jo kahtettutostu kerdua. Karjalan tazavallan 100-vuozipäivy on tämän 2020 vuvven tärgielöi pidoloi. Sada vuottu tagaperin oli...

Anna Usovan uusi runoteos julkaistaan Zoomissa 14. kesäkuuta

Anna Usovan uusi runoteos julkaistaan Zoomissa 14. kesäkuuta

Anna Usova on syntynyt Vitelessä, Aunuksen piirissä. Hän on pitkäaikainen Karjalan radion toimittaja, runoilija ja laulaja, joka on pitkään osallistunut Oma Pajo-kuoron toimintaan. Anna kirjoittaa runoja ja kertomuksia sekä kääntää livvinkarjalaksi tarinoita ja...

Mikä on Uutisčuppu?

Uutisčuppu – Uudisčuppu on Karjalan Sivistysseuran uusi ajankohtaiskanava. Julkaisemme tällä sivustolla kiinnostavia uutisia ja tietoa tulevista tapahtumista.

Tilaa uutisviesti

Tilaa sähköpostiisi ilmoitukset uusista artikkeleista.