Toimitus

Uhtuon karjalaisien iloja

Uhtuon karjalaisien iloja

Kešäkuun 12. päivänä Kalevalašša vietettih yhtäaikua kakši pruasniekkua – Venäjän päivyä ta perintehellistä Uhtuon karjalaisien juhlua. Pruasniekan monipuolini ohjelma taričči kisoja ta kilpailuja, konserttija ta huvija eri makuh. Uhtuon karjalaisien pruasniekan...

Karjalan Kielen Kodi taričči praktiekan tulijoile opastajile

Karjalan Kielen Kodi taričči praktiekan tulijoile opastajile

Petroskoin yliopiston pedagougiekan da psiholougien instituutan kuuzi viijendele vuozikursale piässytty tyttöstudentua ruadonedälin päivät oldih Vieljärvel Karjalan Kielen Kois kezäpraktiekal. Tuliet opastajat kylbiettih oigien kielikylyn. Vallitannehgo hyö omakse...

Runojen päivä yhisti folklorin kiinnoštunuita

Runojen päivä yhisti folklorin kiinnoštunuita

Runojen vuuvven piätapahtumua – Karjalaisien runojen päivyä piettih Petroskoissa. Oli valmissettu šuuri ohjelma, min rajoissa kaupunkin eläjät ta vierahat kuunneltih luventoja, otettih ošua leikkilöih ta opašretkeh, kačottih konserttie. Runojen päiväkši valittih 10....

Tverinkarjalaini labirintti piäsi kilpailun voittajakši

Tverinkarjalaini labirintti piäsi kilpailun voittajakši

Kešäkuun alušša Venäjän kanšalaiskamari ilmotti Kul’turnii sled (Kultuurijälki) -kilpailun tulokšet. Voittajien luvušša on Karielan tie -projekti Tverin alovehen Čaškovon kyläštä. “Karielan tie” on parahie projektija Kulttuurijälki-kilpailun järještäjina ollah Venäjän...

Lyydin korpus kielen tiedustajile da opastujile abuh

Lyydin korpus kielen tiedustajile da opastujile abuh

Orazkuun 23. päivän pidetäh Lyydiläižen päiväd. Mikš täl päiväl? Lähes kaks’kymment vuotte tagaperin vuodel 2003 orazkuun lopus Lyydin siebran valičuksen siebralaižed tuldih Kujärveh ruadomatkah, kus piätettih opastamah lyydin dialektad Kujärves. Lyydin dialektan...

Kantelehen heimoveh: kolme  šukupolvie esiinty šamalla lavalla

Kantelehen heimoveh: kolme šukupolvie esiinty šamalla lavalla

Karjalan kanšallini laulu- ta tanššiyhtyveh “Kantele” täytti tänä vuotena 85 vuotta, šen nuorisostudijo – 20 vuotta. Vuotispäiväkši oli valmissettu uuši konserttiohjelma “Kantelehen heimoveh”, kumpani yhisti artistojen šuuren perehen kolme šukupolvie: veteranija,...

Veto kieleh kašvau

Veto kieleh kašvau

Viime vuuvven šykyšyllä Kalevalatalo-etnokulttuurikeškukšen järještämät Pakajamma karjalakši -nimiset karjalan kielen kurššit šuatih kannatušta Kalevalan piirin Myö tiälä elämmä ta tämä šeutu on meilä armaš -projektin puittehissa, kumpani piäsi voittajien luvetteloh...

Parembaine tulii aigu ei tule  vai sanondal da vuotandal

Parembaine tulii aigu ei tule vai sanondal da vuotandal

Karjalan Rahvahan Liiton piälikön Aleksandr Jeremejevan otčottu Liiton ruavos vuvves 2020. Jo piäle kolmenkymmenen vuottu Karjalan Rahvahan Liitto ruadau Karjalan rahvahan hyväkse otettuloin Piäsiändölöin mugah. Liiton suurembinnu tavoittehinnu ollah: karjalan kielen...

Sarjakuvasanakirja Adaman gruunu julkistettiin Joensuussa

Sarjakuvasanakirja Adaman gruunu julkistettiin Joensuussa

Torstaina 3. kesäkuuta järjestettiin Joensuun Siihtalan kulttuuritehtaalla teoksen Adaman gruunun kirjanjulkistustilaisuus, jota oli mahdollista seurata sekä paikan päällä että livestriimin välityksellä. Adaman Gruunun tekijätiimi oli saatu haastateltavaksi paikan...

Karjalan Rahvahan Liitto kerto  vuuvven ruavon tulokšista

Karjalan Rahvahan Liitto kerto vuuvven ruavon tulokšista

Jokavuotini Karjalan Rahvahan Liiton kokouš piettih Petroskoissa, Karjalaisien, vepšäläisien ta šuomelaisien kielien resurssimediakeškukšešša 27. oraškuuta. Kanšalaisjärještön piämieš ta jäšenet kerrottih männyön vuuvven toiminnašta. Vuosikokouš alko Oma Pajo -kuoron...

Mikä on Uutisčuppu?

Uutisčuppu – Uudisčuppu on Karjalan Sivistysseuran uusi ajankohtaiskanava. Julkaisemme tällä sivustolla kiinnostavia uutisia ja tietoa tulevista tapahtumista.

Tilaa uutisviesti

Tilaa sähköpostiisi ilmoitukset uusista artikkeleista.