Olga Karlova

Olgan čuppuni: Minna Canthin ta taša-arvon päivä

Olgan čuppuni: Minna Canthin ta taša-arvon päivä

Kuuntele artikkeli luettuna:   Vuotena 2007 kirjualija, lehtitoimittaja, bisnesnaini ta yhtehiskunnallini vaikuttaja Minna Canth (1844–1897) šai enšimmäisenä šuomelaisena naisena oman liputušpäivän. Liputušpäivän (19.3.) virallini nimi on Minna Canthin päivä,...

Olgan čuppuni: Kevätšanat

Olgan čuppuni: Kevätšanat

Kuuntele artikkeli luettuna:   Kevätkuun enšimmäisinä päivinä himottais kirjuttua nousijašta kevyäštä. Mityttä kevät-alkuista šanua tariččou Karjalan kielen verkkošanakirja? Kačelka myö nyt yheššä. Kevätpäivä tahi kevyäni päivä. Päiväni paistau, ka kuiva ta vilu...

Olgan čuppuni: Rauhallista Roštuon pruasniekka-aikua!

Olgan čuppuni: Rauhallista Roštuon pruasniekka-aikua!

Kuuntele artikkeli luettuna:   Roštuota vaššen luven teilä, hyvät Olgan čuppusen lukijat ta kuuntelijat, palasen Šuomen kanšalliskirjailijan Aleksis Kiven Šeiččemen velleštä -romanista. Tekstissä šanellah, kuin vellekšet piettih Roštuon pruasniekkua....

Olgan čuppuni: Mitä šiula kuuluu, Hietajärven karjalaini?

Olgan čuppuni: Mitä šiula kuuluu, Hietajärven karjalaini?

#karjalankielielay#karjalankielennedali Kuuntele artikkeli luettuna:   Pirjo Schwarz: Hietarven čiäräni – Terveh čikkosein! Himottais pakautella šilma karjalan kielen netälie vaššen. Voitko enšimen kertuo ičeštä? Ken ta mistä päin olet? Missä nämä kyšymykšet šiuta nyt...

Olgan čuppuni: Tuli aika paissa piekloloista

Olgan čuppuni: Tuli aika paissa piekloloista

Kuuntele artikkeli luettuna:   Meijän 1901 vuotena šyntynyt vanhaämmö muisti vielä mainita piekloloita. Hyö čuarin aikua Karjalan šakeih meččih puattih ta peitošša elettih. Saltatan sluušpa niätšen oli pitkä, pahimmillah kakšikymmentäviisivuotini, šitä ni...

Olgan čuppuni: Karjalan kielen loitto-opaššuš

Olgan čuppuni: Karjalan kielen loitto-opaššuš

Kuuntele artikkeli luettuna:   Moni karjalan kielen kuršši on šiirtyn verkkoh. Päivännoušu-Šuomen yliopisson täššä šyyškuušša alkanuolla vienankarjalan peruškurššilla on 30 opaštujua. Hyväččäini miärä kielikurššilaisie, kumpasista šiinä puolet ollah...

Olgan čuppuni: Čakka-aika

Olgan čuppuni: Čakka-aika

Kuuntele artikkeli luettuna:   Karjalaisien uškomukšien mukah ennein Iivananpäivyä ei šais meččyä liikuttua eikä niyhtä čakkua tappua. Niätšen šieklallini inisijyä lisäytyy, hoš vaikka yheltä henken vienet. A jälkeh Iivananpäivän še šamani ruato šuau čakkašieklan...

Olgan čuppuni: Äijä ta vielä enämpi

Olgan čuppuni: Äijä ta vielä enämpi

Kuuntele artikkeli luettuna:   “Ruškieta smorodinua on utu i mäkärä”, mainičči mamma telefonissa. Mukavaini šanonta, šuurta miäryähän še merkiččöy. Kukkua on hyväččäisešti – ylen äijä – tottaše ni marjua tulou. Rupein miettimäh, kuinpa muiten äijähyttä voipi...

Olgan čuppuni: Šormet multah

Olgan čuppuni: Šormet multah

Kuuntele artikkeli luettuna:   Kevät kallistuu kešäh päin. Nurmella noušou vihanta. Valkie-, kelta- ta šinipäiset krookussat avauvutah päiväpaissošša. Koivun lehet ollah hiirenkorvalla. Meččä alkau vihertyä. Lintuset kilpua čirčetetäh. Pihamualla raštahat...

Mikä on Uutisčuppu?

Uutisčuppu – Uudisčuppu on Karjalan Sivistysseuran uusi ajankohtaiskanava. Julkaisemme tällä sivustolla kiinnostavia uutisia ja tietoa tulevista tapahtumista.

Tilaa uutisviesti

Tilaa sähköpostiisi ilmoitukset uusista artikkeleista.