Artikkelit

Musiikin ta hyvyön lähte

Musiikin ta hyvyön lähte

Kuva: Gerta Remšu on Kalevalan piirin kunnivokanšalaini. Tuiskukuun enšimmäisinä päivinä Gerta Nikolajevna Remšu juhliu omua 85-merkkipäivyäh. Kalevalan piirissä Gerta Nikolajevnua monet tunnetah, kunnivoitetah ta tykätäh. Tiijetäh musiikin harraštajana, kunnivoitetah...

Olgan čuppuni: Runebergintortut karjalakši

Olgan čuppuni: Runebergintortut karjalakši

  Nyt on še aika vuuvvešta, konša kaffin kera taritah makieččaista sriäpnyä, kumpani on šuanun nimeh Šuomen kanšallisen runoniekan mukah – runebergintorttuloista on pakina. On mukava, jotta erähät šyömisetki ta paissokšet eletäh imehnisen kera vuuvvenkierron...

Kuin naidih i miehellä mändih II

Kuin naidih i miehellä mändih II

Piäkuva: Pat’vaška piäštäy nuorie rikokšešta. Vienan Kariela, 1894. I. K. Inha. Luve enšimmäini oša: https://uutiscuppu.karjalansivistysseura.fi/kuin-naidih-i-miehella-mandih/ Pagina mužikoilla jatkuu: ‒ Šiula pereh on šuuri, piettä äijä žiivattua. I meilä niin že....

Karjalaisien kylien ta hierujen nimet

Karjalaisien kylien ta hierujen nimet

Piäkuva: Muutoma vuosi takaperin jyškyjärviläiset ašetettih omašša kyläššä karjalankielisie nimikylttijä. Jyškyjärven kylän VK-šivu Karjalaiset kylännimet on šynnytty rahvahan pakinašša ta käytännöššä ne on aina oltu epävirallisie, šentäh kun karttoih, kylien nimien...

Ontajärvi: istorijan šivuja šeluallen

Ontajärvi: istorijan šivuja šeluallen

Piäkuva: "Ontajärven kylä, 2018 vuosi." Tatjana Petrenko Ontajärven kylä šijoutuu tašasella ta matalalla alovehella šamannimisen Ontajärven luona. Enši kertua šitä pientä volostie mainitah vuotena 1857. Kylä Lapin pokostoissa Ontajärvi kuulu Lapin pokostojen Puatenen...

Kuin naidih i miehellä mändih I

Kuin naidih i miehellä mändih I

Piäkuva: Andilaš tuohukšen ieššä. Vienan Kariela, 1894. Foto: I. K. Inha Miula šanottih roditel’at: tuatto Smorodov F’odor Dmitrijevič (1902–1979), muamo Smorodova Agapja Sem’onovna (1902–1989), t’ota Smorodova Darja Sem’onovna (1868–1958). Tverin mualla karielat...

Lapšušajan armahat Haikol’an rannat II

Lapšušajan armahat Haikol’an rannat II

Ensimmäinen osa: https://uutiscuppu.karjalansivistysseura.fi/lapsusajan-armahat-haikolan-rannat/ Piäkuva: ”Koulukuva Haikol’ašta, 1938. Sandra Stepanova on toisešša rivissä kolmaš oikielta.” Sandra Stepanovan kuva-arhiiva Haikol'an koulu Šyyškuušša 1938 mie läksin...

Lyydilaine kuulugu -2024

Lyydilaine kuulugu -2024

Amuužes aigas d’oga kyläs, d’oga hierus ainoz pidettih omid pruaznikkoid, kudamin aigah rahvaz kävydih ad’voih toine toižile, omad gost’ad tuldih heile toižis kylispiä. Se oli ylen hyvä rahvahanperimuz. I nygyy ylen äijäl tahtoižimme, gu se perimuz säilyiš da eläiš....

Lapšušajan armahat Haikol’an rannat I

Lapšušajan armahat Haikol’an rannat I

Miun šyntymäkylä oli Šompajärvi, missä mie elin enšimmäiset kuuši puolen kera vuotta. Muutettuo pois omašta kyläštä myö vähäsekši aikua kotiutuma Haikol’ah, kumpani oli yksi lähimmistä Šompajärven nuapurikylistä. Haikol'ašta tuli šivissyškeškuš Piämiäränä oli...

Mikä on Uutisčuppu?

Uutisčuppu – Uudisčuppu on Karjalan Sivistysseuran uusi ajankohtaiskanava. Julkaisemme tällä sivustolla kiinnostavia uutisia ja tietoa tulevista tapahtumista.

Tilaa uutisviesti

Tilaa sähköpostiisi ilmoitukset uusista artikkeleista.