Uutiset

Tumma puutalo lumen keskellä

Dubrovinin talon pelaššuš alko

Kirjoittanut: Toimitus
Julkaistu: 20.1.2022
Asiasanat: uutiset

Aunukšen piirin Šuuren Sellin kylän Dubrovinin taluo alettih korjata.

Dubrovinin talo on puuarhitektuurin muistomerkki. Še on pahašša kunnošša ta jo monta vuotta vuottau restaurointie. Tänä talvena talošša on šuoritettu konservointaruavot, kumpaset autetah šäilyttyä talo ta šuojellah šitä onnettomuošta.

– Talošta otettih pois vuaralliset rakentehet, kumpaset voijah kuatuo, šekä korjattih hiršiläjijä taloušošašta. Kaikki rakentehet lajiteltih ta pantih merkkijä šemmosih, kumpaset šuau myöššyttyä taloh restauroinnin aikana. Niise talošša vajehettih katto, ilmottau Kulttuuriperinnön muistomerkkien šuojelun virašto.

Puutalo lumen keskellä

Dubrovinin talo ennein korjuamista.

Ruatojen jälkeh šuau jatkua talon korjaušta, eččie keinoja, mitein šitä käyttyä tulovaisuošša ta ottua šitä huomijoh valmistuan restaurointiprojektie. Ruatoja šuoritti Kuittisen kyläkunta, kumpasen omaisuošša talo nyt on.

Dubrovinin talo on Šuuren Sellin kylän helmi. Dubrovinin talon pelaššuš alko Rakennuš eruou toisista taloista, šentäh kun še on rikkahašti korissettu. Talon isäntä Mihail Dubrovin oli taitaja puušeppä. Hiän luati huonehkaluja ta iče leikkasi puušta koristehie omua taluo varoin. Monta vuotta talo oli pahašša kunnošša ta šeiso käyttämättä, šen lisäkši talvella 2018 šen taloušoša hajosi.

Teksti: Uljana Tikkanen, Oma Mua 19.1.2022
Foto:: Kulttuuriperinnön muistomerkkien šuojelun virašton vk-šivu

Lue nämäkin:

Nedälin 38 karjalankielizet uudizet Yle Areenassa

Nedälin 38 karjalankielizet uudizet Yle Areenassa

Halličus on suannuh valmehekse omat nevvottelut tulien vuvven talovusarvivoezitykseh näh. Halličuksen b’udžiettuezitys on 11 (yksitostu) da puoli miljardua euruo alijiämähine. Kelan mugah halličusprogramman siästöt ollah vai ylen pieni vuitti kaikis sen maksettavis...

Mikä on Uutisčuppu?

Uutisčuppu – Uudisčuppu on Karjalan Sivistysseuran uusi ajankohtaiskanava. Julkaisemme tällä sivustolla kiinnostavia uutisia ja tietoa tulevista tapahtumista.

Tilaa uutisviesti

Tilaa sähköpostiisi ilmoitukset uusista artikkeleista.