Artikkelit

Haikol’an kylä: musejo taivahan alla

Kirjoittanut: Toimitus
Julkaistu: 16.11.2020

Šajekuun lopušša Uhut-šeuran toteuttaman Kantatuattojen kieli ei šua šammuo -projektin rajoissa Kalevalatalo-etnokulttuurikeškukšen Pakajamma karjalakši -kurššien ošanottajat käytih Karjalan kanšallisen kirjailijan Ortjo Stepanovin kotimualla, Haikol’ašša.

Haikol’a on ihan pieni kylä, še šij aiččou pienen järven šuarella noin 40 kilometrin piäššä Kalevalašta Vienan Kemin šuuntah. Kyläššä ei ole šähkyö eikä mopikkaverkkuo. Tätä kylyä voit nimitellä musejokši taivahan alla.

Haikol’a on kulttuuriperinnön objekti ta muistokokonaisuš. Šen šäilyttäjinä ollah Ortjo Stepanovin fondin johtaja Miihkali ta Ol’ga Stepanovit.

Pariskunta valmisti omilla vierahilla oppimatan kylyä myöten. Še kešti kakši tuntie, ta täššä ajašša oppimatan kuuntelijat šuatih tietyä äij än hyövyllistä ta mukavua.

– Myö löysimä tietoja, jotta enšimmäini eläjä tuli tällä šuarella vuotena 1721. Legendan mukah še ihmini oli merkinantajana. Pietari Šuuren aikana, konša tultih ruoččilaiset, tällä šuarella oli signalini vartijopaikka, kumpani kuulu vartij opaikkojen verkkoh Šuomen Kajuanista alkuan Solovetskii-šuaristoh šuaten. Konša vuotena 1721 ruoččilaisien kera oli allakirjutettu rauhašopimuš, niin näitä signalisie vartijopaikkoja enyä ei käytetty. Šilloin šuarella ni rupesi elämäh enšimmäini eläjä, kerrottih oppahat.

Haikol’an istorija keštäy 300 vuotta. Kylä alko yheštä talošta ta vähitellen kašvo, ka še konšana ei ollun šuurena kylänä. Haikol’a kešti Neuvoštoliiton kehitykšen vaikiet ajat, šovat, še melkein hävisi perspektiivittömien kylien likvitoinnan aikana. Ta vain paikallisien tähen kylän ulkonäkö oli šäilytetty.

– Myö Miihkalin kera hyvin vähän olemma luatin, kertou Ol’ga Stepanova. – Šuurin piirtein kaiken luajittih ne, ket elettih Haikol’ašša ennein meitä. Juštih nämä eläjät jätettih oma jälki ta šäilytettih tämä kylä.

Oppahat šelitettih: – Ortjo Stepanov aik anah ahkeroičči, jotta olis luajittu tie šuareh, missä šijoutuu kylä. Toiset eläjät luajittih kaikki, jotta tämä kylä ei olis hävitetty tahi poltettu, hyö hoijettih kylyä, šäilytettih šiinä elämyä kuin voitih. Ka aika otti oman.

Ol’ga Stepanova hyvin muistau enšimmäistä pirttie, kumpaista hyö kunnoššettih: še oli Onton talo.

– Kiukua oli hajotettu, ovie ta latetta ei ollun. Voit šanuo, jotta vain šeinät oltihki. Juminkeko-šiätijön johtaja Markku Nieminen autto meitä restauroij a tätä taluo. Šemmosella tavalla alko meijän työ, muistelou Ol’ga.

Mihkali ta Ol’ga Stepanovit aktiivisešti toteutetah projektija ta šuoritetah tutkimuštyötä. Nykyjäh Haikol’ašša on Ortjo Stepanovin musejo, Onton talo, VIII vuosišuan ikivanha aitta, kalmismua, missä on hauvattu monta šukupolvie.

Haikol’an musejoissa šäilyy noin 2,5 tuhatta näyttelyesinehtä, šuuri miärä käsikirjutukšie (enämpi 40 tuhatta šivuo), enämpi 10 tuhatta valokuvua ta noin 4000 kirjaista.

– Viime vuotena Haikol’ah kävi 3000 ihmistä. Koronaviirussin pandemijan takie tänä vuotena meilä oli vain 300 kävijyä. Šeuruavana kešänä myö šuunnittelemma järještyä šuuri pruasniekka, mi on omissettu Haikol’an 300-vuotispäivällä. Myö toivomma, jotta voimma ottua vaštah šuuren miärän ihmisie, šuunnittelou Miihkali Stepanov.

Haikol’ua voit šanuo Vienan helmekši. Vienašša še on ainut muistokokonaisuš. Oppimatat Hai kol’ašša aina ollah mukavat. Ta ei ole tärkietä, äijänkö kertua šie olet käynyn šiinä. Tämä kylä aina vetäy luokše. Joka kerta šiinä

Teksti ta foto: Alevtina Lesonen, Oma Mua 11.11.2020

Lue nämäkin:

Veri-ryhmän al’pomi on valmis

Veri-ryhmän al’pomi on valmis

Ryhmä yhistäy perintehellisie karjalaisie runoja ta lauluja šekä šähköllistä musiikkie. Kuva: Veri-Ryhmän VK-Šivu Veri-musiikkiryhmän enšimmäini äijiäl-al’pomi näki päivänvalon ta šitä voit kuunnella verkošša kaikissa musiikkišovellukšissa. Veri-ryhmä esittäy...

Kun ruohtinet maissella kevätkalua, olet karjalaini!

Kun ruohtinet maissella kevätkalua, olet karjalaini!

Piäkuva: Karjalašša kevätkala ruokalajina oli tuttu vain Kalevalan ta ošittain Louhen (entisen Kiestinkin) piirin eläjillä. Kuva: L’udmila Tihonova Kalanpyynti on ammusista ajoista ollun karjalaisien piäelinkeinona, ta šillä oli tärkie rooli heijän elämäššä, a kalua...

Mikä on Uutisčuppu?

Uutisčuppu – Uudisčuppu on Karjalan Sivistysseuran uusi ajankohtaiskanava. Julkaisemme tällä sivustolla kiinnostavia uutisia ja tietoa tulevista tapahtumista.

Tilaa uutisviesti

Tilaa sähköpostiisi ilmoitukset uusista artikkeleista.