Artikkelit

Harraštajateatteri auttau šäilyttyä muamonkieltä

Kirjoittanut: Toimitus
Julkaistu: 22.10.2023

Muamonkielisien harraštajateatterien Taidosuari-festivalin rajoissa Kalevalašša näytettih kakši spektaklie karjalan kielellä.

Paikallisen kulttuuritalon lavalla esiinty kakši teatterie: Tverin karielan kodi -järješšön teatteriryhmä Tveristä ta Priäžän piirin Pyhäjärven etnoteatteri “Lembi”.

Molommat spektaklit oltih karjalan kielellä ta niijen teemat kerrottih karjalaisista perintehistä ta tavoista, näytettih karjalaista kulttuurie. Taidosuari-festivalin järještäjät ollah varmoja, jotta juštih tämmöni taitomuoto voipi pelaštua ta kehittyä šuomelais-ugrilaisie kielie šekä yhistyä rahvašta lempiharraššukšella.

‒ Meijän festivali on ainutluatuni, šentäh kun näytelmien lisäkši myö pitimä muasteri-oppija artistoilla ta ohjuajilla šekä šentäh jotta festivali ajo Karjalan tašavallan tovellah loittosih piirilöih, šanottih festivalin järještäjät.

Šemmosena loittosena paikkana oliki Kalevalan piiri. Tverinkarjalaisilla artistoilla oli unelma – matkuštua Kuittijärven rannoilla ta hyö oltih ylen ilosie, konša šuatih kučču festivalih.

‒ Meijän teatteriryhmä on ylen pieni ta še on aivan uuši. Ohjuaja Jelena Mihailova šuatti lyhyöššä ajašša valmistua spektakli esitettäväkši. Še pohjautuu Orava, kinnaš ta niekla -karjalaiseh starinah, missä šankarit haitukoijah meččyä myöten ta aina löyvetäh mitänih. Šurimpana vaikeukšena oli opaštuo roolit karjalakši, vet monella tämä oli enšimmäini spektakli, kerto spektaklin artista Oleg Jevgrafov.

Lyydinkarjalaisien harraštajateatteri näytti Kintahan kylän starinoja -spektaklin. Šen aikana kaččojat nakrettih, mimmosih šeikkailuih Kintahan eläjät jouvuttih, kaččomatta kielieroloih. Näytelmän peruštehena ollah Kintahan kylän huumoristarinat, kumpasie täyventäy ominaini musiikki.

Kuni nämä teatterit oltih Kalevalašša, toiset teatteriryhmät esiinnyttih Priäžän ta Aunukšen piirissä. Kaikkieštah festivalih ošallistu 13 harraštajateatterie, ta esitykšie oli järješšetty kanšallisien piirien 11 kyläššä tai pos’olkašša.

Taidosuari-teatterifestivali pietäh vuuvvešta 2016 alkuan. Šiitä ajašta järještäjät, Pyhäjärven juuret -kanšalaisjärješšön jäšenet kerättih ta käytettih kaikkie ehotukšie ta kokemukšie. Festivalin lopušša oli järješšetty Harraštajateatterien liitto, jotta tulovaisuošša teatterien proplemat piätettäis paremmin. Uuvven järješšön johtajakši valittih Dmitrii Harakka-Zaitsev, inkeröisien kielen ta kulttuurin šäilyttäjä.

Teksti: Uljana Tikkanen, Oma Mua 18.10.2023

Kuva: Sergei Kondratjev

Piäkuva: Tverin karielan kodi -kulttuurikeškukšen teatteri näytti kalevalalaisilla karjalaisen šuarnan.  

Lue nämäkin:

“MKŠ” on muamon kielen šäilyttäjät

“MKŠ” on muamon kielen šäilyttäjät

Piäkuva: Kohtauš Huoti-tiätä, kišša ta koira -näytelmäštä. Kuva: Nadežda Vasiljeva Kalevalatalo-etnokulttuurikeškukšen pieneh šalih ei voitu mahtuo kaikki halukkahat, kumpaset tultih MKŠ-teatteriryhmän enši-iltah. Artistojen mainijo ruato, heijän tarkat liikkehet ta...

Tämä viesti on jälkipolvilla

Tämä viesti on jälkipolvilla

Piäkuva: Santra Remšujeva jätti meilä omie muisselmie. Kuva: Raisa Remšujevan pereharhiiva Muamoni, tunnettu starinankertoja Santra Remšujeva tämän vuuvven 6. oraškuuta ois täyttän 110 vuotta. Keräyšmatkojen aikana kirjutin häneltä starinoja ta lauluja šekä monie...

Mikä on Uutisčuppu?

Uutisčuppu – Uudisčuppu on Karjalan Sivistysseuran uusi ajankohtaiskanava. Julkaisemme tällä sivustolla kiinnostavia uutisia ja tietoa tulevista tapahtumista.

Tilaa uutisviesti

Tilaa sähköpostiisi ilmoitukset uusista artikkeleista.