Artikkelit

“Hyperbolaini” avasi uuvven teatterikauven

Kirjoittanut: Toimitus
Julkaistu: 11.10.2023

Karjalan kanšallisešša teatterissa mäni Hyperbolaini-spektaklin enši-ilta. Kalevala-eepossan peruštehella valmissettu näytelmä on karjalan kielen vienan murtehella.

Karjalaisien runojen juonet Lemminkäiseštä, hänen muamošta ta pereheštä šekä karjalaiset legendat ta tarinat innoššettih ohjuajua Jegor Černišovie ta käsikirjuttajua-dramaturgie Anastasija Bukrejevua valmistamah spektaklie nykyaikasista ta rahvahalla ominaisista ihmisšuhtehien proplemoista.

‒ Hyperbolaini-spektaklissa piähahmot ei olla enyä väkövät šankarit eikä heilä ole erinomaista taikavoimua, vain hyö ollah tavalliset ihmiset omine tavallisine intoloineh, šanottih spektaklin valmistajat.

Näytelmän piäšankari Lemminkäini, kummaista šamoinki kučutah Ahtiksi ta Hyperbolaisekši lähtöy mutkikkahah pitkäh matkah, kumpani on täyši kuot’t’elukšie, käršimykšie ta virheitä. Matan tarkotukšena ei ole muailman pelaštamini vain oman ičen šekä elämän tarkotukšen eččimini. Matašša jumalat ei enyä auteta lieto Lemminkäistä, ka tovellini miešyštävyš ta pereh ollah tukena vaikeissa hetkilöissä.

Nuori mieš kavotti oman nimen, pelašti kallehen kaverin elämän, šai tiijuštua totta omašta tuatošta, kummaista poika piti Hyperboreja-taikamuan eläjänä, ka löysi šen Tuonelašta ta ymmärti, jotta molommat ollah tavalliset kuolovaiset henket. Lemminkäisen muamo šäilytti šytämeššä poikah alkuperäistä hahmuo ta tovellista nimie ta kokosi lempipojan ilman kaikkie liikua, mi häiriččöy elämyä.

Karjalaisie runoja, kumpaset ollah spektaklin pohjana esittäy moni-iänini kuoro. Laulut ta musiikki lisätäh henkenhapatukšie ta värissytäh kaččojua šamoin kuin tanššit ta valolaittehien käyttö. Šanakši spektakli on minimalismityylissä, mušta ta valkie väri ta valotušlaittehet, kumpasilla kuvual’l’ah kaikkie, äšen aivan vaštakohtasieki as’s’oja.

Koko spektakli on karjalan kielellä. Jegor Černišovin ta Anastasija Bukrejevan kirjuttaman käsikirjutukšen vienakši kiänti Galina Lettijeva.

‒ Kiännökšeh mäni kolme netälie ta mie kiännin 10–12 tuntie päiväššä. Konša enšimmäisen kerran nävin tekstin, ajattelin, a mitein šitä voipi kiäntyä? Teksti on ylen vaikie. Tahon šanuo, kuin moločat artistat ollah, jotta opaššuttih omat roolit, vaikka monet heistä ei tiijetä karjalan kieltä ta enšin heilä oli vaikie lukie, kerto näytelmän kiäntäjä Galina Lettijeva.

On kunnivo, jotta uuši teatterikauši alko spektaklilla vienakši. Näytelmän piäroolissa oli Gleb Germanov, hänen yštävän roolie esitti Karjalan anšijoitunut artista V’ačeslav Pol’akov ta muamuo – Karjalan anšijoitunut artista Ol’ga Portretova. Enši kertua spektakli näytetäh pimiekuun 8. päivänä. Spektakli on valmissettu Pienen kotimuan kulttuuri -projektin rajoissa.

Teksti: Uljana Tikkanen, Oma Mua 11.10.2023

Piäkuva: Mušta ta valkie väri ta valotušlaittehet, kumpasilla kuvual’l’ah kaikkie, äšen aivan vaštakohtasieki as’s’oja.

Kuva: KARJALAN KANŠALLISEN TEATTERIN VK-ŠIVU

Lue nämäkin:

Lahtin minä Läkköiläh: Niäšäštä kniäsöih

Lahtin minä Läkköiläh: Niäšäštä kniäsöih

Piäkuva: Kemin ujestin Knäšöin kylä, 1896–1907. Oikiella on Pyhän Jyrin kirikkö, XIX vuosišata. Kuva: Knäšöi – Miun kotimua VK-ryhmä Knäšöin kylä, kumpašešta tulou tämä kertomuš, vuoteh 1938 kuulu Karjalah, nyt še kuuluu Murmanskin aloveheh. Oli aikoja, konša šielä...

Sanasuarele käynnyh rahvas

Sanasuarele käynnyh rahvas

Vara venehty ei kua. “Oma Mua” tariččou vuadijale lugijale karjalankielizii čomevuksii. Sidä, midä hyvin maltettih paista enne, meijän ezi-ižät, meijän syndyzet. Hyö suadih paista čomasti, čökkijen pädevän sanazen omah virkeheh libo ynnällizen sananpiän jogapäiväzeh...

Mikä on Uutisčuppu?

Uutisčuppu – Uudisčuppu on Karjalan Sivistysseuran uusi ajankohtaiskanava. Julkaisemme tällä sivustolla kiinnostavia uutisia ja tietoa tulevista tapahtumista.

Tilaa uutisviesti

Tilaa sähköpostiisi ilmoitukset uusista artikkeleista.