Artikkelit

Innokaš yhteistyö on tallentan Oneganiemen hiäperintehie

Kirjoittanut: Toimitus
Julkaistu: 29.9.2023

Šyyškuun 12. päivänä Petroskoin valtijonkonservatorijašša esitettih Oneganiemen venäläiset hiät -kirja. Painoš jatkau moskovalaisen valokuvataiteilijan Denis Kna’zevin Muailman kanšojen hiät -kirjašarjua.

Ilmah piäsi Oneganiemen venäläiset hiät -kirja. Ainutluatuni rikkahašti kuvitettu interaktiivini painoš jatkau moskovalaisen valokuvataiteilijan Denis Kna’zevin Muailman kanšojen hiät -kirjašarjua. Šuuri projekti šäilyttäy koko muailman ta Venäjän omaperäsie hiäperintehie.

Yheššä Denis Kn’azevin kera kirjua valmissettih Kiži-musejon ruatajat Natalja Mihailova ta Arina Anhimkova. Tietotoimittajana on Valentina Kuznetsova. Kirja šuattau lukijie Oneganiemen hiäperintehien värikkähäh muailmah.

– Vuotena 2021 Natalja Mihailovan puoleh kiänty Denis Kn’azev, kumpani kerto omašta projektista ta ehotti meilä liittyö šiih. Myö kaččelima idejua ta šuoštuma. Hiät ollah monilukuni tilaisuš, šentäh kuččuma Moskovan valtijonyliopiston Bratin’a-folkloriteatterin jäšenie, Petroskoin valtijonkonservatorijan šuomelais-ugrilaisien kanšojen musiikin laitokšen opaštujie ta Kiži-musejon ruatajie. Alkoma kirjuttua juonta, tekstie, musiikkie, opetella kaikkie, harjotella. Valmissuš kešti puoli vuotta. Vuuvven 2022 kešäkuun 26. päiväštä alkuan heinäkuun enšimmäiseh päiväh šuaten viettimä kuvaukšet Kiži-šuarella. Denis Kn’azev tuli meilä valokuvuamah. Ruatopäivä kešti 15 tuntie. Projektih ošallistu niise paikallisie eläjie. Esimerkiksi, Oneganiemen ruokien tietäjä Larisa Bagajeva laitto ruokie projektie varoin. Šuurena apulaisena oli meijän tieton’euvonantaja ta toimittaja Valentina Pavlovna Kuznetsova, kertou Arina Anhimkova.

Alkušanoissa kirjan luatijat kerrotah Oneganiemen alovehešta, perintehellisistä hommista ta vuatteista šekä perinnöštä. Šeuruavat ošat on omissettu häillä ta šiih šivotuilla aiheilla: nuorisohuviloilla, ennein häitä vietetyillä pitoloilla ta eri tavoilla, hiäpäivillä, ritualiloilla häijen jälkeh, Oneganiemen hiälauluperintehellä ta antilahan prituaniella.

“Oneganiemen venäläiset hiät” on ainutluatuni kirja. Kuva: Kirill Ognev

Joka ošaštoh lisättyjen QR-koodien anšijošta lukija voipi tutuštuo hiävideoih. Denis Kn’azevin valokuvien lisäkši painokšešša on esitetty Oneganiemen ta Aunukšen gubernijan eläjien arhiivavalokuvie. Teksti on venäjän ta enklannin kielellä.

Kirjan lisäkši on kuvattu filmi, kumpani näyttäy Oneganiemen venäläisien perintehellisien häijen rekonstruointua.

– Miula tämä ruato on tosi tärkie, šentäh kun miun kantatuattojen kotimua on Oneganiemi. Olen kiitollini Denis Kn’azevilla mielenkiinnošta ta kaikilla ošallistujilla. Olen ihaštunut, šanelou Arina Anhimkova.

– Perintehelliset venäläiset hiät ollah muailman monimutkaisimpie ritualija. Ammuin huaveilin täštä projektista. Tämä on yksi mukavimmista projektiloista, kumpasie voimma kuvata musejošša ta näyttyä šiinä ympäristöššä, missä ennein elettih Oneganiemen rahvaš. Tämä on täyšin kokomuš etnografisista materialiloista, kumpaset on tallennettu visualisešti, koroštau Denis Kn’azev.

Oneganiemen venäläiset hiät -kirjan esittely vietettih 12. šyyškuuta Petroskoin valtijonkonservatorijan pietyššä šamannimiseššä konsertissa. Kiži-musejon folkloriryhmän, Milii Balakirevilla nimitetyn musiikkikoulun Vesläžed-yhtyvehen ta Bratin’afolkloriteatterin artistat šekä šuomelais-ugrilaisien kanšojen musiikin laitokšen studentit näytettih näyttämöllä 1800-luvun lopun – 1900-luvun alun Oneganiemen venäläisien omaperäistä hiäritualie. Artistat eläväšti esitettih vanhoja lauluja, itkuja ta šävelie. Šamah aikah šuurelta ruuvvulta näytettih Kiži-šuarella otettuja videokuvie. Ihana esityš lopetti luajan Oneganiemen venäläiset hiät -projektin.

Uuvven kirjan painošmiärä on 1200 kappalehta. Niitä työnnetäh Karjalan kulttuurilaitokših.

Oneganiemen venäläiset hiät -projekti toteutettih Venäjän Federatijon UNESCO:n aseita hoitajan komiisin šuojašša šekä Presidentin kulttuurialotehšiätijön, Kiži-musejon, Kanšallisukšien aseita hoitajan federalisen toimiston, Vasilii Polenovilla nimitetyn Venäjän valtijollisen kanšan neron talon venäläisen folkloritalon ta Venäjän kanšojen talon kannatukšella.

Teksti: Irina Zaitseva, Oma Mua 27.9.2023
Piäkuva: ”Oneganiemen venäläiset hiät -kirjan kuvaukšet vietettih viime kešänä Kižin šuarella.” Kuva: Deniz Kn’azev 

Lue nämäkin:

“MKŠ” on muamon kielen šäilyttäjät

“MKŠ” on muamon kielen šäilyttäjät

Piäkuva: Kohtauš Huoti-tiätä, kišša ta koira -näytelmäštä. Kuva: Nadežda Vasiljeva Kalevalatalo-etnokulttuurikeškukšen pieneh šalih ei voitu mahtuo kaikki halukkahat, kumpaset tultih MKŠ-teatteriryhmän enši-iltah. Artistojen mainijo ruato, heijän tarkat liikkehet ta...

Mikä on Uutisčuppu?

Uutisčuppu – Uudisčuppu on Karjalan Sivistysseuran uusi ajankohtaiskanava. Julkaisemme tällä sivustolla kiinnostavia uutisia ja tietoa tulevista tapahtumista.

Tilaa uutisviesti

Tilaa sähköpostiisi ilmoitukset uusista artikkeleista.