Uutiset

“Itä-Karjalan pakolaiset” on vuuvven 2020 kirja

Kirjoittanut: Toimitus
Julkaistu: 29.4.2021
Asiasanat: kirjat, Periodika

Karjalan vuuvven paraš kirja -kilpailun juhlallini seremonija perintehellisešti piettih Karjalan kanšallisešša kirjaštošša.

Kilpailun tulokšet ilmotetah joka vuosi Muajilman kirjojen päivänä. Tänä vuotena Karjalan vuuvven paraš kirja -kilpailuh ošallistu 68 kirjua. Kilpailun komiisi valičči voittajie kuuvvešša nominatijošša šekä ilmotti parahan kirjan. Niise seremonijašša annettih lahjoja ta diplomija erikoisnominatijoissa.

Periodika-kuštantamon kirja “Itä-Karjalan pakolaiset. Tie kotiin” ošallistu moneh nominatijoh ta piäsi Miun šeutu ta šen ihmiset- šekä Karjala -nominatijojen voittajakši. Kilpailun piäpalkinto täštä kirjašta niise myönnettih “Periodikalla”.

– Kiitän kaikkie, ket ruattih miun kera. Ruato ei ollun helppo eikä nopie. Olen iloni, jotta kaikki onnistu ta myö piäsimä šemmosih tulokših. Tämä kirja kertou ihmisistä ta on tarkotettu heijän jälkeläisillä šekä kaikilla ihmisillä, šano kirjan luatija, Karjalan kanšallisen arhiivan spesialisti Jelena Usačeva.

– Kyllä, myö toivoma, jotta Itä-Karjalan pakolaiset -kirja piäšöy nominatijon laureatiksi, ke emmä vuottan, jotta še šuau kolme palkintuo, kumpasista yksi on piäpalkinto. Niise on iloista, jotta Keittijöškuapin starinat -kirja tuli Kiva kirja -nominatijon laureatiksi. Nyt on äijän pakinoja šiitä, jotta lapšet yhä vähemmän luvetah kirjoja. On tärkietä, jotta myö luajimma oman panokšen hyvän ta mukavan lapšien kirjallisuon kehittämiseh. Tahon šanuo vielä, jotta on hyvä, konša spesialistit annetah meilä niin korkeita arvošanoja, ka niise meilä on kallista, kun myö šuamma šemmosie arvošanoja lukijilta. Šentäh kun kirjat on ennein kaikkie lukijie varoin. “Itä-Karjalan pakolaiset” on juuri šemmoni kirja, kumpasešta myö šaima äijän hyvie šanoja lukijilta ta hyö tahotah šitä lukie, šentäh myö tilasima kirjan toisen painokšen, korošti Periodika-kuštantamon johtaja Natalja Sinitskaja.

Kirjan šisältö on tärkie, ka niise pitäy, jotta kirja olis hyvin kuvitettu. On pantava merkillä, jotta “Periodikan” yhteisruavošša ruataja kuvataiteilija ta disaineri Anastasija Solomešč kuvitti kirjoja, kumpaset piäštih kilpailun voittajiksi.

Kilpailun kuuvvešta nominatijošta kolmešša palkinnot voitti Periodikakuštantamo. Vielä kolmešša voitettih: Tiijon valo -nominatijošša voitti Karjalan tietokeškukšen toimisto-julkaisuošašton Luatokan proterosoi-kauven rakenneh -kirja; Lukie ta lukie uuvveštah -palkinnon šai Ostrova-kuštantamo Karjalaiset starinat -kirjašta ta Kirjan taito -nominatijošša voitti Kiži-musejon Oneganiemen kiriköt ta časoun’at -kirja.

Perintehellistä kirjojen näyttelyö, kumpasešša lukijat voijah tutuštuo kirjauutukših ta antua oman iänen miellyttäväštä kirjašta tänä vuotena ei ollun, še piettih online muovošša. Internetissaki lukijat voitih valita miellyttävimmän kirjan. Tänä vuotena Lukijan mieltymyš -nominatijon voitti Svetlana Kol’čurinan kirja “Makie Karjala”. Šama kirja šai niise erikoispalkinnon Karjalan turismin viraštolta. Seremonijašša koroššettih, jotta šemmosie kirjoja matkailijan olis mukava oštua muissokši Karjalašta.

Kaikki kirjat, kumpaset otettih ošua kilpailuh oli luajittu vaikiena pandemijan vuotena, ka še ei häirinnyn luatie lukijie varoin uušie, mukavie ta hyvie kirjoja eri mavun mukah.

Teksti ta foto: Uljana Tikkanen, 28.4.2021. Periodika-kuštantamon kirjatoimittaja Irina Šil’nikovskaja (vaš.) ta johtajan šijahini Jelena Sergijenko šekä Itä-Karjalan pakolaiset -kirjan luatija Jelena Usačeva ta disaineri Anastasija
Solomešč Karjalan vuuvven paraš kirja -kilpailun seremonijašša

Lue nämäkin:

Nedälin 7 Yle Uudizet karjalakse Yle Areenassa

Nedälin 7 Yle Uudizet karjalakse Yle Areenassa

Suomes on pietty täl nedälil äijy zabastoukkua. Socialidemokruatat sanotah, gu hyö jätetäh välikyzymyksen valloillah olijan ruadomarkinoin haosan täh. VR:n loittoliikendehen junavuorolois kolmanpiän ajettih vaigu puolet. Pohjas-Suomes Kolarin kunnas rodih suuri...

Mikä on Uutisčuppu?

Uutisčuppu – Uudisčuppu on Karjalan Sivistysseuran uusi ajankohtaiskanava. Julkaisemme tällä sivustolla kiinnostavia uutisia ja tietoa tulevista tapahtumista.

Tilaa uutisviesti

Tilaa sähköpostiisi ilmoitukset uusista artikkeleista.