Uutiset

Ryhmä ihmisiä huoneessa tanssimassa

Jouhikko-CAMP keräsi nuorie musikanttija

Kirjoittanut: Toimitus
Julkaistu: 10.3.2022
Asiasanat: musiikki

Nuoret musikantit Krasnojarskin alovehpiiristä alkuan Karjalah šuaten keräyvyttih Petroskoissa, jotta tutuštuo jouhikkoh, esittyä omie musiikkiperintehie ta vajehella kokemušta.

Netälin aikana Petroskoissa vietettih Jouhikko-CAMP -etnoleirie. Šiih ošallistu 43 nuorta ihmistä, kumpaset šoitetah kanšallisilla šoittimilla. Tilaisuon tarkotukšena oli šäilyttyä, eistyä ta tutkie Karjalan tašavallan etnokulttuuriperintyö musiikkitoiminnan kautti.

– Jouhikko-CAMP -projekti ilmešty ei šattumalta. Olemma jo viettän šamallaisen Kantele-CAMP -tilaisuon. Netälin aikana šen ošallistujat opaššuttih šoittamah kantelella. Nykyjäh šen etnoleirin ošallistujat Karjalašta šoitetah meijän keškukšen šuurešša yhistynyöššä orkesterissa. Toivon, jotta Jouhikko-CAMPin jälkeh keškuš šuau niise jouhikonšoittajien orkesterin, a ošallistujat toisilta alovehilta jatetah jouhikon käyttämistä omašša luomistyöššä, korošti Karjalan rahvahan nerojen ta kulttuurialottehien keškukšen varajohtaja Tatjana Ledn’ova.

Etnoleirin avajaisissa joka ošallistuja kerto ičeštä ta esiinty.

– Olen šyntyn Votkinsk kaupunkissa. Opaššuin pedagogisešša kolledžissa ta Udmurtijan valtijonyliopistošša. Še oli šelittämätöintä – šeiččemenvuotisena tyttönä nävin krezin televiisorissa ta šanoin, jotta tahon šoittua šillä šoittimella. Tuatto vei miut Votkinskin musiikkikouluh. Šiitä päiväštä krez’ ei jätä milma. Ruan Votkinskin kulttuuritalošša. Opaššan 7–15-vuotisie lapšie šoittamah krezillä, kerto Jelena Karakulova Udmurtijašta.

Venjamin Bezrukih tuli Taimirin Dudinka-kaupunkista. Nuori mieš šoittau barganilla ta ošallistuu barganinšoittajien Čorgujači-yhtyveheh.

– Tahtosin tervehtie teitä Taimirin viijen kanšan – nenetsien, dolganien, nganasanien, enetsien ta evenkien puolešta. Iče etuššan nganasanija, innokkahašti šano Venjamin.

Kirkkahalta ta voimakkahalta kuulu nuoren miehen bargani.

Netälin aikana leirin ošallistujilla oli järješšetty eri muasteri-oppija. Ekspertit Irina Smirnova, Polina Vorobjova, Vladislav D’omin ta Aleksandr Dobrinin tuttavuššutettih leirin vierahie jouhikon istorijah, valmistamiseh ta šoittoh, a Aleksandra Aniskina kerto näyttelijän neron keinoloista.

– Jouhikolla šoitettih piäasiešša Luatokan Karjalašša. Šuurin oša šoittajista oli nauhotettu Luatokan lähellä, ka muijen tovissukšien mukah jouhikkuo käytettih niise Priäžän ta Aunukšen piirissä. Šoittimen nimi tulou jouhi-šanašta. Jouhešta luajittih joušie ta kielie, kerto Polina Vorobjova nuorilla šoittajilla.

Muasteri-oppien ta yhtehisien harjottelujen lisäkši leiriläisillä järješšettih kulttuuriohjelma ta matka Kivačču-košella.

Iltasin ošallistujien yhtehisen improvisoinnin aikana šoittimien iänet šulauvuttih yhteh. Joka päivä nuoret šoittajat valmistauvuttih loppuperfomanšših, kumpasešša hyö esiinnyttih yhistynyöššä orkesterissa. Rajotukšien takie tilaisuš mäni online. Video lähiaikoina šijotetah Jouhikko-CAMPin VK-ryhmäh.

Epyälömättä tapahtumarikaš etnoleiri jätti jälen joka ošallistujan mieleh ta šyväimeh.

– Meijän kera ruattih ammattimiehet, kumpaset kerättih ta yhissettih Venäjän kanšoja. Rupesima tutuštumah toini toisehmusiikkikielellä. Toivon tulla Petroskoih vielä kerran, šano Natalja Jeremejeva Murmanskista.

Jouhikko-CAMP -etnoleiri on šamannimisen projektin oša. Šen rajoissa on šuunniteltu muitaki tilaisukšie.

Projektie toteuttau Karjalan tašavallan kulttuurialottehien kannatuš- ta kehityššiätijö Presidentin kulttuurialottehien šiätijön kannatukšella.

Teksti ta foto: Irina Zaitseva, Oma Mua, 10.3.2022

Lue nämäkin:

Nedälin 22 Yle Uudizet karjalakse Yle Areenassa

Nedälin 22 Yle Uudizet karjalakse Yle Areenassa

EU-valličuksien ennepäi-iänestys algavui kolmanpiän. Sit päiväs algajen iänestiä edukyndeh voit kui kodimuas, mugai ulgomual. Varzinaine valličuspäivy on tuliel nedälil 9. (yheksäs) kezäkuudu. Syömizet ruvetah huovistumah tänä vuon, nenga arvivoiččou...

Mikä on Uutisčuppu?

Uutisčuppu – Uudisčuppu on Karjalan Sivistysseuran uusi ajankohtaiskanava. Julkaisemme tällä sivustolla kiinnostavia uutisia ja tietoa tulevista tapahtumista.

Tilaa uutisviesti

Tilaa sähköpostiisi ilmoitukset uusista artikkeleista.