Artikkelit

Kalitka-festivuali keräi rahvastu Lihoslavl’ah

Kirjoittanut: Toimitus
Julkaistu: 24.8.2023
Asiasanat: festivuali

Elokuun 19. päivänny Lihoslavl’an piirin Mämmino-etnokompleksas jo seiččemetty kerdua piettih Kalitka-nimisty rahvahanvälisty karjalazen piiruan festivualii. Sidä järjestetäh Verhnevolžan kohtas vuvves 2015. Seiččemes vuvves “Kalitka” rodih Tverin Karjalan piälimäzekse kezäpruazniekakse, kudai keräi yhteh rahvastu Ven’an eri čuppuloispäi. Pajattamas da pläššimäs festivualis oli Udmurtien, Valgoven’an, Tverin da Karjalan rahvastu. Karjalan da Tverin alovehii yhtistetäh monivuodehizet ystävysvälit da yhtehine ruado Ven’an rahvahan etnokul’tuurukehittämizen alal.

Meijän tazavaldu joga vuottu yhtyy Kalitka-festivualih. Tänävuongi Karjalaspäi pruazniekale tuli suuri joukko rahvastu. Ezittymäs piälimäzel laval oli Oma pajo -hora da Čičiliušku-tyttiteatru Petroskoilpäi, Värtinäine-folklouruansambli da Čomat tytöt – tansijoukko Jessoilaspäi. Karhumäin lapsien kandelehelsoittajien ansambl’u ozutti omat Kalitka-festivuali keräi rahvastu Lihoslavl’ah soitandunerot. Enzikerdua pajattamas festivualis oldih Serafima Novikova da Koivikko-pajojoukko Anuksespäi.

Kalitka-festivualin pruazniekkuprogrammu oli bohattu eri pidoloil.

Lapset da nuoret opittih omii vägilöi da neroloi piirualoin pastamizes, nuoret yhtyttih Syötä čyöttöine karjalakse -nimizeh šeimindykilbah. Kaikin pruazniekale tulluot suadih oppie festivualin suurimua šipainiekkua sego yhtyttih karjazien tansiloin master-kluassoih. Festivualin aigah ruattih torgupaikat, kus myödih magieloi piirualoi, paikallizii tuottehii da muasteriloin käziruadoloi. Muasteriloin linnas piettih eriluaduzet ruadopajat. Festivualin gostih niškoi oli järjestetty Ruveta karjalazekse- tiedokilbu. Nerokkahat da algajat taidoilijat vastavuttih Karjalazet piirustukset -pleeneral. Vie erähäs pivos opastettih karjalan kieleh. Mugaže oli järjestetty jarmanku, kus rahvastu tuttavutettih Lihoslavl’an kuulužembih paikkoih.

Festivualin aigah sai kižata kyykkäh, ozuttua omii neroloi, opastuo pastamah šipainiekkoi da sul’činoi. Lapsih niškoi ruattih kižuandupaikat, nuoret brihat voidih oppie omii vägilöi perindöllizis kilvois. Opastettihgi kaikkii vahnanaigazih kižoih da saneltih karjalazien tavois. Programmu oli azuttu eriigäzih rahvahih niškoi, sie löydyi piduo eri maguh.

Teksti: Nadežda Mičurova, Oma Mua, Petroskoi 23.8.2023
Piäkuva: ”Tänävuon enzikerran piettih Kalitka-festivuali Mämmino-etnokompleksas.” Margarita Kemppainen

Lue nämäkin:

Karjalan tärgevin simvolu

Karjalan tärgevin simvolu

Piäkuva: Vuvvennu 2015 ilmoih piässyön vienanakarjalazen Kalevalan on kiändänyh Raisa Petrovna Remšujeva, kuvat sih niškoi luadi taidoilii Vitalii Dobrinin. Jälgivuozien aigua meil Karjalas ruvettih enämbän pagizemah eeppillizes poeemas Kalevalas. Enimytten...

Mikä on Uutisčuppu?

Uutisčuppu – Uudisčuppu on Karjalan Sivistysseuran uusi ajankohtaiskanava. Julkaisemme tällä sivustolla kiinnostavia uutisia ja tietoa tulevista tapahtumista.

Tilaa uutisviesti

Tilaa sähköpostiisi ilmoitukset uusista artikkeleista.