Uutiset

Karjalaisiin asuihin pukeutuneet laulajat useassa rivissä, edessä lapsia, vanhempia takana

Kantelehen heimoveh: kolme šukupolvie esiinty šamalla lavalla

Kirjoittanut: Toimitus
Julkaistu: 14.6.2021
Asiasanat: musiikki

Karjalan kanšallini laulu- ta tanššiyhtyveh “Kantele” täytti tänä vuotena 85 vuotta, šen nuorisostudijo – 20 vuotta. Vuotispäiväkši oli valmissettu uuši konserttiohjelma “Kantelehen heimoveh”, kumpani yhisti artistojen šuuren perehen kolme šukupolvie: veteranija, lapši- ta nuorisostudijojen jäšenie šekä piäryhmän artistoja.

Pieneštä ryhmäštä kašvo šuuri ansambli

Kantelehen istorija alko 1930-luvulla. Kantelehen peruštajana ta enšimmäisenä johtajana oli šäveltäjä, musiikko ta runoilija Viktor Gudkov, juuri hiän keräsi pienen kantelehenšoittajien kerhon, kumpasešta kašvo šuuri ansambli. Vuuvvet kulettih ta musiikkiryhmän lisäkši oli peruššettu tanšširyhmä ta kuoro.

Ansambli kehitty ta šamoin kehitty Karjalan kanšallini šoitin – kanteleh, kumpasen ikä tietomiehien mielen mukah on yli 400 vuotta.

Enšin šoitettih pienellä diatonisella kantelehella, šiitä Viktor Panteleimonovič Gudkov pitän aikua tutki kantelehta ta šen šoittamista ta kehitti diatonisešta kantelehešta šuuren hromattisen kantelehen. Gudkovilla oli äijän šeuruajie, kumpaset tutkittih kantelehen luatimisen šaloja. Nykypäivinäki on olomašša muasterija, kumpaset taitavašti šuatetah luatie tätä ihmehellistä perintehellistä šoitinta ta nykyaikani šoitin on šuanun lukusie eri muotoja.

Rakkahuš kanteleh yhistäy šukupolvija

Kehittymini tapahtuu, kun tiijot ta nero šiirrytäh yheštä šukupolvešta toiseh. Še oli ansamblissa aina ta še tapahtuu nytki.

“Monilla nuorisostudijon kašvattiloilla merkkivuuvven konsertti oli debyyttinä, toisilla še oli enšimmäini esityš niin šuurella lavalla. Täyši šali kaččojie ei pölättän lapšie ta hyö laulettih kaunehie lauluja venäjäkši ta karjalakši, šekä ilosešti tanššittih. Ohjelma oli taitavašti valmissettu ta konsertti mäni hyvin. Kirkkahat ilon muhahukšet oltih kuin artistoilla, niin ni kaččojilla” – kirjutti “Kantelehen” lehistöpalvelu.

Karjalan kantakanšojen perintehelliset tanššit ollah Kantelehen tanšširyhmien pohjana. Niijen tutkijat ta koreografit Vasili Kononov, Helmi ta Viola Mal’mi luajittih enšimmäisen panokšen kanšallisen tanššitaijon kehittämiseh. Ansamblissa ahkerašti šäilytetäh tanššiperintehie.

Laulu-, musiikki- ta tanššiesitykših otti ošua yli 150 ihmistä. Konsertin lopušša lavan lähellä keräyty äijän kaččojie, kumpasilla himotti onnitella artistoja ta lahjottua kukkie. Lapšet niise šuatih muistolahjoja, kumpaset oli oššettu sponsorirahalla.

Yhtyvehen 85-vuotisen istorijan aikana Kantelehešša vaihtu muutoma šukupolvi artistoja, vain heitä kaikkie yhistäy šama asie – rakkahuš kanteleheh ta kanšalliseh kulttuurih.

Teksti ta foto: Uljana Tikkanen, Oma Mua 9.6.2021

Lue nämäkin:

Nedälin 16 Yle Uudizet karjalakse Yle Areenassa

Nedälin 16 Yle Uudizet karjalakse Yle Areenassa

Suomen halličus piäzi kehysriihes kolmen miljardan euron siästötavoitteheh. Läs puolet siästölöis kerävytäh leikkuandois da puolet veronnostandois. Suurin vuitti veronnostandois roih ylehizen arvonližäveron nostamizes 25,5 (kahtehkymmeneh viideh pilku viideh)...

Yle Uudizet karjalakse: Kalevan kižat pietäh Poris 2027

Yle Uudizet karjalakse: Kalevan kižat pietäh Poris 2027

Piäkuva: Iellizen kerran Kalevan kižat organizuittih Poris vuvvennu 2015. Arhiivukuva. Kuva: Tapio Pukkila / Yle Pori sai piettäväkse ylehissportan Kalevan kižat vuvvennu 2027. Neččih dieloh näh suovattan piätti Suomen Sportuliiton liittovaldivosto. Yle Uudizet...

Mikä on Uutisčuppu?

Uutisčuppu – Uudisčuppu on Karjalan Sivistysseuran uusi ajankohtaiskanava. Julkaisemme tällä sivustolla kiinnostavia uutisia ja tietoa tulevista tapahtumista.

Tilaa uutisviesti

Tilaa sähköpostiisi ilmoitukset uusista artikkeleista.