Menneet tapahtumat

Vihreä veneen muotoinen logo

Karjalainen yhteistyö jatkuu toukokuussa

Kirjoittanut: Toimitus
Julkaistu: 28.4.2021

Seuraava luento on torstaina 6.5.2021 kello 10.00. Karjalaisten sukujen tarinoita esitellään Karjalainen sukuni -webinaarisarjassa, jonka järjestävät yhteistyössä Karjalan Liitto, Karjalaisten Sukuyhteisöjen Liitto ja Karjalan Sivistysseura.

Toukokuussa 6.5.2021 dosentti Pentti Paavolainen luennoi kivennapalaisesta kansanedustaja Erkki Paavolaisesta otsikolla Suku, luokkaretket ja politiikka. Lampuodin pojasta ministeriksi – tapaus Erkki Paavolainen (1890–1960).

Koko Suomen taloudellinen, sivistyksellinen ja valtiollinen kehitys oli nopeaa 1870-luvulta alkaen, se kesti kunnes kuuden vuosikymmenen jälkeen kaikki keskeytyi. Kivennapa eteläisellä Kannaksella oli yksi lahjoitusmaapitäjistä, joissa lampuodit viljelivät, mutta eivät omistaneet maitaan, ne kuuluivat Systerbäckin asetehtaalle. Riihimäen–Pietarin rata (1870) muutti kaiken, kun kahden miljoonan asukkaan suurkaupunki käytännössä levittäytyi Kannakselle ja sen rannoille. Elintason nousu oli nopeaa, ja suomalaiset hyötyivät venäläisistä kaikin tavoin. Mutta jyrkkä oli myös kannakselainen suomalaisuusliike ja laillisuusrintama, kun venäläiset ihmettelivät maan erilaisia lakeja.

Paavolaisen tarkastelun kohteena on yksi luokkaretken tehneistä suvun jäsenistä, maisteri, kouluneuvos Erkki Paavolainen (1890–1960), jolle se tapahtui, opettajan, poliitikon ja lehtimiehen uran myötä. Hän tunsi kaikki ihmiset ja kantoi monta vastuuta hartioillaan, kirjoitti loputtomasti artikkeleita ja eduskuntakatsauksia sanomalehti Karjalaan. Hän oli rakentamassa Kannaksen roolia lyhyellä itsenäisyyden ajalla, oli Karjalan Liiton ensimmäinen toiminnanjohtaja. Vain 15 vuotta sotien jälkeen sydän kuitenkin uupui. Kirjoittamatta jääneiden muistelmien sijaan syntyi lapsuusajan kertomuksia vanhasta Kivennavasta ja Terijoesta.

Karjalan väestön juuret – luento DNA-sukututkimuksesta

Kesätauon jälkeen webinaarisarja jatkuu syyskuussa 9.9.2021, jolloin Ahti Kurri tuo esille geneettistä sukututkimusta otsikolla Mitä Karjala DNA -projektin tulokset kertovat luovutetun Karjalan väestön juurista. DNA-testit kertovat henkilön esivanhemmista paljon kirkonkirjoja kauemmas. Ahti Kurri kertoo esityksessään, mihin geneettinen sukututkimus perustuu ja miten DNA-testin voi kuka tahansa käytännössä – kotoa käsin – tehdä. Testin tehneet voivat sitten liittyä ilmaiseen Karjala DNA -projektiin, jossa on tällä hetkellä 2 000 jäsentä. Projektin administraattori Ahti Kurri kertoo, miten karjalaisjuuriset jakautuvat maapallon isä- ja äitilinjoihin ja esimerkiksi kuinka paljon testin tehneitä on pitäjittäin. Se antaa yhden näkökulman pohtia, mistä väestö on alueelle tullut.

Pärssisten tarina

Lokakuussa 14.10.2021 Olavi Pärssinen kertoo Pärssisten karjalaisesta suvusta otsikolla Pärssiset – Karjalaisen suvun 500 sodan ja rauhan vuotta.

Webinaarisarja jatkuu vielä marraskuussa 11.11. ja joulukuussa 9.12., jolloin esitellään vienalaisia sukuja. Webinaarisarjan kaksi johdantoluentoa sekä ensimmäinen sukutarina ovat katsottavissa YouTubesta.

Ensimmäisen luennon piti 11.2.2021 Karjalan Sivistysseuran varapuheenjohtaja Pekka Vaara aiheesta Mitä on Karjala? Luento tarkasteli eri näkökulmista ajatusta, että on monta erilaista Karjalaa. Historian kulku on muovannut ajatustamme siitä, mitä on Karjala. Kieli, uskonto, kaupankäynti sekä eri suunnista tullet valtiolliset ja poliittiset voimat ovat muokanneet Karjalaa eri aikoina. Tämä on tuottanut nykyisen Karjaloiden moninaisuuden. Pekka Vaaran luento on katsottavissa YouTubessa: https://www.youtube.com/watch?v=yg42sfOvxFA

Toisen luennon piti 11.3.2021 Karjalan Sivistysseuran sukututkimustoimikunnan puheenjohtaja Santeri Palviainen aiheesta Karjalan asutus ja suvut. Esitys keskittyi Karjalan eri osien asutuksen kehitykseen ja sen merkitykseen sukujen historialle. Eri alueiden historialliset tapahtumat on väliin autioittaneet eri seutuja ja väliin levittäneet asutusta uusille alueille luoden suvuille uusia haaroja. Karjalan eri osissa esiintyvät sukunimet ja lisänimet kytkeytyvät läheisesti asutukseen ja sukuihin. Luento tarkasteli tapausesimerkkien kautta Karjalan eri osista kylien asutusta ja pyrkii luomaan synteesiä eri alueiden asutuksen taustasta historiallisen tiedon ja perimätiedon valossa. Monin paikoin perimätieto on kuljettanut mukanaan tietoa suvun lähtösijoista tai ylläpitänyt kertomusta, että suku olisi tullut jostain, yleensä kaukaisesta paikasta. Santeri Palviaisen luento on katsottavissa YouTubessa: https://www.youtube.com/watch?v=Gh3IDBxsQlc

Ensimmäinen sukutarina oli Metsäpirtin Ahtiaisten tarina 8.4.2021 Metsäpirtin Ahtiaisten sukuseuran puheenjohtaja Harri Laine kertoi Metsäpirtissä Ahtiaisten suvusta otsikolla Lahjoitusmaatalonpojista itsenäisiksi talonpojiksi, kalastajiksi ja maailmalle – Metsäpirtin Ahtiaisten tarina. Esityksessä tarkasteltiin Lauri Ahtiaisen jälkipolvien kautta Metsäpirttiä, sen asuttamista ja kehitystä 1700-luvun alusta 1900-luvun alkupuolelle. Laatokan länsirannalla Venäjän rajalla sijaitseva Metsäpirtti sisältyi kokonaisuudessaan 1700-luvun alusta 1870-luvulle venäläisiin lahjoitusmaihin. Esityksessä tarkastellaan lahjoitusmaatalonpojan asemaa, sen kehitystä ja lopulta tilojen päätymistä talonpoikien omiksi tiloiksi. Metsäpirtti ei ollut erityisen hyvää maanviljelysaluetta ja tilojen pirstoutuminen vaikeutti tehomaataloutta. Metsäpirtti oli kuitenkin 1800-luvun lopulla ja 1900-luvun alussa merkittävä kalatalouspitäjä. Kalakaupan arvon ylitti maataloustuotannonarvon. Esityksessä luotiin katsaus Laatokan kalastajiin, kalastukseen ja kalakauppaan. Harri Laineen esittämä sukutarina on katsottavissa YouTubessa: https://www.youtube.com/watch?v=zavSpW9OEJM

Karjalainen sukuni -webinaarin järjestävät Karjalan Liitto, Karjalan Sivistysseura ja Karjalaisten Sukuyhteisöjen Liitto sekä Opintokeskus Sivis.

Webinaarisarjan aikataulu

to 6.5.2021 klo 18 Suku, luokkaretket ja politiikka. Lampuodin pojasta ministeriksi – tapaus Erkki Paavolainen (1890–1960), Pentti Paavolainen
to 9.9.2021 klo 18 Mitä Karjala DNA -projektin tulokset kertovat luovutetun Karjalan väestön juurista, Ahti Kurri
to 14.10.2021 klo 18 Pärssiset – Karjalaisen suvun 500 sodan ja rauhan vuotta, Olavi Pärssinen
to 11.11.2021 klo 18 Karjalaisen suvun tarina (ilmoitetaan myöhemmin)
to 9.12.2021 klo 18 Karjalaisen suvun tarina (ilmoitetaan myöhemmin)

Muutokset mahdollisia.

Tiedustelut toimisto@karjalansivistysseura.fi

Tervetuloa seuraamaan luentosarjaa YouTubessa osoitteessa https://www.youtube.com/channel/UCq-GMy7uxYTJz2PijuEfsmA

YouTube-kanavan löytää myös: https://www.karjalansivistysseura.fi/tarinat/tallenteet/

Lue nämäkin:

Mikä on Uutisčuppu?

Uutisčuppu – Uudisčuppu on Karjalan Sivistysseuran uusi ajankohtaiskanava. Julkaisemme tällä sivustolla kiinnostavia uutisia ja tietoa tulevista tapahtumista.

Tilaa uutisviesti

Tilaa sähköpostiisi ilmoitukset uusista artikkeleista.