Uutiset

Karjalaiset yhissytäh Vienan perinnön šäilyttämise

Kirjoittanut: Toimitus
Julkaistu: 1.10.2020

Šyykuun 25. päivänä Kalevalan Mobergin taloh keräyty karjalaisie nuapurikylistä ta -piirilöistä. Šielä piettih konferenšši ta keškuššeltih, mitä ruatah Vienan Karjalašša karjalan kielen ta paikallisen kulttuurin šäilyttämistä varoin.

Vuokkiniemen, Jyškyjärven, Kalevalan, Koštamukšen ta Piäjärven karjalan kulttuurin hyväkši toimijien järještöjen jäšenet šekä Karjalan kanšallisen ta alovehellisen politiikan ministerijön etuštajat tultih Kalevalah Uhut-šeuran järještämäh konferenšših. Koko päivä hyö keškuššeltih šiitä, mitä on lähistä kaikilla tullehilla ta mitä ei šua kavottua.

– Lämpimäššä ta yštävälliseššä ilmapiirissä myö pitimä tämän vaštautumisen, mielelläh kuuntelima šiitä, mitä ruatah lähikylissä. Hyvä, jotta nyt kanšallisissa piirilöissä on piätetty luatie virallisie asiepaperija ta leimoja kahella kielellä: venäjäkši ta karjalakši. Niise šopima šiitä, jotta pitäy enämpi ruatua piirin lapšien vanhempien kera, jotta enämpi lapšie opaštuis karjalua, šano Valentina Kovalenko, Uhutšeura -yheiskunnallisen järještön johtaja.

Konferenššissa näytettih, mitä ruatah karjalan kielen ta kulttuurin hyväkši. Paikallini Nadežda Rastriginan johtama Uhtuan kapšakki -omatoimiteatteri näytti pätkän uuvvešta Alajärven uutiset -näytelmäštä karjalan kielellä.

Näytelmän jälkeh esiinnyttih Piäjärven, Vuokkiniemen, Koštamukšen ta Jyškyjärven karjalaisutta šäilyttäjien šeurojen ta järještöjen etuštajat. Kaikilla oli mukava šuaha tietyä kollegojen kokemukšešta šekä projektien toteuttamisešta tällä alalla.

Konferenššin lopušša Karjalan kanšallisen arhiivan ruataja Jelena Usačova luki luvennon “Uhut 1920-luvuilla: toivojen ta šuavutukšien aika” ta näytti ainutluatusie šen ajan kylän ta ihmisien valokuvie. Konferenššin jälkeh kaikilla jäi ajatukšie šiitä, jotta yheššä voit šäilyttyä karjalan kieli.

Uhut-šeura järještö tänä vuotena juhliu merkkipäivyäh – 30 vuotta. Viime vuosina še šujuvašti toteuttau projektija, kumpasien piätarkotukšena on šuaha nuorien kiinnoššušta kulttuurin šäilyttämiseh. “Kantatuattojen kieli ei šua šammuo” on ykši niistä. Projektin rajoissa jo piettih Muisto-nimisie vaštavukšie, missä muisseltih Kalevalan piirin merkittävie ihmisie. Šuunnitelmissa on vielä luovan työpajan järještämini.

Teksti: Uljana Tikkanen, Oma Mua 30.9.2020
Foto: Kalevalan Uutiset -lehen VK-šivulta

Lue nämäkin:

Nedälin 7 Yle Uudizet karjalakse Yle Areenassa

Nedälin 7 Yle Uudizet karjalakse Yle Areenassa

Suomes on pietty täl nedälil äijy zabastoukkua. Socialidemokruatat sanotah, gu hyö jätetäh välikyzymyksen valloillah olijan ruadomarkinoin haosan täh. VR:n loittoliikendehen junavuorolois kolmanpiän ajettih vaigu puolet. Pohjas-Suomes Kolarin kunnas rodih suuri...

Mikä on Uutisčuppu?

Uutisčuppu – Uudisčuppu on Karjalan Sivistysseuran uusi ajankohtaiskanava. Julkaisemme tällä sivustolla kiinnostavia uutisia ja tietoa tulevista tapahtumista.

Tilaa uutisviesti

Tilaa sähköpostiisi ilmoitukset uusista artikkeleista.