Uutiset

Karjalan kielelle oma asiantuntijatyöryhmä – Mukana myös KSS:n puheenjohtaja

Kirjoittanut: Toimitus
Julkaistu: 16.8.2023

Opetus- ja kulttuuriministeriö on perustanut Kielipoliittisen ohjelman (2022) linjausta noudattavan karjalan kielen asiantuntijatyöryhmän. Sen toimikausi on 1.7.2023‒31.12.2024, ja sen toiminnasta vastaa Kotimaisten kielten keskus (Kotus).

Työryhmän perustaminen noudattaa Kielipoliittisen ohjelman tavoitteita, joiden tarkoituksena on parantaa kotoperäisten vähemmistökielten asemaa. Työryhmässä laaditaan asiantuntijaehdotus siitä, millaista tukea ja toimenpiteitä Suomessa puhuttava karjalan kieli tarvitsee tulevaisuudessa. Karjalan kielen pitkäjänteinen tukeminen varmistaisi sen, että karjalankieliset voivat vastaisuudessakin ylläpitää ja kehittää kieltään ja että kieli säilyy Suomen kotoperäisten kielten joukossa.

Edellä mainittujen tavoitteiden saavuttamiseksi karjalan kieli tarvitsee Suomessa institutionaalisen tuen, kuten todetaan Kielipoliittisen ohjelman linjauksessa. Karjalan kielellä ei ole esimerkiksi kielenkäytön periaatteita linjaavaa kielilautakuntaa. Se ei ole myöskään tällä hetkellä edustettuna niissä neuvottelukunnissa ja ryhmissä, jotka seuraavat ja edistävät eri kieliryhmien oikeuksien toteutumista.

Karjalan Sivistysseuran puheenjohtaja Seija Jalagin on yksi perustetun asiantuntijatyöryhmän jäsenistä. Hänen mukaansa on elintärkeää tuntea kielen ja kulttuurin historiaa, jotta ne voivat säilyä.

“Kulttuuri pysyy elävänä, jos kieli elää, mutta samalla pitää ymmärtää niiden historiaa. Kulttuuri on kehittynyt pitkän ajan kuluessa, ja siten se kannattelee sitä identiteettiä, joka yhteisölle muodostuu.”

Asiantuntijatyöryhmä toimii yhteistyössä Itä-Suomen yliopiston karjalan kielen elvytyshankkeen kanssa. Työryhmän keskeisinä tavoitteina on tuoda esiin sellaisia toimenpiteitä, jotka parantavat karjalan kielen tilannetta ja asemaa sekä tukevat kielen elvytystä pitkäjänteisesti.

Karjalan kielen asiantuntijatyöryhmän jäsenet 1.7.2023‒31.12.2024:

Professori emerita Pirkko Nuolijärvi (pj.), Kotimaisten kielten keskus
Professori Helka Riionheimo (vpj.), Itä-Suomen yliopisto
FT, yliopistonlehtori Seija Jalagin, Oulun yliopisto
FM, väitöskirjatutkija Tuomo Kondie
Professori Annika Pasanen, Sámi allaskuvlla
Professori Anneli Sarhimaa, Johannes Gutenberg-Universität Mainz
Professori emerita Lea Siilin, Itä-Suomen yliopisto
Professori Markku Suksi, Åbo Akademi
Sihteerinä toimii FT, erityisasiantuntija Lotta Jalava (Kotus).

Lue Kotuksen koko uutinen täältä.

Pääkuva: Reeta Suvannon kuvitusta Karjalan kieli -esitteeseen.

Lue nämäkin:

Nedälin 38 karjalankielizet uudizet Yle Areenassa

Nedälin 38 karjalankielizet uudizet Yle Areenassa

Halličus on suannuh valmehekse omat nevvottelut tulien vuvven talovusarvivoezitykseh näh. Halličuksen b’udžiettuezitys on 11 (yksitostu) da puoli miljardua euruo alijiämähine. Kelan mugah halličusprogramman siästöt ollah vai ylen pieni vuitti kaikis sen maksettavis...

Mikä on Uutisčuppu?

Uutisčuppu – Uudisčuppu on Karjalan Sivistysseuran uusi ajankohtaiskanava. Julkaisemme tällä sivustolla kiinnostavia uutisia ja tietoa tulevista tapahtumista.

Tilaa uutisviesti

Tilaa sähköpostiisi ilmoitukset uusista artikkeleista.