Artikkelit

Kaksi miestä ja yksi nainen nurmikolla, taustalla puita

Karjalan Kielen Koin Abuniekat roittihes Suomen puolel

Kirjoittanut: Toimitus
Julkaistu: 18.10.2021

Avvutandu Karjalan Kielen Koile, yhtesruavon kehitändy da karjalan kielen opastundu ollah uvven yhtevyksen piämiärät.

Ruatah enimytteh loittuopäi

Kezäkuus Suomen puolel Ilomančin kunnas pandih algu Karjalan Kielen Koin Abuniekat ry -yhtevyksele. Sih on mennyh nellikymmen viizi ristikanzua ymbäri Suomes. Pohju tälle on jo sentämän vuvven ammuine: Ilomančin kanzallisopistol da Karjalan Kielen Koil on yhtesruaduo jälgimästy kolme vuottu. Piälimäzii ruadoloi on karjalan kielen opastundu loittuopäi. Toine toizele gostih käyndät da liževöit tuttavundat, opastundat myös kuulutah tavoittehih. Lähäzis pidolois on Pieni Rastavaine (Pikkujoulu) 27. kylmykuudu. Segi pietäh loittuopäi.

Uuzi Suomen puolel toimii karjalan kieldy kannattai yhtevys tahtou auttua hyvin tutule Ven’an Karjalan, Vieljärven kyläs toimijale Karjalan Kielen Kodi-yhtevyksele. Idei suaha Suomen puolel tugiyhtevys tuli piäh Karjalan Kielen Kodi -yhtevyksen halličuksen paginanvedäjäle Ol’ga Gokkojevale, kudai tiezi, ku Suomen puolel kerdyi jo suurehko joukko Koin toimindan tiedäjiä da kannattajua. Abuniekoin suandu on ani aijankohtaine Karjalan Kielen Koile. Täs ruatah kerho da ildupäivykerho školalapsih niškoi. Kaikkiedah seiččeitostu lastu suau karjalankielisty kazvatustu. Yhtevys ei voinnuh suaha tämän ruavon finansiiruičendua valdivolpäi da piätti levendiä mieron verkostundua, partn’ouroin da tuven ečindiä.

Abuniekoin yhtevys meinuau hommata kul’tuuruda pruazniekkupidoloi, opastusmatkoi, kerähmölöi, kursoi da myös jullata opastusmaterjualua. Varoin suitandah niškoi suau pidiä subbotniekkoi, jarmankoi da jen’gukerävyksii, ottua vastah lahjoituksii da perindöbumuagoi – muga kirjutetah siändölöis. Tärgienny pietäh muga sanottuu sotsiuallistu mielihyviä mollembile puolile, seurustelendua, toine toizelluo gostih käyndiä da kogemuksien vaihtandua. Jogahine Suomes eläi voi luadie lahjoituksen Karjalan Kielen Koin toimindan hyväkse Abuniekat-yhtevyksen kauti. Lahjoittai suau vallita midä tahtos kannattua: kielipeziä, Koin ustuavanmugastu toimindua libo Vieljärven kylän elaijan parendamistu.

Karjalazen restouranan omistai da paginanvedäi

Abuniekat-yhtevys hommuau vähitellen yhten kerran matkan Vieljärveh, kudamas Karjalan Kielen Kodi toimiu keskuskohtannu. Jäzenii kiinnostau karjalan kieli da kul’tuuru Ven’an Karjalas, kyläläzet rahvas da heijän jogapäiväzet hommat. Iče Karjalan Kielen Koin rahvas, Randaine-teatran artistat hyväl mielel mustellah, ku kezäl vuvvennu 2018 suadih kävvä Ilomančin kundah ozuttelemahes.

Abuniekat-yhtevys ruadau enimite verkos da karjalan kielen opastundukursoin pidämine on merkittävembii. Piäl suan kahtenkymmenen hengen on puuttunuh kursoil, kudamii pidäy Koin ruadai Nina Barmina. Vai tänä sygyzyn on suadu verko-opastundua kolmele joukole. Kursuniekoin keskes on rahvastu Suomes, Ruočis, Anglies, Norveigiespäi.

– Yhtistyksen ruado on vaste allus, innostus on suuri da uskommo, ku yhtehizel ruavol luajimmo äijän hyviä Karjalan Kielen Koile, ližiäy Abuniekoin paginanvedäi, suomenkarjalaine Hannu Lappalainen, eläkkehelolii, endine histourien opastai da nygözin karjalazen restoruanan omistai.

Miehen sanoin mugah, hänen mollembat buabat da yksi died’olois ollah karjalazet. Yhten died’oin juuret oldih savospäi, a tuatan muamo Elizabet Dimitrov oli pravoslaunoi. Kai hyö elettih Jovensuus libo Suomen Pohjais-Karjalas.

Abuniekoin suavutus:

Yhtevys alguau juuri vereksel todevuttua 7 000 euron suuruon Leader (Liideru)-projektan, kudaman puittehis kehitetäh yhtistyksen viestämisty da hommatah digi-opastumistu ozanottajile. Ilomančin kanzallisopisto on vastuonalaine täs uvves hommas.

Hannu Lappalainen, paginanvedäi:

— Karjalan kielen elvyttämine tuli vuvven 2021 alluspäi Päivannouzu-Suomen yliopiston dielokse. Sit rodih pozitiivine kohtavumine karjalan kieleh, äijilhäi meil on karjalastu juurdu. Yliopistoh kerras liženi opastujua dai monet rahvahanopistot allettih karjalan kielen opastandua loittuopäi. Suomes nygöi on ynnälline boomi karjalan kieleh. Korona harjaitti meidy opastumah loittuopäi.

Teksti: Natalja Antonova, Oma Mua 13.10.2021
Foto: Pia Paananen. Karjalan Kielen Koin Abuniekat -yhtevyksen alguhpanijat Tapio Mäkitalo, Saara Immonen, Hannu Lappalainen.

Lue nämäkin:

“MKŠ” on muamon kielen šäilyttäjät

“MKŠ” on muamon kielen šäilyttäjät

Piäkuva: Kohtauš Huoti-tiätä, kišša ta koira -näytelmäštä. Kuva: Nadežda Vasiljeva Kalevalatalo-etnokulttuurikeškukšen pieneh šalih ei voitu mahtuo kaikki halukkahat, kumpaset tultih MKŠ-teatteriryhmän enši-iltah. Artistojen mainijo ruato, heijän tarkat liikkehet ta...

Tämä viesti on jälkipolvilla

Tämä viesti on jälkipolvilla

Piäkuva: Santra Remšujeva jätti meilä omie muisselmie. Kuva: Raisa Remšujevan pereharhiiva Muamoni, tunnettu starinankertoja Santra Remšujeva tämän vuuvven 6. oraškuuta ois täyttän 110 vuotta. Keräyšmatkojen aikana kirjutin häneltä starinoja ta lauluja šekä monie...

Mikä on Uutisčuppu?

Uutisčuppu – Uudisčuppu on Karjalan Sivistysseuran uusi ajankohtaiskanava. Julkaisemme tällä sivustolla kiinnostavia uutisia ja tietoa tulevista tapahtumista.

Tilaa uutisviesti

Tilaa sähköpostiisi ilmoitukset uusista artikkeleista.