Menneet tapahtumat

Karjalan kielen nedäli 22.–28.11.2021

Kirjoittanut: Hiloin Natoi
Julkaistu: 9.9.2021

27. pimiekuuta Šuomešša pruasnuijah karjalan kielen päivyä. Šen kunnivokši piemmä karjalan kielen netälin 22.–28.11. (netäli 47), kumpasen jokahisešta päiväštä tulou karjalan kielen päivä! Šillä netälillä joka päivä julkaisemma mitänih karjalakši Karjalan Šivissyššeuran Uutisčuppuh šekä Karjalan kieli eläy -šivulla Facebookissa ta vk:ssa. Yhy šieki karjalan kielen netälih!

Teemakši on valittu ”Vuuvvenajat”, kumpaseh kuulutah tietyn vuuvvenajan ruavot, himoruavot, pruasniekat, pakinat, mielehiset šyömiset ta niijen reseptit ta / tahi omat mielet vuuvvenajoista. Valiče minih vuuvvenaika ta kirjuta karjalakši välläššä muuvvošša pieni kertomuš, lyhykkäini juttu, starina, runo, ainehkirjutuš, vuoropakina tahi ruokaresepti, 10–12 virkehtä ylen hyvin piisuau. Liitä keralla kuvaki! Voit ni luatie laulun tahi lyhyččäisen videon.

Vuotamma kirjutukšie kuvineh ta videoita šähköpoštih karjalanelvytys@uef.fi 10.11.2021 šuaten. Meijän joukkoh kuulutah Päivännoušu-Šuomen yliopiston karjalan elvytyšprojektin ta Karjalan Šivissyššeuran ruatajat šekä Šuomešša eläjät karjalaiset ta karjalan kielen šuvaččijat.

……………………………………………………………………………………………………

27.11. Suomessa pruaznuijah karjalan kielen päiviä. Sen kunnivoksi piemmä karjalan kielen nedälin 22.–28.11. (nedäli 47), kumbazen jogahizesta päivästä tulou karjalan kielen päivä! Sillä nedälillä joga päiviä julguamma midägi karjalaksi Karjalan Sivissysseuran Uudisčuppuh segö Karjalan kieli eläy -sivulla Facebookassa da vk:ssa. Yhy siegi karjalan kielen nedälih!

Tiemaksi on vallittu ”Vuuvenaijat”, kumbazeh kuulutah mingi vuuvenaijan ruavot, himoruavot, pruazniekat, paginat, mieldä myöten olijat syömizet da niijen reseptat da/libo omat mielet vuuvenaijoista. Valliče yksi vuuvenaiga da kirjuta karjalaksi vällässä muuvossa pieni kerdomus, lyhyt starina, suarna, runo, ainehkirjutus, vuoropagina libo syömizen resepta, 10–12 virkehtä on jo ylen hyvä. Liitä kirjutukseh kuvagi! Tahtonet, iellä mainittuloin sijah voit luadie laulun libo lyhyččäzen videon.

Vuotamma kirjutuksie da videoloi sähköpoštah karjalanelvytys@uef.fi 10.11.2021 suaten. Miän joukkoh kuulutah Päivännouzu-Suomen yliopisson karjalan elvytysprojektan da Karjalan Sivissysseuran ruadajat segö Suomessa eläjät karjalazet da karjalan kielen suvaiččijat.

……………………………………………………………………………………………………

27. kylmykuudu Suomes pruaznuijah karjalan kielen päiviä. Sen kunnivokse piemmö karjalan kielen nedälin 22.–28.11. (nedäli 47), konzu joga päiviä roih karjalan kielen päivy! Sil nedälil joga päiviä julguammo midägi karjalakse Karjalan Sivistysseuran Uudisčuppuh sego Karjalan kieli eläy -sivule Facebookas da vk:s. Yhty sinägi karjalan kielen nedälih!

Tiemakse on vallittu ”Vuvvenaijat”, kuduah kuulutah mingi vuvvenaijan ruavot, himoruavot, pruazniekat, paginat, mieldy myöte olijat syömizet da niilöin reseptat da/libo omat mielet vuvvenaigoih näh. Valliče mitahto yksi vuvvenaigu da kirjuta karjalakse välläs muvvos pieni kerdomus, lyhyt starin, suarnu, runo, ainehkirjutus, vuoropagin libo syömizen reseptu, 10 –12 virkehty jo ylen hyvä roih. Liitä kerras kuvagi! Voit sežo luadie pajon libo lyhyččäzen videon.

Vuotammo kirjutuksii da videoloi sähköpoštah karjalanelvytys@uef.fi 10.11.2021 sah. Meijän joukkoh kuulutah Päivännouzu-Suomen yliopiston karjalan elvytysprojektan da Karjalan Sivistysseuran ruadajat sego Suomes eläjät karjalazet da karjalan kielen suvaiččijat.

Lähteh: https://blogs.uef.fi/…/karjalan-kielen-nedali-22-28-11-2021/

Lue nämäkin:

Mikä on Uutisčuppu?

Uutisčuppu – Uudisčuppu on Karjalan Sivistysseuran uusi ajankohtaiskanava. Julkaisemme tällä sivustolla kiinnostavia uutisia ja tietoa tulevista tapahtumista.

Tilaa uutisviesti

Tilaa sähköpostiisi ilmoitukset uusista artikkeleista.