Artikkelit

Karjalan kieli eläy

Kirjoittanut: Toimitus
Julkaistu: 24.11.2020

#karjalankielielay #karjalansivistysseura #karjalankielenpäivä #uef

Suomessa vietetään karjalan kielen päivää 27. marraskuuta.  Sen kunniaksi Itä-Suomen yliopiston, Karjalan Sivistysseuran ja Karjalaiset Nuoret Šuomešša -yhdistyksen väki sekä joukko Suomessa asuvia karjalaisia ja karjalan kielen aktivisteja ideoi karjalan kielen viikon Karjalan kieli eläy. Sitä vietetään 23.–29.11. karjalan kielestä iloiten.

Viikon aikana julkaistaan karjalaisten ja karjalankielisten kirjoituksia kielen ja sen merkityksen ympärillä Facebookissa, Twitterissä ja Karjalan Sivistysseuran Uutisčuppu – Uudisčuppu -ajankohtaiskanavalla.

Mitä karjalan kieli merkiččöy miula
Aleksandra Lesonen (Koštamuš)

Karjalan kieli še on yhteyš Vienan Karjalah. Karjalan kieli on esituattojen voima ta henki. Še kieli on mäntylöissä ta šammalissa, kut paissah miun kera karjalakši mečäššä. Kantelen lumuojih ta nuorih iänih peittäytyy rahvahan kieli. Karjalan kieli heijaštuu järveh kirpuojah ruškieh pihlajah. Karjalan kieli eläy taitomiehen Vitali Dobrininin taulušša, kumpasešša ämmöni on piiruššettu karjalaisena lapšena ta karjalaisena vanhukšena. Karjalan kieli še on elämän virtuamista, havun tuokšuo, huavehie talvešta tai kešäštäki. Karjalan kieltä tajuot, konša lennät šukšiloilla mäjeltä päiväsen šäteistä läpi. Karjalan kieli še on veräjä toiseh muajilmah, kumpasešša voit ajatella toisin tavoin.

Miellyin kard’alan kieleeh
Anneli Sarhimaa (Mainz)

Miellyin kard’alan kieleeh, ku vai kerran kuulin sen, konža elin D’oenšuušša 1980-vuožiloin alušša. Tämä mieleššäpiettähyš on säilynyn da vienyn miuda moneeh paikkaah da kaikenloadužii vaštoonnoihin rahvahien kera, dai vielägi monešša moošša.

Äijä on kaunehie muištoja rahvahišta da sluučaloišta. Mieleeh tuli nyt endžimäizenä tämä. Poadenešša pagižutin 1980-vuožiloin lopušša silloin ollougo še ollun 10-vuodehine t’yt’t’öine, Svetaksi tässä händä kučumma. Heän oli ylen mielövä da čomaine lapsi, dai hänellä oli se mieli, što omilla lapsilla heän tože rubiau kard’alaksi pagižemaah.

Aino toičči olen vuožikymmenien alooh duumainnun, midä sistä čomaižešta t’yt’östä lienyn, ongo hänellä näidä lapsie da paiššaago nämä lapšed nytten kard’alaksi, ana hot’ väčykkäžen? Dai soahaahgo Svetan bunukat konža-kai elee vielä mooilmašša, kušša kard’alan kieli eläy dai hyvin voi, dai vielägi kaiken aigoo vai paremmin?

Sidä tulieda aigoa vuottaešša, hyvee kard’alan kielen nedelie kaikilla – da d’ogo D’umalan päiveä kard’alan kielen kero!

Foto: Opastujat kaikesta Karjalasta kenttäruavossa Puadenessa vuodena 1989 Pekka Zaikovan joholla.

Lue nämäkin:

Suurustu suuh, mieldy piäh

Suurustu suuh, mieldy piäh

Kohtuine naine täytty vägie vuotti, konzu lapsi syndyy. Synnytykseh varustuttih jo ennepäi, sihgi niškoi rahvahan keskes oldih tietyt omaluaduzet tavat. Nämmii taboi tiettih da novvettih enimyten akat: enzimäzikse n’ababuabo da suguh kuulujat naizet da susiedat....

Peša Ruočin paginoi: A, kuulehai sinä, neičykkäne

Peša Ruočin paginoi: A, kuulehai sinä, neičykkäne

Ku myö, karjalazet, jouvvuimmo lähtemäh evakkoh, saimmo nähtä monenluadustu vastahottamistu. Vastahottajis oza oli hyvii ihmizii, oza vähembän hyvii. (Pahoi ihmizii taki Suomes ei ni ole.) Vai oldihbo vastahottajat kedä täh, myö panimmo merkil, što meidy ei ni oldu...

Mikä on Uutisčuppu?

Uutisčuppu – Uudisčuppu on Karjalan Sivistysseuran uusi ajankohtaiskanava. Julkaisemme tällä sivustolla kiinnostavia uutisia ja tietoa tulevista tapahtumista.

Tilaa uutisviesti

Tilaa sähköpostiisi ilmoitukset uusista artikkeleista.