Artikkelit

Karjalan kieli eläy

Kirjoittanut: Karjalan kieli elay
Julkaistu: 24.11.2020

#karjalankielielay #karjalansivistysseura #karjalankielenpäivä #uef

Suomessa vietetään karjalan kielen päivää 27. marraskuuta.  Sen kunniaksi Itä-Suomen yliopiston, Karjalan Sivistysseuran ja Karjalaiset Nuoret Šuomešša -yhdistyksen väki sekä joukko Suomessa asuvia karjalaisia ja karjalan kielen aktivisteja ideoi karjalan kielen viikon Karjalan kieli eläy. Sitä vietetään 23.–29.11. karjalan kielestä iloiten.

Viikon aikana julkaistaan karjalaisten ja karjalankielisten kirjoituksia kielen ja sen merkityksen ympärillä Facebookissa, Twitterissä ja Karjalan Sivistysseuran Uutisčuppu – Uudisčuppu -ajankohtaiskanavalla.

Vanha valokuva
Katja Kuranova (Arhipova), (Piäjärvi)

Ušein kaččelen tätä valokuvua vanhašta muamoni albomista. Ammuin  ei ole niketä elošša…

Heilä toperi elyä jykienä aikana:  nähtih nälkyä, köyhyä, šurmua. Ka ušottih, jotta tulou hyvä elämä Neuvoštoliiton kotimuašša.

Naini oikiella on Nikitina (Isakova) Ustinja Ivanovna, šyntynyt Miikkulanlahešša šuurešša varakkahašša pereheššä. Oikiella šeisoja mieš Nikitin Kalle (Kormila) Antonovič šynty Oulankašša.

Vašemmalla olija naini on miun ämmö Arhipova Houro Ivanovna (Isakova). Naiset ollah čikokšet. Mieš vašemalta on Arhipov Iivan Iljič, Vartiolammista. Istuja nuori mieš varmašti on Ustin poika.

Kalle ammuttih vuotena 1937 Stalinin aikana, 5 lašta jäi ilman tuattuo.

Iivana kuatu miinalla šovan jälkeh, Houro myöhemmin mäni miehellä ta otti šukunimen Borodkina. Iivanan lapšista  jäi eloh vain miun tuatto Arvi. Ustilla jäi vain tytär Helmi, hiän oliki kašvattan miun Kiestinkissä, šentäh kun muamoni kuoli nuorena, šeiččemen lašta jäi muamotta.

Čikokšet elettih vanhoiksi ta vähä mitä kerrottih omašta vaikiešta ošašta.

Neuvoštoliiton aika  loppu. Elämä on hyvä ta myö pärjyämmä hyvin, ka kavottima juuret ta armahan kielen. Ečimmä nyt…

Lue nämäkin:

Työ kultua myöten kävelettä

Työ kultua myöten kävelettä

Šiivo ta puhtahuš Karjalaiset ollah kuulusat puhtahuon pitäjät. Lapšija peštih tuohiropehissa. Niissä še i lapšen vuattiet peštih, erikseh aikuhisien vuatteista ta eri muilalla. Yhtehisie vuatteita peštih puisissa kartoissa ta huuhottih toiseh paikkah jyššetyššä...

Šoijen čuaritar, karpalo

Šoijen čuaritar, karpalo

Tällä marjalla on monen monta lisänimie: šitä šanotah marjojen čuarittarekši, elämän marjakši, pohjoisviinimarjakši, šuon liäkäriksi. Šuomättähien šammalešša rušottavat karpalon marjat muanitetah, onnakko monta hikie lähtöy, kuni šuat kerätä aštien täyvekši. Ka...

Mikä on Uutisčuppu?

Uutisčuppu – Uudisčuppu on Karjalan Sivistysseuran uusi ajankohtaiskanava. Julkaisemme tällä sivustolla kiinnostavia uutisia ja tietoa tulevista tapahtumista.

Tilaa uutisviesti

Tilaa sähköpostiisi ilmoitukset uusista artikkeleista.