Uutiset

Karjalan kieli eläy!

Kirjoittanut: Toimitus
Julkaistu: 27.10.2020
Asiasanat: karjalan kieli

27. pimiekuuta Šuomešša pruasnuijah karjalan kielen päivyä. Šen kunnivokši piemmä karjalan kielen netälin 23.–29.11., konša joka päiväštä tulou karjalan kielen päivä! Šillä netälillä joka päivä julkaisemma mitänih karjalakši Karjalan Šivissyššeuran Uutisčuppuh šekä tänne Karjalan kieli eläy –šivulla Facebookissa.

Yhy šieki karjalan kielen netälih! Kirjuta karjalakši välläššä muuvvošša pikkaraini kertomuš, starina, šuarna tahi kirjutuš. Teemakši valiče karjalan kielen nykyni ta tulija aika ta / tahi karjalan kielen merkityš šiun omašša elokšešša. Lyhyččäini, 10–12 virkehtä on ylen hyvä!

Vuotamma kirjutukšie šähköpoštih karjalaelay@karjalansivistysseura.fi 11.11.2020 šuahen.

Meijän joukkoh kuulutah Karjalan Šivissyššeurah ta Päivännoušu-Šuomen yliopiston ruatajat šekä Suomešša eläjät karjalaiset ta karjalan kielen šuvaččijat.

***

27.11. Suomessa pruaznuijah karjalan kielen päiviä. Sen kunnivoksi piemmä karjalan kielen nedälin 23.–29.11., konza joga päivästä tulou karjalan kielen päivä! Sillä nedälillä joga päiviä julguamma kirjutuksie karjalaksi Karjalan Sivissysseuran Uudisčuppuh da Karjalan kieli eläy -sivulla Facebookassa.

Yhy siegi karjalan kielen nedälih! Kirjuta karjalaksi vällässä muuvossa pikkarane kerdomus, starina, suarna libo kirjutus. Tiemaksi valliče karjalan kielen nygöne da tulija aiga da/libo karjalan kielen merkičys siun omassa eloksessa. 10–12 virkehtägi on jo ylen hyvä!

Vuotamma kirjutuksie sähköpoštah karjalaelay@karjalansivistysseura.fi 11.11.2020 suaten.

Miän joukkoh kuulutah Karjalan Sivissysseuran da Päivännouzu-Suomen yliopisson ruadajat segö Suomessa eläjät karjalazet da karjalan kielen suvaiččijat.

***

27. kylmykuudu Suomes pruaznuijah karjalan kielen päiviä. Sen kunnivokse piemmö karjalan kielen nedälin 23.–29.11., konzu joga päiviä roih karjalan kielen päivy! Sil nedälil joga päiviä julguammo midägi karjalakse Karjalan Sivistysseuran Uudisčuppuh sego Karjalan kieli eläy -sivule Facebookas.

Yhty sinägi karjalan kielen nedälih! Kirjuta karjalakse välläs muvvos migi pieni kerdomus, starin, suarnu libo kirjutus. Tiemakse valliče karjalan kielen nygöine da tulii aigu da/libo karjalan kielen merkičys sinun omas elokses. 10–12 virkehty jo ylen hyvä roih!

Vuotammo kirjutuksii sähköpoštah karjalaelay@karjalansivistysseura.fi 11.11.2020 sah.

Meijän joukkoh kuulutah Karjalan Sivistysseuran da Päivännozu-Suomen yliopiston ruadajat sego Suomes eläjät karjalazet da karjalan kielen suvaiččijat.

Lue nämäkin:

Viikon 39 karjalankieliset radiouutiset Yle Areenassa

Viikon 39 karjalankieliset radiouutiset Yle Areenassa

Helsingin käräjäoikeudessa on alkanut tällä viikolla poikkeuksellinen oikeudenkäynti, jossa arvioidaan sika-influenssa-rokotteen ja narkolepsian syy-yhteyttä seitsemän sairastuneen osalta. Kuluttajien luottamus talouteen saavutti syyskuussa jälleen uuden pohjalukeman,...

Uusi Pieni suomi-karjala sanakirja vapaasti saatavilla

Uusi Pieni suomi-karjala sanakirja vapaasti saatavilla

Karjalan Sivistysseuran pääsivuilla on julkaistu Oppimateriaalit-osiossa uusi Pieni suomi-karjala sanakirja. Sanakirjan ovat laatineet Euroopan kielten päivän 26.9. innoittamana Olga Karlova, Katerina Paalamo ja Natalia Giloeva. Sanakirjassa karjalan eri murteet on...

Mikä on Uutisčuppu?

Uutisčuppu – Uudisčuppu on Karjalan Sivistysseuran uusi ajankohtaiskanava. Julkaisemme tällä sivustolla kiinnostavia uutisia ja tietoa tulevista tapahtumista.

Tilaa uutisviesti

Tilaa sähköpostiisi ilmoitukset uusista artikkeleista.