Uutiset

Nainen puhujanpöntön takana kukkien ja kunniakirjan kanssa.

Karjalan lehtimiehet šuatih arvonimijä ta kunnivokirjoja

Kirjoittanut: Toimitus
Julkaistu: 23.1.2023
Asiasanat: uutiset

Venäjän painon päivänä, 13. pakkaiskuuta, Karjalan lehtimiehet šuatih tašavallan palkintoja: metalija ta kunnivomerkkijä, Karjalan anšijoitunut lehtimieš -arvonimijä šekä Karjalan halličukšen kunnivokirjoja.

Karjalan kanšojen yštävyškojin šuurešša šalissa Karjalan piämieš onnitteli Karjalan lehtimiehie Venäjän painon päivällä ta myönti arvonimijä ta kunnivokirjoja. Palkittujen luvettelošša on tašavallan toimistojen ta lehistöpalvelujen toimittajie ta lehtimiehie, ošaštojen johtajie ta spesialistija.

Karjalan TV- ta ratijoyhtyvehen johtaja Larisa Ždanova šai metalin anšijoista Karjalan tašavallan hyväkši, a Sampo TV 360°-kanavan piätoimittaja Andrei Rajev šai kunnivomerkin anšijoista Karjalan tašavallan hyväkši.

‒ Nykypäivinä ihmiset tarvitah tarkkoja tietoja. Ihmiset tahotah lukie hyväštä tovešta, konša myö pakajamma šuavutukšista, a niitä on äijän, ka niise hyö tahotah lukie proplemoistaki, kumpasie niise on. Konša mediaviessintä niin ruttoh kehittyy, on hyvin tärkietä šäilyttyä paperilehtijäki, kumpasista monet šuahah nykytärkeitä tietoja, korošti Karjalan piämieš Artur Parfenčikov juhlaseremonijašša.

Kanšallisie toimitukšie niise ei jätetty huomijotta ta niijen toimittajatki oli palkittu. Niin, Karjalan TV- ta ratijoyhtyvehen kanšalliskielisen toimitukšen johtajan šijahini Ol’ga Ogneva šai Karjalan anšijoitunut lehtimieš-arvonimen.

‒ Kiitän teitä ta voin šanuo, jotta meijän ruato antau meilä mahollisuon pityä henkeššä meijän muamonkieltä – karjalua, šano seremonijašša Ol’ga Ogneva.

Ol’gan ammattitaival alko Periodika-kuštantamon Oma Mua-leheššä, kumpasen työryhmäh toimittaja kuuluu nytki.

Oma Mua-lehen piätoimittaja Marija Spitsina šai Karjalan halličukšen kunnivokirjan monivuotisešta ahkerašta ruavošta ta kanšalliskielisen journalistiikan šäilyttämiseštä. Šen lisäkši Marija on karjalankielisen Kipinä-kuvalehen toimittaja, kiäntäjä, kielikilpailujen pitäjä ta arvoštelija, šanaštokomiisin jäšen.

‒ Ruan leheššä vuuvvešta 2005 alkuan. Ammattih mie tulin miun muamon peräššä, kumpasen anšijošta mie tiijän ni karjalan kieltä. Voin šanuo, jotta meilä on karjalan kielen šäilyttäjien šuku, šano Oma Mua-lehen piätoimittaja Maikki Spitsina.

Karjalan halličukšen kunnivokirjoja šuatih niise Kodima-lehen piätoimittaja Irina Sotnikova, Oma Media-portalin toimituššihteri Margarita Pehkonen, Karjalan Sanomat -lehen toimittaja Anna Sidorova.

Seremonijan lopušša Artur Parfenčikov ehotti uuvvistua Lehtimiehien kerhon ruatuo, jotta šielä jokahisella ois mahollisuš kertuo omista šuavutukšista ta proplemoista.

Teksti ta kuva: Uljana Tikkanen, Oma Mua 18.1.2023

Lue nämäkin:

Nedälin 7 Yle Uudizet karjalakse Yle Areenassa

Nedälin 7 Yle Uudizet karjalakse Yle Areenassa

Suomes on pietty täl nedälil äijy zabastoukkua. Socialidemokruatat sanotah, gu hyö jätetäh välikyzymyksen valloillah olijan ruadomarkinoin haosan täh. VR:n loittoliikendehen junavuorolois kolmanpiän ajettih vaigu puolet. Pohjas-Suomes Kolarin kunnas rodih suuri...

Mikä on Uutisčuppu?

Uutisčuppu – Uudisčuppu on Karjalan Sivistysseuran uusi ajankohtaiskanava. Julkaisemme tällä sivustolla kiinnostavia uutisia ja tietoa tulevista tapahtumista.

Tilaa uutisviesti

Tilaa sähköpostiisi ilmoitukset uusista artikkeleista.