Uutiset

Karjalan Rahvahan Liitto: uuši projekti alkau tänä vuotena

Kirjoittanut: Toimitus
Julkaistu: 18.1.2023

Karjalaini etnoklasteri -projektie ruvetah toteuttamah tänä vuotena. Karjalan Rahvahan Liitto voitti šiih Karjalan piämiehen grantin.


Noin kakši miljonie rupl’ua šai Karjalan Rahvahan Liitto Karjalaini etnoklasteri -projektin toteuttamiseh. Šen tarkotukšena on luuvva oloja karjalan kielen takulttuurin šäilyttämisekši ta kehittämisekši viettyän teatteri-, opaššuš- ta šivissyštoimintua.

– Piätapahtumana on Karjalaini šuarna -festivalin järještämini. Šen enšimmäini oša pietäh online ta šiitä šen voittajie kučumma Petroskoih festivalin finalih. Parahat spektaklit šuahah lahjoja ta kaikkie ošallistujie myö kučumma opašretkeh kaupunkie myöten, šano Karjalan Rahvahan Liitton johtaja Anna Jakovleva.

Šen lisäkši projektin rajoissa pietäh seminari teatterien ta luovien ryhmien johtajilla, opaššetah heitä luatimah etnospektaklija, julkaissah karjalan kielen oppikirjoja, pietäh pyörie stola -issunto, missä paissah paikannimien kyšymykšistä, vietetäh karjalan kielen kurššija, tilatah Oma Mua -lehtie etnokeškukših ta KRL:n ošaštoih. Karjalaini etnoklasteri -projekti šai Karjalan piämiehen šiätijön grantin ta šitä toteutetah 2023 vuuvven loppuh šuaten.

Teksti ta kuva: Uljana Tikkanen, Oma Mua 18.1.2023

Lue nämäkin:

Nedälin 49 Yle Uudizet karjalakse Yle Areenassa

Nedälin 49 Yle Uudizet karjalakse Yle Areenassa

Uvven Pisa-tutkimuksen mugah suomelazien nuorien maltandu on jatkanuh heikkenendiä. Policieloi Suomen eri čurilpäi on työtty virguabuh päivännouzurajale. Vuvven euribor-korgo on pakkunuh ylen terväh. Fatierukauppu on ravevunnuh äijälgi enzimästy kerdua vuodeh. Ven’a...

Mikä on Uutisčuppu?

Uutisčuppu – Uudisčuppu on Karjalan Sivistysseuran uusi ajankohtaiskanava. Julkaisemme tällä sivustolla kiinnostavia uutisia ja tietoa tulevista tapahtumista.

Tilaa uutisviesti

Tilaa sähköpostiisi ilmoitukset uusista artikkeleista.