Uutiset

kaksi miestä ja kuusi naista seisovat rivissä

Karjalan Rahvahan Liitto valičči uuvven johtajan

Kirjoittanut: Toimitus
Julkaistu: 30.3.2022

Kevätkuun 26. päivänä Karjalan tašavallan kanšalaisjärještö Karjalan Rahvahan Liitto piti vuosikokoukšen ta valičči uuvven piämiehen. Ehokašta oli kakši: Natalja Gromova ta Anna Jakovleva. Pienellä erolla voitti Jakovleva.

Kokouš keräsi yli 60 henkie

Kolme vuotta takaperin Aleksandr Jeremejev oli valittu KRL:n johtajakši. Vuosikokoukšešša Aleksandr Vasiljevič kerto Liiton toiminnašta näijen kolmen vuuvven aikana. Šiitä oli valittu järještön uuši johtaja ta halličukšen jäšenet.

– Kolmen vuuvven aikana, kaččomatta šiih, jotta oltih vaikiet olot, myö pitimä aktiivista toimintua ta valmistima kolme šuurta projektie. Nykyjäh vielä kakši on toteuttamašša, kerto KRL:n piämieš Aleksandr Jeremejev, kumpani johti Liittuo vuosina 2019–2022.

Tällä kertua vuosikokoukšeh tuli yli 60 henkie: järještön aktiiviset toimijat, jäšenet, halukkahat liittyö kanšalaisjärještöh šekä karjalaiset piirilöistä. Še on äijyä enemmän, kuin entisinä vuosina. Nellä ihmistä kirjutti anomukšie piäšömiseštä Karjalan Rahvahan Liiton jäšeniksi.

Kokoukšen alušša Karjalan tašavallan kanšallisen ta alovehellisen politiikan ministerijön etuštaja Jelena Migunova tervehti kokoukšen jäšenie ta korošti, kuin tärkietä toimintua Liitto šuorittau yli 30 vuuvven aikana.

Viime vuotena ministerijön juhlavuuvven rajoissa oli hyväkšytty uuši palkinto Panokšešta kanšalaisyhteiskunnan kehittämiseh. Jelena Ivanovna juhlallisešti myönti šen Karjalan Rahvahan Liiton entisellä johtajalla Aleksandr Jeremejevilla.

– Mie jatan ruatuo kanšalaisjärještön hyväkši. Millä voin, šillä rupien auttamah. Myö olemma tärkien vuosikymmenen alušša, šentäh kun še on ilmotettu Kantakanšojen muamonkielien vuosikymmenekši. Tämä on šyy valmistua uušie projektija ta toimie aktiivisešti, korošti Aleksandr Vasiljevič.

Kiitollisie kirjoja šuatih ošaštojen johtajat Tatjana Kirilkina ta Galina Vasiljeva šekä Liiton kirjanpitäjä Jelena Leontjeva.

54 iäntä vaštah 46

iso ryhmä ihmisiä äänestämässä erivärisillä paperilapuilla

Karjalan Rahvahan Liiton jäšenet iäneššettih šiitä, ken tulou johtajakši tulijakši kolmekši vuuvvekši.

Kokoukšen piätarkotukšena oli valita Karjalan Rahvahan Liiton uuši johtaja. Ehokašta oli kakši: Natalja Gromova ta Anna Jakovleva. Ehokkahista etukäteh iäneššettih piirilöissä šekä paikan piällä kokoukšen ošallistujat. Yhteh lašettuna oli šata iäntä. Pienellä erolla voitti Anna Jakovleva, hiän šai 54 iäntä.

– Enši vuoroh mie rupien ruatamah Liiton piiriošaštojen kera. Šuunnittelen kuunnella heijän mielipitehie ta kekšie mitein ruatua yheššä. Halličukšen kera mietimma, mitä voimma ruatua karjalan kielen kannattamisekši ta kulttuurin šäilyttämisekši. Niise mie rupien tarkistamah erilaisie juridisie kohtie, šano uuši KRL:n piämieš Anna Jakovleva.

Toini ehokaš Natalja Gromova valittih halličukšen jäšenekši. Tämä virka antau mahollisuon luatie oman panokšen Liiton toimintah.

– Enšimmäini tärkie asie, mi pitäy ruatua, on tarkistua järještön jäšenien luvettelo. Myö emmä tiijä tarkkah, ketä on Karjalan Rahvahan Liitošša, a ket ollah poissa. Halličukšen jäšenenä mie mielelläni kerron omista ajatukšista ta idejoista. Mie tiijän mitä järještön pitäy ruatua enšiksi, šelitti Natalja Gromova.

Šen lisäkši oli valittu halličukšen jäšenet. Heitä on šeiččemen, muun muašša nykyni johtaja Anna Jakovleva, entini piämieš Aleksandr Jeremejev šekä Natalja Gromova, Alavoisen ošašton johtaja Valentina Libertsova, Sergei Minvalejev, Valentina Mironova ta šihteri Ol’ga Dubitskaja.

Perintehen mukah kanšalaisjärještön ošaštot esitettih omua ruatuo šekä aktivistit kerrottih omista idejoista ta ehotukšista.

Esimerkiksi, Jessoilašša Karjalaisien runojen vuuvven rajoissa kerättih Angelahen kylän istorijua ta kyläššä šyntynyön runonlaulajan Melanija Peskovan kohtalon tarinua. Segežašša pietäh karjalan kielen ta kulttuurin tuntija, šamoin kuin ni Uuvvešša Vilkašša. Ošaštot aktiivisešti pietäh toimintua, min tarkotukšena on karjalan kielen ta kulttuurin šäilyttämini, ta ollah kiitollisie Karjalan Rahvahan Liitolla yhteisruavošta.

Kokoukšen jälkeh lähiaikoina pietäh kaikki tarvittavat tilaisuot, jotta valittu ehokaš virallisešti piäsis uuteh virkah. Šen jälkeh uuši KRL:n piämieš pitäy enšimmäisen kokoukšen valitun halličukšen jäšenien kera.

Karjalan Rahvahan Liiton vuosikokouš piettih uuvvešša šalissa Periodika-kuštantamon kolmannešša kerrokšešša. Šali oli korjattu Kanšojen yštävyškojin ruavon kehittämisohjelman rajoissa.

Teksti ta foto: Uljana Tikkanen, 30.3.2022. Foto: Karjalan Rahvahan Liiton uuši johtaja Anna Jakovleva (nelläš vašemelta) valitun halličukšen jäšenien kera. 

Lue nämäkin:

Nedälin 38 karjalankielizet uudizet Yle Areenassa

Nedälin 38 karjalankielizet uudizet Yle Areenassa

Halličus on suannuh valmehekse omat nevvottelut tulien vuvven talovusarvivoezitykseh näh. Halličuksen b’udžiettuezitys on 11 (yksitostu) da puoli miljardua euruo alijiämähine. Kelan mugah halličusprogramman siästöt ollah vai ylen pieni vuitti kaikis sen maksettavis...

Mikä on Uutisčuppu?

Uutisčuppu – Uudisčuppu on Karjalan Sivistysseuran uusi ajankohtaiskanava. Julkaisemme tällä sivustolla kiinnostavia uutisia ja tietoa tulevista tapahtumista.

Tilaa uutisviesti

Tilaa sähköpostiisi ilmoitukset uusista artikkeleista.