Uutiset

Mies esiintyy kitaran kanssa luokkahuoneessa ja muut ihmiset seuraavat istuen pöytien äärellä.

Kielikurššit loputtih Kesselipiä-pelillä

Kirjoittanut: Toimitus
Julkaistu: 25.5.2022

Karjalan ta vepšän kielien peruštietojen Onko helppo šanuo?! -kurššit piätyttih. 15 opaštujua on šuorittan loppututkinnot ta juhlittih kurššien piättymistä. Šiih liityttih opaštajat ta projektin luatimisjoukko.

Kurššien piättymistä juhlittih Kesselipiä-interaktiivisella tietopelillä. Opaštajat oltih arvoštelijoina, a opaštujien ryhmät kilpailtih keškenäh, ken rutompah ta paremmin šuorittau kielitehtävie. Karjalaiset šanottih kesselipäiksi älykkähie ihmisie, kellä on vilkaš mieli – šemmoset ollahki kurššien opaštujat, kumpasilla riitti kymmenen tuntie, jotta alottua paissa karjakši tai vepšäkši. Opaštajien ammattitaito anto innoššušta kielen opaštumiseh.

– Nyt myö piemmä kallehimpana tulokšena šitä, jotta opaštujilta šuamma hyvie, lämpimie šanoja. Hyö ollah onnellisie, jotta liityttih projektih. Kaikki ryhmät oikein hyvin šovitah toini toiseh. Še näky oppituntien aikana ta lopputilaisuošša. Myö kyšymä heitä valmistamah esitykšie ta ne oltih erilaisie: vepšäläiset kekšittih ta laulettih častuškoja, vienankarjalaiset esitettih taikašanoja tautiloista ta livviläiset tarittih kaikilla laulua Ongo Petroskoi -lauluo, kerto projektih kuvaušryhmän johtaja Marija Šašina.

Ryhmä naisia opiskelemassa pöydän äärellä. Mies opastaa heitä  seisoaltaan ja toinen mies etäämmällä kuvaa kännykällä.

Tietopelissä oli pakina-, kirjutušta lukomistehtävie. Niijen šuorittamini toi äijän tietoja ta iluo.

Kurššien lopputilaisuš alko kalittojen muasteri-opista. Natalja Sinitskaja näytti, kuin karjalaiset paissetah perintehellisie piiraita hutun kera.

Šen jälkeh oli tietopeli, kumpasešša oli pakina-, kirjutuš- ta lukomistehtävie. Piti kiäntyä, kekšie kyšymykšie ta vaššata niih, arvata, mitä merkitäh karjalaisien ta vepšäläisien fraseologismit. Kilpailun ošien välillä oli musiikkiyllätykšie: šoittaja ta šepittäjä Arto Rinne esitti kolme lauluo, a Karjala-tanšširyhmän johtaja Andrei Anisimov piti perintehellisien tanššien muasteri-oppie.

– Elän Karjalašša noin 30 vuotta ta oikein tahoin ymmärtyä vaikka vähän karjalan kieltä. Onni kiänty puoleheni, konša miut kučuttih kurššiloih. Mie opaššuin karjalan kieltä ta šamoin tutuššuin perintehih ta istorijah. Mie kiitän järještäjie mukavašta projektista, šano kurššien opaštuja Rafat Amer. Onko helppo šanuo?! -kurššien aikana kolmešša ryhmäššä piettih kymmenen livvin- ta vienankarjalan šekä vepšän kielien tuntie. Opaštumah karjalua tai vepšyä kučuttih Petroskoissa tunnettuja ihmisie: muusikkoja, hyvänluajinta fondien johtajie, oppahie, viranomasie ta toisie. Kaikkieštah oli järješšetty 30 oppituntie ta niitä kuvasi ammatillini kuvaušryhmä. Oppituntija šuau nähä šykyšyllä Oma Media -portalilla šekä projektin VK-ryhmäššä.

Onko helppo šanuo?! -kurššit piettih Opaššumma yheššä -projektin rajoissa, kummaista toteuttau Karjalan Rahvahan Liitto Karjalan piämiehen šiätijön grantilla.

Teksti: Uljana Tikkanen, Oma Mua 25.5.2022
Foto: Alina Kartinen

Lue nämäkin:

Viikon 39 karjalankieliset radiouutiset Yle Areenassa

Viikon 39 karjalankieliset radiouutiset Yle Areenassa

Helsingin käräjäoikeudessa on alkanut tällä viikolla poikkeuksellinen oikeudenkäynti, jossa arvioidaan sika-influenssa-rokotteen ja narkolepsian syy-yhteyttä seitsemän sairastuneen osalta. Kuluttajien luottamus talouteen saavutti syyskuussa jälleen uuden pohjalukeman,...

Uusi Pieni suomi-karjala sanakirja vapaasti saatavilla

Uusi Pieni suomi-karjala sanakirja vapaasti saatavilla

Karjalan Sivistysseuran pääsivuilla on julkaistu Oppimateriaalit-osiossa uusi Pieni suomi-karjala sanakirja. Sanakirjan ovat laatineet Euroopan kielten päivän 26.9. innoittamana Olga Karlova, Katerina Paalamo ja Natalia Giloeva. Sanakirjassa karjalan eri murteet on...

Mikä on Uutisčuppu?

Uutisčuppu – Uudisčuppu on Karjalan Sivistysseuran uusi ajankohtaiskanava. Julkaisemme tällä sivustolla kiinnostavia uutisia ja tietoa tulevista tapahtumista.

Tilaa uutisviesti

Tilaa sähköpostiisi ilmoitukset uusista artikkeleista.