Uutiset

Kaksi miestää esittää performanssia tuvassa, heidän vierellään seisoo naisia

Kindahan zuakkunat on elavutettu festivualis

Kirjoittanut: Toimitus
Julkaistu: 22.6.2022
Asiasanat: Kintahankylä

Mennyt pyhänpiän, 19. kezäkuudu, Kindahan kyläs jo 36. kerdua piettih juumorufestivuali. Tänävuon se oli omistettu syömizile da syöndytavoile.

Pyhänpiän jo huondestu myöte nägyi, ku vihmusiä voi rikkuo festivualin luadijoin da gostien pluanat. Ga eibo sidä roinnuh. Pahah siäh kaččomattah rahvastu Kindahan kyläh, 36. juumorufestivualih tuli äijy da kaikkielpäi. Oli tulluzien joukos Karjalan eri linnois da kylispäi tulluzii da Karjalan ulgopuolel eläjii. Festivualin aigah vaihtelii siä nikelle ei olluh tiel. Kaikin suadih huogavuo, pidiä iluo da suaja uuttu neruogi muasteripajois.

Kuni jalgu kapsau, sini suu n’apsau

Tämän vuvven festivualin teemakse sen luadijat vallittih syömizii da syöndytaboi, sendäh enimät festivualin aigah ruadanuot vesseldys- da kižuandulagevot da kohtat oli omistettu tälle teemale. Erähäs kižakohtas lapset da nuoret mielihyväl suadih kalua kalarokakse, kannettih vetty korendol, opastuttih panemah päččih piiraiproutivuo. Toizes voidih viessata suuril puuhizil lauččuviesoil kai, midä tarvitah keittäjes libo tiijustua gadaičendan vuoh sidä, midä ei pidäs syvvä Kindahan zuakkunat on elavutettu festivualis da mi ei ole tervehys ozua ennustannuole ristikanzale.

Kaksi poikaa paistavat leipää ulkona

Brihačutgi opittih pastajan leibiä, piirailabjal pandih proutivoloi päččih.

Suurel laval toine toizele jälles tuldih pajattamah karjalan da ven’an kielel Karjalan kuulužat pajojoukot. Heijän ezityksien välis festivualin vedäjät yhtytottu opittih ihaškoittua rahvastu, kučuttih heidy lavale ozuttamah omii neroloi eri kilvois. Net tietty dielo oli omistettu syöndäle da syömizile. Yksil kilbuniekoil pidi silmät salvas vaiku n’uustandan vuoh ovvostua, mittumua syömisty taritah heile kilvan pidäjät. Toizil pidi yhtes minuutas syvvä enämbän kaikkii pel’menii. Rahvas ei painettu lauččou, mielihyväl nostih lavale ozuttamah omii neroloi da suadih sit hyvät lahjat kilvois. Pruazniekan piälimäzenny lahjannuhäi oli delegy höštötty, sen omistai sai tiijustua arbajazis.

Kaksi naista ja tyttö esiintyvät lavalla. Toinen nainen pitelee tytön silmiä peitettynä.

Sordavalaine tyttöine rodih voittajakse kilvas, kudamas vaiku n’uustandal, silmät salvas, pidi arvata, mittumua syömisty sinule taritah pruazniekan vedäjät

Kindahan miehet nägyvih

Konzu pihal täytty vägie pajatettih, tansittih, kižattih da kilbailtih, kylän ei suurehkos muzein talois petroskoilaine Karjalan rahvas -teatru ihaškoitti festivualin gostii omal spektaklil. Se oli mielenkiinittäi da mielehpainui ozutus Kindahan zuakkunoin mugah. Näbielöih karjalazih ruuttih šuorivunnuot artistat ylen maltajen da nerokkahasti ozutettih yhtes spektaklis mondu Kindahan miehile tapahtujua priiččua da kummua. Kaikile tuttavat Kindahan zuakkunat – “Oligo piä?”, “Juotattau”, “Voi aitas”, “Mužikku kadoi”, “Zirkalozeh näh”, “Mučoi” – tuldih ezile yhten ozutuksen aigua. Rahvas ylen äijäl miellyttih teatran ozutukseh, pläkytettih käzii artistoile da kučuttih vie kerran lavale. Artistat rouno ku vai kaksi kerdua huavattih ozuttua omua spektaklii, sen sai lugie spektaklin kučunduilmoitukses, ga ozutettih äijiä enämbän, moine kuulužu da kyzyttävy rodih heijän ozutus festivualin gostien keskes. Nerokkahat petroskoilazet artistat Kindahan kylän festivualin jälles jo suadih kučun tulla ezittymäh toizih kohtih. Himoittas, ku heijän neros tiijustettas muijal.

kaksi tyttöä seisovat puupölkkyjen päällä.

Erähäs kižakohtas nuoret opittih kävellä moizet puuhizet jallačit jallas.

Kindahan jarmanku da restoraunu

Jo perindöllizekse on roinnuh Kindahan pruazniekan aigah pidiä jarmankua. Tämänvuodizel jarmankal sai ostua Karjalan muasteriloin eriluadustu käziluajilmustu da ičel opastuo kudamidä luadimah. Kyläs ruadoi moni muasteripajua. Festivualin gost’at voidih opastuo ruadamah padaniekan kruugal da luadimah savi ast’ettu. Sih neroh opasti pyhärveläine L’oka Čurakova. Kel oli himo sai iče kartata villua da sit villas da kangahas azuo tyttilöi oman ičen vardoittavakse. A priäžäläzen Melliččyfondan neidizet opastettih festivualin rahvastu luadimah erinomazii mustolahjoi – kindahalazii kivilöi.

Mies opastaa naista savitöiden teosa

Festivualin rahvas rakkahal tuldih pyhärveläzen padaniekan muasteripajah opastumah luadimah saviazuteksii.

Syömizien myöjät da keittäjät sežo ei jiädy bokkah. Kindahan jarmankal sai ostua meigälästy marmeluadua, varen’n’ua, metty, priädniekkiä da muudu, a Kindahan restoruanupihois juvva hormučuajuu kaikenmoizien piirualoinke da oppie perindöllisty da ei-perindöllisty liha- da kalasyömisty da äijän midä muudu.

Teksti ta foto: Jelena Ruppijeva, 22.6.2022 Oma Mua

Lue nämäkin:

Nedälin 7 Yle Uudizet karjalakse Yle Areenassa

Nedälin 7 Yle Uudizet karjalakse Yle Areenassa

Suomes on pietty täl nedälil äijy zabastoukkua. Socialidemokruatat sanotah, gu hyö jätetäh välikyzymyksen valloillah olijan ruadomarkinoin haosan täh. VR:n loittoliikendehen junavuorolois kolmanpiän ajettih vaigu puolet. Pohjas-Suomes Kolarin kunnas rodih suuri...

Mikä on Uutisčuppu?

Uutisčuppu – Uudisčuppu on Karjalan Sivistysseuran uusi ajankohtaiskanava. Julkaisemme tällä sivustolla kiinnostavia uutisia ja tietoa tulevista tapahtumista.

Tilaa uutisviesti

Tilaa sähköpostiisi ilmoitukset uusista artikkeleista.