Artikkelit

Koirien konsertu

Kirjoittanut: Toimitus
Julkaistu: 13.10.2023
Asiasanat: koirat, koiru

Lord on čoma pystykorvaine koiru, kudamal on valgiet täplät kirkahas ruskeikarvazes villas da kiingieh punottu händy. Se eläy Järvirandu-uuličan yhtel puolel. Sidä pietäh puhtahas voljeras. Ižändy joga päiviä kävelyttäy koirua.

Pribluda on suuri rovutoi ižäččykoiru, kudaman rumat korvat dai händy riputah. Ligahizenkarvaine muzavu villu törröttäy bokil. Sentäh koiru on moine hyväntahtoine, ga kerran kai tahtoi nuolta minun silmii. Vai sen avattu kida muga äijäl kuaričči, ga oli kai sruasti hengittiä lähäl! Seinän tagua olijoil susiedoil rodih žiäli Pribludua, hyö ruvettih sidä syöttämäh, dai koiru jäi elämäh heijällyö. Pribluda eli ihan muudu elostu migu Lordu: ni voljerua, ni kodua, ni čieppii, ni kagluhiihnua.

Sygyzyl pellon ruokkimizen jälles ižändät piästettih Lordua voljeraspäi kodvazekse, sit se ihastuksis juoksendeli tyhjiä pelduo myö. Lordan nähtyy Pribluda kerras haukkujen juoksi aijalluo. Koirat seizatuttih vastakkai tagasorkil kahten puolen aidua. Minä sanon sidä – nostih “varbahazil”. Karvat niškas pystyi, korvat painettu, hambahat avvoi, kauhei haukundu kogo meijän Järvirandu-uuličan yliči. Juoksendellah pitkin aidua sinne-tänne turbu turbah. Azetutah hetkekse kohtalleh da ruvetah purettelemah aidua kahtes puolespäi.

Kiitos Jumalal, ku niilöin välis on aidu, tuli minule mieleh joga kerdua, konzu näin vihazii koirii ikkunas, mene tiijä, midä roih niilöin vihas. Loppujen lopukse taloispäi ainos juoksi Lordan emändy da vedi oman koiran voljerah. Pribludal sit oli hyviä mieldy, punojen händiä kui keppii se juokseldi tajemba aijaspäi, sit harvazeh harpaillen meni omah pihah.

Uvvessah on sygyzy. Kačon ikkunas tämänvuodehistu koirien konsertua. Lord da Pribluda kui ainos seizatellahes mollembin puolin aidua. Pihal on vilu, ikkunat salvas, sikse niilöin haukundua minul ei kuulu. Ga näen hyvin, kui koirat enzimäi seizotah “varbahazil”, sit juostah aidua pitkin. Dai kerras näen, ku aijan veräi on avvoi. Lordan ižändät oli unohtettu panna se kiini, konzu tuldih jovelpäi. Ga koirat sidä eihäi nähtä. Mustas vihas, nirzat avvoi, net juoksendellah da petties azetutah nenä nenäh.

– No nygöi se roih torua, smietin minä. Gu tartutanneh toine toizen kaglah, sit eroita et! Seizon ikkunalluo. Roinnougo juosta pihale koirii eroittamah. Ongo kel puuttunuh hos kerdu nähtä höblistynnytty koirua? Sehäi on kaččomizen kallis. Azetuttuu nenä nenäh koirat jiädih liikkumattomikse. Tulijal hetkel net kiänyttih jogahine omah puoleh da ilmai iändy erottih, buitegu ni nähty ei toine tostu. Lord juoksi avvoi olijah voljerah, Pribluda omah pihah.

Koirat ellendettih, ku heil ei ole midä jagua, kogo se iellembäine viha oli vai koirien konsertua, se kut’kutti niil hermoloi, da onnuako nostatti omua arvuo da toi hyviä mieldy. Sen jälles mollembat koirat hyvin pandih mustoh, kus on aijan veräi dai joga kerdua mustettih azettuo metrii viitty enne veriädy, sit kiän nyttih tuaksepäi 180 gruadusil da mollembin puolin aidua juostih haukkujen tuaksepäi.

Olis meil, ristikanzoil, opastuo olemah ilmai konfliktoi da azettuo enne suurdu torua.

Kiändi Lubov’ Baltazar
Teksti: Nikolai Karpin, Petroskoi, Oma Mua 11.10.
Kuva: Margarita Kemppainen

Lue nämäkin:

Mikä on Uutisčuppu?

Uutisčuppu – Uudisčuppu on Karjalan Sivistysseuran uusi ajankohtaiskanava. Julkaisemme tällä sivustolla kiinnostavia uutisia ja tietoa tulevista tapahtumista.

Tilaa uutisviesti

Tilaa sähköpostiisi ilmoitukset uusista artikkeleista.