Menneet tapahtumat

Piirroskuva kannettavasta tietokoneesta jonka päällä on kädet ja vieressä muistivihko ja kahvikuppi. Vihreä tausta.

Kolttašaamelaiset ta karjalaiset – yhtehisruato jatkuu – opaššuntaseminari pietäh ensi kuušša

Kirjoittanut: Toimitus
Julkaistu: 28.10.2021

Sää´mkulttuurfondd reäšš õõutsââʹjest Sääʹm škooultemkõõskõõzzin da Kaʹrjjel ǩiõl kodi Rõ:in Nuõrttsäʹmmla da kaʹrjjla – õhttsažtuâjj juätkkai –škooultemseminaar 2.–23.11.2021.

Kolttakulttuurifondi yhtehiseššä ruavošša Šaamelaisalovehen opaššuškeškukšen ta Karjalan kielen kodi ry:n kera pietäh Kolttašaamelaiset ta karjalaiset – yhtehisruato jatkuu –opaššuntaseminarin 2.–23.11.2021.

Toisaren ta nellänpäivän illoilla 17.00–19.35 aikah keräytyjäššä ruatopajašša ruvetah pakajamah šemmosista teemoista, kumpaset mietitytäh uhanalaisien kielien ta kulttuurien eteh ruatajie spesialistija, opaštajie, kieli- ta kulttuuriruatajie šekä lapšien vanhempie. Huoli kielen ta kulttuurin šiirtymiseštä tulijilla šukupolviloilla on šuuri ta painau äijälti, šentäh sluatniekkojen tuki, välien rakentamini ta hyväššä mieleššä ta tolkušša pisymini kuin ruatopaikalla niin ni koissa ollah kantajina teemoina koko opaššuntaseminarin aikua. Opaššukšeh on varattu aikua vanhempien ta kielispesialistien pakinakotvasilla, missä voipi kyšyö ta jakua keškenäh kokemukšie.

Opaššušseminarissa tulou niise pakinua lapšen produktiivisešta kakšikielisyöštä, lapšen oikevukšešta omakieliseh koulupolkuh, alkuperäisrahvahien sosialisešta mediašta ta vihapakinah reagiiruinnašta, vaštuullisešta ta eettisešti keštäjäštä šaamelaisturismista, kulttuurisešta omanapitämiseštä ta alkuperäisrahvahan hyvinvoinnista. Luventojen pitäjät ollah oman alan spesialistija.

Šuomen ta Venäjän kolttašaamelaisilla ta karjalaisilla on äijän yhtehistä kuin istorijašša, kieleššä, kulttuurissa niin ni uškonnoššaki. Kolttašaamelaiset ta karjalaiset – yhtehisruato jatkuu –etäruatopajan tavottehena on tukie šuomelais-ugrilaisien kanšojen tärkietä kieliruantua, jakua kokemukšie šekä lujentua yhtehistä ruatuo.

Nyt järješšettävä opaššunta on jatkuo pimiekuušša 2020 Uuvvet metodit muamonkielen opaššannan kehittämiseššä –opaššušruatopajalla, kumpasen rahotti M. A. Castrénin šeura ta järješti Šaamelaisalovehen opaššuškeškuš. Opaššuntah otti ošua viitisenkymmentä muamonkielen spesialistie Karjalašta, Komista ta Šuomešta. Mäneštynyöllä seminarilla tahottih jatkuo.

Kolttašaamelaiset ta karjalaiset – yhtehisruato jatkuu –opaššušseminari pietäh 2.–23.11.2021 toisarkisin ta nellänpäivin 17.00–19.35 aikah Zoom-loittokerähmöaluššalla.

Opaššušseminarih voipi ottua ošua koko opaššušprogramman aikua tahi vain ošah opaššuntua. Koko opaššunnan kävijät šuahah Šaamelaisalovehen opaššuškeškukšen tovissukšen (1 op).

Šähköni kirjuttautumini opaššukšeh avautuu netälin 43 alušša, šiitä tiijotetah erikseh.

Opaššušseminarilla on Facebook -tapahtuma, kumpani löytyy linkin takuata: https://www.facebook.com/events/422828552802885

Kiäntän vienankarjalakši: Olga Karlova
Lähteh: https://www.kolttasaamelaiset.fi/kolttasaamelaiset-ja-karjalaiset-yhteistyo-jatkuu-koulutusseminaari-marraskuussa/
Kuva: Pixabay

Lue nämäkin:

Mikä on Uutisčuppu?

Uutisčuppu – Uudisčuppu on Karjalan Sivistysseuran uusi ajankohtaiskanava. Julkaisemme tällä sivustolla kiinnostavia uutisia ja tietoa tulevista tapahtumista.

Tilaa uutisviesti

Tilaa sähköpostiisi ilmoitukset uusista artikkeleista.