Uutiset

Koštamukšešša ta Vuokkiniemeššä juhlallisešti otettih vaštah Karjalaisien runojen vuosi

Kirjoittanut: Toimitus
Julkaistu: 10.3.2021
Asiasanat: uutiset, kulttuuri

Kalevala-eepossa ta runot ollah erottomattomie, kuin šavu ta tuli. Šentäh ni Karjalaisien runojen vuosi alko Miun Kalevala -pelillä 25. tuiskukuuta. Koululaini Darja Remšu oli täššä pelissä aktiivisin ošanottaja. Hiän esitti omie tietoja ta šai lahjakši karjalan kielen šanakirjan.

Karjalaisien runojen vuuvven juhlalliset avajaiset piettih 26. tuiskukuuta kulttuurikehitykšen Sreda-keškukšešša. Juhlan alušša karjalaisen kulttuurin Vienašeuran jäšenet Valentina Dmitrijeva, Julija Filippova, Marija Filippova ta Nina Gerasimova laulettih kaunehen Kamanat kohottukohot -tervehyšrunon.

Koštamukšen kaupunkipiirin piämiehen šijahisen Sergei Novgorodovin tervehyššanojen jälkeh kaikki vierahat ta artistat čukelluttih karjalaiseh folklorih. Viena-šeuran jäšenet laulettih kaunehešta Kuittijärveštä, Kalevalan muan neiččysistä, pyörittih piirileikissä šekä tanššittih toisieki kanšantanššija vierahien kera.

Folkloriohjelman jälkeh alko teatteriohjelma. Nuoret ta taitajat Puškinilla nimitetyn koulun opaštujat, Rodniki-teatterin artistat näytettih esityš “Inkeröiset. Lapšienhoitaja. Puškin”. Teatterin ohjuajana on Irina Ivanova. Näytelmä hyvin miellytti kaččojie.

Hete-ryhmän ošanottaja Ol’ga Maksimova tietäjän roolissa parentau lašta kipuloista kylyššä.

Pruasniekašša oli ni temaattisie kenttöjä, missä šai opaštuo kutomah kankašpuilla, luatie karjalaisie kanšankukloja. Vierahie kostitettih čäijyllä piiraijen kera šekä esitettih valokuvanäyttelyö. Tapuamisen vetäjinä oltih Vuokkiniemen Kylätalon ruavon koordinattori Julija Filippova, Kylätalon ruataja Julija Krasikova ta Viena-šeuran johtaja Ol’ga Remšu.

Šeuruavana päivänä Koštamukšen kirjaštošša piettih Hete-ryhmän luomistapuamini Rugojevilla nimitetyn koulun opaštujien kera. Toimenpito oli omissettu runoilla ta lauluilla, kumpasie kerättih Koštamukšen šeuvun alovehella. Teemašta kerto etnografi, karjalan kielen Pakinat-klubin johtaja Valentina Golubeva. Hiän kerto, jotta on olomašša 41 šemmoista runuo.

Tapuamisen vierahat kuunneltih kaunehie, mukavie ta šyvie runoja ta kačottih pieni ešityš šiitä, mitein šairaukšie parennettih tietošanoilla, laulettih Hete-ryhmän kera ta tanššittih.

Toimenpito oli kanšainvälisen Kalevalan mua -etnofestivalin ošana. Tapuamisen vetäjänä oli Marina Sušitskaja, kanšallisien šeurojen yhteisruavon metodisti.

Šamana päivänä runonlaulajien Vuokkiniemi-kyläššä piettih Terveh tulla kyläh -tilaisuš. Šiinä oli kutomisen muasteri-oppija, kanšankuklojen näyttely šekä opašretki Vuokkiniemie ta Kylätaluo myöten.

Kaikkien toimenpitojen lisäkši 22.–28. tuiskukuuta Družba-kulttuurikeškukšen VK-šivulla julkaistih Kanteletar-festivalin arhiivamaterialija.

Teksti: Aleksandra Lesonen, Oma Mua 10.3.2021
Foto: Viena-šeura. Rodniki-teatterin artistat näytettih esityš “Inkeröiset. Lapšienhoitaja. Puškin”.

Lue nämäkin:

Nedälin 38 karjalankielizet uudizet Yle Areenassa

Nedälin 38 karjalankielizet uudizet Yle Areenassa

Halličus on suannuh valmehekse omat nevvottelut tulien vuvven talovusarvivoezitykseh näh. Halličuksen b’udžiettuezitys on 11 (yksitostu) da puoli miljardua euruo alijiämähine. Kelan mugah halličusprogramman siästöt ollah vai ylen pieni vuitti kaikis sen maksettavis...

Mikä on Uutisčuppu?

Uutisčuppu – Uudisčuppu on Karjalan Sivistysseuran uusi ajankohtaiskanava. Julkaisemme tällä sivustolla kiinnostavia uutisia ja tietoa tulevista tapahtumista.

Tilaa uutisviesti

Tilaa sähköpostiisi ilmoitukset uusista artikkeleista.