Uutiset

Koštamuš on meijän elävä kaupunki

Kirjoittanut: Toimitus
Julkaistu: 19.4.2021
Asiasanat: uutiset

Šulakuun alušša Koštamukšeh käytih Elävät kaupunkit -projektin etuštajat Aleksandr Starkov, Jelena Serebrennikova, Aleksandra Lazukina ta Jurii Aistov. Heijän toteuttama projekti on kanšallini aloteh, min tehtävänä on peruštua ta realisoija Venäjän kaupunkien kehitykšen uuši huamu XXI vuosišualla.

“Elävät kaupunkit” on šuuri liitto, mi yhistäy yli 100 kaupunkien kehitykšen eksperttie ta praktikkuo Venäjän 60 kaupunkista Vladivostokista Sevastopolih. Projektin tarkotukšena on kerätä yhteh liittoh yli 1000 elävyä kaupunkie vuoteh 2035. Alotehryhmän jäšenet tultih Koštamukšeh Iževskista, Moskovašta ta Piiteristä. Projektin moderattorit matkuššellah Venäjyä myöten, tuttavuššutah pienien kaupunkien eläjih, yheššä ečitäh uušie kehityškeinoja, innoššetah ta elvytetäh kaupunkien yhtevyttä.

Koštamuš on monokaupunki, ka še on Karjalan perspektiivini, vauhikaš ta progressiivini oša. Tärkietä on še, jotta šemmosissa monokaupunkiloissa ois ni toisie kehityšlähtehie.

Elävät kaupunkit -projektin moderattorit piettih Koštamukšešša työpajoja, kumpasissa tutkittih kaupunkin kehityšperspektiivijä. Työpajojen ošanottajat – bisnessimiehet, virkamiehet, kaupunkin sosiali- ta kulttuurilaitokšien ruatajat, kanšalaisjärještöjen jäšenet ta aktivistit – šuatih tietyä, mitein ohjata tulovaisuon juonija ta valmissettih tulijien alottehien šuunnitelmä.

Tapuamisešša oli piätetty peruštua Koštamukšešša alottelijaryhmä, min jäšenet ruvetah kekšimäh uušie merkittävie projektija, a toteuttamah niitä ruvetah jo yheššä toisien kaupunkilaisien kera. Elävät kaupunkit -projektin ekspertit heti huomattih ta pantih merkillä karjalaisen kulttuurin ainutluatuisutta. Še on hyvin tärkietä, vet etnokomponentti on juuri še, millä voit pisyö kaupunkipiirin kulttuuri- ta sosialielämä. Še vetäy Karjalan pohjoseh turistija ta auttau pienen bisnessin kehityštä.

Vierailun viimesenä päivänä Elävät kaupunkit -projektin etuštajie vuotti karjalaisen kulttuurin Viena-šeuran juhlaillačču. Vierahie tuttavuššettih karjalaisih perintehih, kostitettih makeilla šyömisillä, lahjotettih suveniirija muissokši, laulettih karjalaisie lauluja ta kučuttih yhtehiseh piirileikkih. Ativot koroššettih, jotta nyt karjalaisen šielun kappaleh ijäkši jiäy heijän šyväimissä.

Teksti: Aleksandra Lesonen, 14.4.2021 Oma Mua
Foto: Viena-šeuran jäšenet. Vierailun vimesenä päivänä Elävät kaupunkit -projektin etuštajie vuotti karjalaisen kulttuurin Viena-šeuran juhlaillačču.

Lue nämäkin:

Nedälin 38 karjalankielizet uudizet Yle Areenassa

Nedälin 38 karjalankielizet uudizet Yle Areenassa

Halličus on suannuh valmehekse omat nevvottelut tulien vuvven talovusarvivoezitykseh näh. Halličuksen b’udžiettuezitys on 11 (yksitostu) da puoli miljardua euruo alijiämähine. Kelan mugah halličusprogramman siästöt ollah vai ylen pieni vuitti kaikis sen maksettavis...

Mikä on Uutisčuppu?

Uutisčuppu – Uudisčuppu on Karjalan Sivistysseuran uusi ajankohtaiskanava. Julkaisemme tällä sivustolla kiinnostavia uutisia ja tietoa tulevista tapahtumista.

Tilaa uutisviesti

Tilaa sähköpostiisi ilmoitukset uusista artikkeleista.