Uutiset

Ihmisiä kerääntynyt tapahtumassa huoneeseen, jossa tauluja seinällä ja pöydällä kantele.

“Kozittu”: työpajašta filmih

Kirjoittanut: Toimitus
Julkaistu: 19.5.2021
Asiasanat: kulttuuri

Tuntie iččie elokuvan luatijakši, šuaha tietyä lyhyön Kozittu-filmin kuvaukšista, ošallistuo mukavah šeikkailupelih ta tietokilpailuh šekä šuaha palkintoja oli mahollista Karjalan kanšallisešša musejošša oraškuun 15. päivänä Musejoyö-aktijon rajoissa.

Kävijät painuttih luomistyöh

Musejon Aateliskokoukšen šalissa vietettih Kozittu-elokuvalla omissettu luovatilaisuš. Tapahtumah keräyvyttih kinon luatijien joukon jäšenet: projektin johtaja Denis Kuznetsov, idejan luatija Jevgenija Makkojeva, käsikirjutukšen luatija Valerija B’uler, kuvuaja Maksim Volkov, valokuvuaja Aleksandr Anin, musiikin luatija Aleksei Derevl’ov, puvuštonhoitaja Valerija Lisovaja, toimistonhoitaja Mihail Arhipov, dizaineri Lada Dimkina, piäroolin esittäjä Marija Koivestoinen.

– Lyhyt Kozittu-filmi on luajittu Karjalan kanšallisen musejon ta taitoliittojen yhtehisen Pohjosen dizainin laboratorija -projektin rajoissa. Šitä toteutettih Karjalašša vuuvven 2018 oraškuun 1. päiväštä alkuan vuuvven 2021 kevätkuun 31. päiväh šuaten, kerto Valerija B’uler.

Tilaisuon alušša kävijät painuttih luomistyöh. Hyö šuatih paperija monimutkasine tehtävineh ta kyšymykšineh eri luovaošaštojen mukah. Joka halukkahalla oli mahollisuš kekšie elokuvan jatkuo Valerija B’ulerin kera, luatie vanhašta vuatekappalehešta uuvven Lada Dimkinan kera, panna piällä vuatteita Kyläkokoelmašta ta tulla malliksi ammattivalokuvuajalla Aleksandr Aninilla. Šamoin šai luatie musiikkie Aleksei Derevl’ovin kera ta ašettua filmin kuvie oikieh järješšykšeh Maksim Volkovin kera.

Joka tehtäväštä ošallistujat šuatih pistehie, a voittajie palkittih projektin rajoissa luajituilla kirjoilla.

– Ošallissuin šemmoseh tilaisuoh enši kertua. Miula vaikeimpana tehtäväna oli musiikin luatimini. Še oli ihan positiivini kokemuš, olen kiitollini järještäjillä, šaneli kolmanteh paikkah piäššyt Jelena Ponomar’ova.

Muotinäyttely ta filmi liityttih toisihis

Luovan ošan jälkeh tilaisuon vierahie vuotti Kozittu-elokuvan kaččelu ta pakina luatijien kera.

– Pandemija vaikutti meijän toiminnan muotoh. Julkiset tilaisuot ei oltu mahollisie, mi autto šitä, jotta myö rupesima luajašti käyttämäh videomuotuo. Kozittu-kino kuuluu taitovideoih. Še on meijän yhtehini ruato paikallisen Dizaini ta käsityöammatit-työpajan kera. Šen peruštajana on Jevgenija Makkojeva. Yheššä dizainerin Lada Dimkinan kera hiän valmistau nykyaikasie vuatteita, kumpasen pohjana on kuitenki karjalaini kanšallini puku, kertou Denis Kuznetsov.

Projektin johtajan mukah, erähät dizainerit pietäh koroketta vanhenuona ilmijönä. Šen šijah vuatteita mielelläh näytetäh taitomuuvvošša, esimerkiksi lyhyissä elokuvissa, kumpaset näytetäh elämän eri tilantehie. Niin filmistä tulou muotinäyttely. “Kozittu” kuuluu šemmosih elokuvih.

Kinuo kuvattih tämän vuuvven tuiskukuušša. Kuvaukšet keššettih kakši päivyä. Elokuvan pihakohtie kuvattih Petroskoin Kentauri-račaššušklubin alovehella, a kotikohtie – Kinnermän kylän perintehellisissä taloissa. Ammattinäyttelijät ei otettu ošua kuvaukših.

Elokuvašša on esitetty kakši vuatekokoelmua. “Kylä” on talvikokoelma, mih kuuluu fuffaikkoja, lakkija, kintahie. Repo-rouva -kešäkokoelmah kuuluu pitkie hamehie, koruja, mekkoja.

Dizaini ta käsityöammatit-brändi huolehtiu ympäristöštä. Vuatteita valmistuas’s’a dizainerit otetah käytettyjä vuatteita: muutetah niitä uušien elementtien avulla tahi luajitah ihan uušie vuatteita.

– Pihakohissa myö halusima näyttyä talvivuatteita, a kotikohissa – kešävuatteita. Ka mie en tie tän mitein yhistyä niitä kohtie. Kerran Kanšallisen musejon ruataja, kinon neuvonantaja Jekaterina Logvinenko kerto miula erähäštä perinteheštä: još hevosen harjašša oli vualeita tahi valkeita nauhoja, šitä piettih hiäheposena. Niin, mie piätin kiäntyö hiäteeman puoleh. Piäš šäni šynnyttih juoni ta henkilöt, kerto Jevgenija Makkojeva.

Karjalan kielen kojin ruataja Natalja Antonova autto löytyä filmin šopivan nimen.

– Kozittu-elokuvan innon lähtienä on Kalevala-eepossa. Šiinä kos’s’omini on kuvattu tosi tarkašti, ka piäasiešša miehien kannalta. Meijän huomijon pistehenä on tyttö. Kino näyttäy tytön viimesie päivie ennein häitä. Myö emmä kiäntyn ritualien puoleh. Näyttimä kaunista ta iloista tyttyö ennein uuvven elämän alkuo, kertou Valerija B’uler.

Projektin ošallistuja Mihail Arhipov šelitteli, jotta joukko ruatau metamodernin tyylissä, kumpasella on tyypillini eri vuosišatojen ta tyylien, männyön ta nykyajan yhisselmä.

– Filmin tarkotukšena oli antua toivuo, jotta kylällä on tulovaisuš. Kaikkie vaštah še eläy. Šitä enämpi monet ihmiset šiirrytäh elämäh kyläh, löyvetäh rauhua, kaunehutta, koroštau Valerija B’uler.

Kozittu-elokuvua voit kaččuo Karjalan kanšallisen musejon YouTube-kanavalla ta Pohjosen dizainin laboratorijan VK-šivulla.

Teksti ta foto: Irina Zaitseva, Oma Mua 19.5.2021

Lue nämäkin:

Nedälin 22 Yle Uudizet karjalakse Yle Areenassa

Nedälin 22 Yle Uudizet karjalakse Yle Areenassa

EU-valličuksien ennepäi-iänestys algavui kolmanpiän. Sit päiväs algajen iänestiä edukyndeh voit kui kodimuas, mugai ulgomual. Varzinaine valličuspäivy on tuliel nedälil 9. (yheksäs) kezäkuudu. Syömizet ruvetah huovistumah tänä vuon, nenga arvivoiččou...

Mikä on Uutisčuppu?

Uutisčuppu – Uudisčuppu on Karjalan Sivistysseuran uusi ajankohtaiskanava. Julkaisemme tällä sivustolla kiinnostavia uutisia ja tietoa tulevista tapahtumista.

Tilaa uutisviesti

Tilaa sähköpostiisi ilmoitukset uusista artikkeleista.