Artikkelit

Nainen tekee nukkeja

Kuklojen luatimini on monimutkani homma

Kirjoittanut: Toimitus
Julkaistu: 27.6.2022
Asiasanat: kulttuuri

Ihmisellä pitäy olla äijän käršivällisyttä ta ahkerutta, jotta luatie kukloja teatterie varoin. Ka voipi šanuo varmah, jotta tämä on ylen mukava ta kiinnoštava asie. Täššä ruavošša tunnet iččie disainerina ta plastisena hirurgina šekä huolehtijaisena muamonaki. Vet joka šiun luatima kukla on ainutluatuini tevoš.

Myö karjalaiset -projektin rajoissa Koštamukšen eläjät ommellah kukloja Orvokki-teatterie varoin. Tulovaisuošša niitä käytetäh spektakliloissa Kalevala-eepossan mukah.

Juuri šieltä – “Kalevalan” šyvistä runoista – teatterin ohjuaja Tatjana Grebzde ta “Orvokin” artistat šuahah innoššušta henkilöjä varoin. Kuklojen luatimisen prosessie niise johtau Tatjana F’odorovna.

Jevgenija Pullinen ompelomašša kuklua Orvokki-teatterie varoin.

Uuvven kuklan šyntymini ei ole ruttoni, eikä helppo homma. Luatie erikoisie henkilöjä autetah erilaiset materialit. Esimerkiksi, kašvonpiirtehie on parempi piiruštua värilöillä. Šemmoni mukava homma nyt on koštamukšelaisilla.

Muissutan, jotta Myö karjalaiset -projekti šai Karjalan piämiehen granttifondin kannatušta ta šitä toteutetah tämän vuuvven aikana.

Teksti ta foto: Aleksandra Lesonen, 22.6.2022 Oma Mua

Lue nämäkin:

Työ kultua myöten kävelettä

Työ kultua myöten kävelettä

Šiivo ta puhtahuš Karjalaiset ollah kuulusat puhtahuon pitäjät. Lapšija peštih tuohiropehissa. Niissä še i lapšen vuattiet peštih, erikseh aikuhisien vuatteista ta eri muilalla. Yhtehisie vuatteita peštih puisissa kartoissa ta huuhottih toiseh paikkah jyššetyššä...

Šoijen čuaritar, karpalo

Šoijen čuaritar, karpalo

Tällä marjalla on monen monta lisänimie: šitä šanotah marjojen čuarittarekši, elämän marjakši, pohjoisviinimarjakši, šuon liäkäriksi. Šuomättähien šammalešša rušottavat karpalon marjat muanitetah, onnakko monta hikie lähtöy, kuni šuat kerätä aštien täyvekši. Ka...

Mikä on Uutisčuppu?

Uutisčuppu – Uudisčuppu on Karjalan Sivistysseuran uusi ajankohtaiskanava. Julkaisemme tällä sivustolla kiinnostavia uutisia ja tietoa tulevista tapahtumista.

Tilaa uutisviesti

Tilaa sähköpostiisi ilmoitukset uusista artikkeleista.