Uutiset

Loma vienankarjalan kielen parissa

Kirjoittanut: Toimitus
Julkaistu: 1.4.2021
Asiasanat: lapset, kulttuuri

Koštamukšen Juakko Rugojevilla nimitetyn koulun 2. “в” luokan opaštujilla kevätloma mäni vesseläšti ta mukavašti. Koululaiset, kumpaset oppituntien ohičči opaššutah karjalan kieltä, 22.–25. kevätkuuta otettih ošua Miun muamonkieli -kielileirih.

Pedagogi Marija Mitina leikkiy koululaisien kera Läkkä meččäh
– stolapelih.

Leirissä koulun opaštajat šekä kučutut vierahat tuttavuššettih lapšie karjalaiseh kulttuurih, folklorih ta kieleh.

– Leirin ohjelma oli hyvin monipuolini, kertou luokanopaštaja Tatjana Kuteleva. – Pedagogit Viktorija Soldatova, Marina Perttunen ta Marija Mitina piettih lapšilla kielituntija. Koululaiset paistih karjalakši ta leikin muovošša opaššuttih šanoja ta virkkehie.


Irina Ševaldova
järješti koululaisilla Olijako työ Karjalašša -kvesti-pelin. Šiinä opaštujat šuatih tietyä äijän mukavua Kalevala-eepossašta, kintahista, šiäkšistä ta marjoista šekä maisseltih varen’n’ua. Ol’ga Davžuk ta Jekaterina Kuprijanova vietettih pihalla rahvahankisoja.

Kalevalan runojen šeutu-muasteri-opissa muusikko Andrei Kuleša opašti koululaisie kekšimäh omie šävellykšie. A Galina Melehova Karjalaisien runojen aapini -muasteri-opissa šelitti lapšilla, jotta šanoja voipi kirjuttua latinalaisilla ta kirillisillä kirjaimilla šekä äšen käyttyän riimukirjaimie.

– Mie opaššin lapšie luatimah karjalaisie tilkkukukloja, kumpasie vanhoista ajoista pietäh šuojeluesinehenä, jatkau kertomušta Tatjana Kuteleva. – Šamoin opaštujie oikein miellytettih pes’s’outat Viena-šeuran jäšenien kera. L’udmila Tihonova kerto karjalaisešta puvušta ta esitti omua hartiepaikkojen kokoelmua. Illanistujaisien lopušša kaikin juotih čäijyö krinkelien kera. Niin mukavašti koululaisilla oli järješšetty kevätloma. Toivottavašti, šemmoset kielileirit tullah perintehellisekši tapahtumakši.

Teksti: Aleksandra Lesonen, Oma Mua 31.3.2021
Foto: Tatjana Kuteleva

Lue nämäkin:

Nedälin 7 Yle Uudizet karjalakse Yle Areenassa

Nedälin 7 Yle Uudizet karjalakse Yle Areenassa

Suomes on pietty täl nedälil äijy zabastoukkua. Socialidemokruatat sanotah, gu hyö jätetäh välikyzymyksen valloillah olijan ruadomarkinoin haosan täh. VR:n loittoliikendehen junavuorolois kolmanpiän ajettih vaigu puolet. Pohjas-Suomes Kolarin kunnas rodih suuri...

Mikä on Uutisčuppu?

Uutisčuppu – Uudisčuppu on Karjalan Sivistysseuran uusi ajankohtaiskanava. Julkaisemme tällä sivustolla kiinnostavia uutisia ja tietoa tulevista tapahtumista.

Tilaa uutisviesti

Tilaa sähköpostiisi ilmoitukset uusista artikkeleista.