Artikkelit

Kuvakaappaus korpuksen sivulta. Viidessä eri sarakkeessa ja usealla eri rivillä on sanoja venäjäksi ja niiden lyydiläiset vastineet.

Lyydin korpus kielen tiedustajile da opastujile abuh

Kirjoittanut: Toimitus
Julkaistu: 15.6.2021

Orazkuun 23. päivän pidetäh Lyydiläižen päiväd. Mikš täl päiväl? Lähes kaks’kymment vuotte tagaperin vuodel 2003 orazkuun lopus Lyydin siebran valičuksen siebralaižed tuldih Kujärveh ruadomatkah, kus piätettih opastamah lyydin dialektad Kujärves. Lyydin dialektan opastajakse miärättih Lid’a Potaševan. Voin sanoda, što tämä piätand oli tulnu kielen da kul’tuuran elävzoittamižen algotuksekse. Sil vuodelgi 23. orazkuud miärättih Lyydiläižen päiväkse. Kuuden vuoden peras, 23. orazkuud 2009, Kujärves avaitih Lyydin kodi -etnokul’tuuran keskuč, tämän keskučan piäruadandakse on tulnu lyydin dialektan elohdiämine i sen kohenduz. Kahtenkymmenen vuoden aigah lyydin dialektan elohdiämižen näh oli azuttu äijän. “Lyydin siebran” abul Suomes oli piästetty ilmah ezmaine “ABC-kird’”, rahvahuzliteratuur, ezmaiže Lyydiläinežurnal. Ven’al puolel Rahvazpolitikan ministerstvan abul oli piästetty ilmah ezmaine paginsananik da Lugem lyydikšopastunkniig.

Kielen, literatuuran da hištorijan instituutan ruadajad Matematikan instituutan ruadajiinke yhtes luadittih ylen merkiččijan elektronnuoin resursan, kudam sežo voi abuttada kaikiile, ken tahtou tiedustada lyydin dialektad. Tämä muga sanottu “Lyydin korpus” on olemas VepKar-korpusan podkorpus.

Tämän vuoden algus “Omas Muas” oli d’o kirjoitettu VepKarkorpusas (kačo artikkel’: Natalie Pellinen, Kaunista karjalua šähköresurssilla. “Oma Mua”, 01, 2021).

Nygyy starinoičen lyhydaks lyydin korpusas, kudai on olemas VepKar-platformas http://dictorpus.krc.karelia.ru. VepKar-korpusas nygyy on olemas 253 tekstad lyydin dialektal, moned niilyöis (läs 200 tekstad) on otettu Lyydin kieliozuteksed– da Näytteitä karjalan kielestä -kniigoispiäi. Lyydin kieliozutuksed -kird’ah oli kerättu kieliozutuksed pyhärven dialektal kirjuttamad: kerdomuksed Pyhärves, Pyhärven rindal olijiis kylis, kyliin eläjiis imi., sežo siit on olemas kerdomuksed voinan aigasgi. Näytteitä karjalan kielestä -kniigas löydyy tekstad Tiudian da Kujärven dialektal, kudamad Aleksandr Barancev kerazi 1980-vuozil. Nygyy kai tekstad nämmis kieliozutuksiispiäi oldah VepKar-korpusas. D’oga korpusan tekstan tiedoih on pandu dialekt, kus tämä tekst oli otettu; informantan tiedod: nimi, familii, rodindaig, rodindkoht, mugažo tiedomiehen kai tiedod.

Krome dialektnuoid tekstiid korpussah on ližätty muga sanottu lyydin dialektan kirjakielil kirjutetut tekstadgi, ned oldah, ezimarkaks, tekstad paginsananikas, kudai oli luadinu Nadežda Koval’cuk vuodel 2017. Sežo täl vuodel oli ližatty lyydin dialektal kirjutetut tekstad “Omas Muasgi”. Moižiid testiid on vie ylen vähä, no minä toivon, gu lyydilaižed tuldaiš aktivizembakse, da iče zavoditah kirjuttamah omad kirjutuksed daigi omad mieled muaman kielel. Krome tekstiid, VepKar-korpusas on oma elektronnuoi sananik. Nygyy siih on kerätty yli 6500 lyydilaište sanad (korpusas sana = lemma). Tiettav, gu ezimarkaks, livvin dialektan libo vepsan kielen lemmid on enamba, sendäh gu korpussah on d’o ližätty kai akademijahižiden sananikoin sanad, kudamad oldah painettu nämmil dialektal da kielel. Muluižel vuodel lyydin korpussah oli ližätty sanad Sopostavitel’no-onomasiologičeskii slovar’ dialektov karel’skogo, vepsskogo, saamskogo jazikov -kniigaspiäi. Täs sananikas on olemas sanad lyydilaizis dialektoispiäis (paginluaduispiäi): Koikarispiäi, Haldärvespiäi, Pyhärvespiäi da Kujärvespiäi. Kai sanad sih sananikah kerättih Aleksandr Barancev (Haldärv da Kujärv) da A. Sozonova (Koikari da Pyhärv).

Kai sananikan sanad oldah d’agattu yhtehižih teemoih, ezimarkaks, taivas-teem (tablicas).

Nämäd sanad ozutetah, gu lyydin paginluadud eroitah toine toižes. Korpussah sananikan sanad oldah ven’an asištan mugah, gu kaikiile oliiš kebdemba löytä tarbehelline sana, muga sanottu on luadittu pien’ ven’a-lyydilaine sananik. Nygyy lyydin dialektad opastetah kerhois lapsiile da kielikursiil aiguižiile. No yks’kaik sidä on vähä, pidäiš, gu lyydin dialetad opastetaiš urokan školis, opistoiš daigi universitetas. Oliiš hyvä, štob lyydin dialektal oli kirjutettu opastunkird’ad daigi sananikad. A sih niškoi pidaiš, štobi oliiš kerätty yhteh kieli- da literatuuran materijalad, kudamad voidaiš pol’zuizetta opastundkird’oin kirjuttamizeh näh. Olen sida miel’t, gu sih voi abuttada Lyydin korpus.

Teksti: Paušin Šan’uu, Oma Mua 9.6.2021
Foto: Pieni ven’a-lyydilaine sananik VepKar-korpusas.

Lue nämäkin:

Meijän šuvun naiset

Meijän šuvun naiset

Tämä on jatko-oša. Alku on täššä. Uušien perehien šynty Majuri Salomon Enbergin johtamien ruoččilaisien hyökkäykšen aikana Grigorilla oli 19 vuotta, a hänen tulija Okahvie-naini oli kuušivuotini. On kuvittelomatointa, min ihmehen anšijošta heijän vanhempien onnistu...

Meijän šuvun naiset

Meijän šuvun naiset

Haluon omistua kerrontani meijän “vašemella olkapiällä” ta šen eryähillä nykysillä jatkajilla. Muutoma vuosi takaperin mie luvin Narine Abgar’anin kirjuttaman kirjan “Ihmiset, kumpaset ollah aina miun kera”. Milma šyväšti liikutettih šemmoset šanat: “…Šie olet...

Mikä on Uutisčuppu?

Uutisčuppu – Uudisčuppu on Karjalan Sivistysseuran uusi ajankohtaiskanava. Julkaisemme tällä sivustolla kiinnostavia uutisia ja tietoa tulevista tapahtumista.

Tilaa uutisviesti

Tilaa sähköpostiisi ilmoitukset uusista artikkeleista.