Uutiset

Monipuolisia kirjauutuuksia KSS:n nettikaupassa: kirjallisuushistoriaa, esseitä ja sanakirja

Kirjoittanut: Toimitus
Julkaistu: 9.5.2023
Asiasanat: kirjat, KSS-julkaisut

Karjalan Sivistysseuran nettikaupassa on kolme uutta kirjaa: Vienan virroilla, Kalevalan kankailla, Karjalaisuuden kaikuja ja kerrostumia sekä Lüüdi-venän, venä-lüüdin sanakird’.

Vienan virroilla, Kalevalan kankailla. Vienako vain idyllinen laulumaa? on kooste Kuusamossa syyskuussa 2022 järjestetystä Tie Vienaan -symposiumissa pidetyistä esitelmistä, jotka hahmottavat vienalaisuuden ja karjalaisuuden kuvaa kirjallisuudessa eri aikakausina. Teemoja lähestytään hyvinkin erilaisista näkökulmista, mukaan mahtuu niin suomalainen kuin neuvostokirjallisuus. Teoksen ovat toimittaneet Eeva-Kaisa Linna ja Marie Mäkinen. Esitelmien pitäjiin lukeutuivat muun muassa Tuomo Kondie, Tiina Seppä ja Panu Rajala.

Symposiumeja on järjestetty vuodesta 1998 lähtien: tämä oli kahdestoista kerta. Symposiumit saivat aikoinaan alkunsa eräiden Vienan Karjalaa arvostavien herrojen aatoksesta. Tapahtuman ideoi ja järjesti aluksi yksityinen ”Viena-ryhmä”, kunnes vastuu suunnittelusta ja toteutuksesta siirtyi Kuusamo-opistolle ja Karjalan Sivistysseuralle.

Marie Mäkisen Karjalaisuuden kaikuja ja kerrostumia avaa monitasoisesti Karjalaa, karjalaisuutta, karjalan kieltä ja kulttuuria arkistoaineistojen näkökulmasta. Mäkisen esseiden lähtökohtana toimivat mielenkiintoiset arkistolöydöt, jotka ovat herättäneet hänet pohtimaan nykyisen ja menneen välistä suhdetta sekä erilaisia ilmiöitä ja niiden vaikutusta karjalaisuuteen historian saatossa.

Menneisyydestä kuuluvat kaiut osoittavat sen, minkälaisia asioita karjalaisyhteisössä on pidetty ja pidetään edelleen arvossa, kuten esimerkiksi oma kieli, kotiseutu ja pukeutumisperinteet. Monenlaiset kerrostumat taas kertovat siitä, minkälaisia vaiheita karjalaiset ovat historiansa aikana kokeneet ja miten ne saattavat nykypäivänäkin näkyä: esimerkiksi pakolaisuus ja nimenmuutokset kuuluvat monien karjalaisten historiaan, toisaalta myös vahva yhteisöllisyys ja tietoisuus omasta identiteetistä korostuvat.

Miikul Pahomovin Lüüdi-venän, venä-lüüdin sanakird’ / Людиковско-русский и русско-людиковский словарь eli lyydi-venäjä-lyydi-sanakirja sisältää yli 19 000 sanaa. Sanakirja noudattaa lyydin kirjakieltä, jolla on kaikkien lyydin murteiden ominaisuuksia. Sanakirja perustuu suurilta osin Lyydin digitaaliseen sanakirjaan ja murresanakirjaan. Teos on myös vapaasti ladattavissa KSS:n nettisivuilta: https://www.karjalansivistysseura.fi/wp-content/uploads/2023/04/Luudi-venan-vena-luudin-sanakird.pdf

Lüüdi-venän, venä-lüüdin sanakird’ -teoksen julkaisua on edeltänyt Venä-lüüdin paginnik eli Русско-людиковский разговорник: http://lyydi.net/wp-content/uploads/2020/01/Ven%C3%A4-L%C3%BC%C3%BCdin-Paginnik.pdf

Myös Venä-lüüdin paginnik / Русско-людиковский разговорник on ostettavissa KSS:n nettikaupasta

Molemmat teokset ovat Lyydiläisen seuran julkaisuja, joiden tuottamista Karjalan Sivistysseura on tukenut.

Lue nämäkin:

Nedälin 22 Yle Uudizet karjalakse Yle Areenassa

Nedälin 22 Yle Uudizet karjalakse Yle Areenassa

EU-valličuksien ennepäi-iänestys algavui kolmanpiän. Sit päiväs algajen iänestiä edukyndeh voit kui kodimuas, mugai ulgomual. Varzinaine valličuspäivy on tuliel nedälil 9. (yheksäs) kezäkuudu. Syömizet ruvetah huovistumah tänä vuon, nenga arvivoiččou...

Mikä on Uutisčuppu?

Uutisčuppu – Uudisčuppu on Karjalan Sivistysseuran uusi ajankohtaiskanava. Julkaisemme tällä sivustolla kiinnostavia uutisia ja tietoa tulevista tapahtumista.

Tilaa uutisviesti

Tilaa sähköpostiisi ilmoitukset uusista artikkeleista.