Artikkelit

Olgan čuppuni: Jumalan puapo tai maijon jähyttäjä

Kirjoittanut: Olga Karlova
Julkaistu: 22.4.2021
Asiasanat: Olgan čuppuni

Kuuntele artikkeli luettuna:

Tiijätkö, jotta šammakolla on monta nimityštä karjalan kieleššä? Eri murtehissa käytetäh monie šanavarianttija: lötti, löttö, šlöttö, šlötöi, löpšöi, šlöpöi, skokuna tai šammakko on niise tuttava šana. Karjalan paikannimistöššä šamot’en on erinmoista šammakkoh juohattajua nimie: eri murrehalovehilla on Löttölampie, Šlötöikoskie, Lötöiluhtua, Lötöilambie, Löpšöisuota tai Skokunalampie.

Kirjakielissä ylehiset onnakko ollah šlöpöi (livvinkarjalašša), löttö (varšinaiskarjalan šuvikarjalašša ta tverinkarjalašša) ta skokuna (vienankarjalašša). Eri nimitykšet on käytöššä ta šehän on miän kielen pohasvuo.

Paissahki šammakot eri luatuh: skokuna kurajau, kurkettau ta kutkettau, löttö ta šlöpöi niise kurissah ta kurketetah, ka vieläi toičči kruočkutah. Šemmosista kielikuvista kieli vain hyötyy.

Vanha rahvaš muisti mainita, jotta skokuna on Jumalan puapo ta riähkä on tappua skokunua. Ta jotta tämä mainittu eläväini on ristikanšan rotuo. Oli skokunalla ollun ni talouvellista käyttyö: še oli maijon jähyttäjänä. Omin šilmin nävin šemmosen “jähyttäjä-puhistaja”-šlöpöin Anuksen piirin Suuren Sellän kylän vesikaivošša istumašša.

Männä netälillä tokatin šen, jotta olin työkerähmöiseššä, min ruatokielenä oli karjala. Ta stolakirjaki oli luajittu karjalakši. Šamoin viestienvaihto kerähmöh nähen oli pietty pal’l’ahalla karjalan kielellä. Ruato kuuluu karjalan kielen elvytyšprojektih, mitä parašta aikua on vetämäššä Päivännoušu-Šuomen yliopisto. Tuli hyvä mieli šiitä, jotta omalla ruatotavalla voipi kehittyä vähemmistökieltä, antua omalla kielellä uuvvet mahollisuot, leventyä šen käyttötilantehie.

Šanakši meitä pakasijie šiinä kerähmöiseššä oli kolme ta kaikin eri karjalan murtehien etuštajie. Yksih olemma piäššyn huoletta mutkitta.

Šanat: Juohattajua – osoittavaa, viittaavaa / onnakko – kai, luultavasti / pohasvuo – rikkautta / puapo – lapsenpäästäjä, kätilö / riähkä – synti / tokatin – huomata, havaita / työkerähmö(ini) – työpalaveri / ruatokieli – työkieli / stolakirja – pöytäkirja / pal’l’ahalla karjalan kielellä – pelkästään karjalan kielellä.

Kuva: Pyylinšuaren skokuna kevyän päiväpaissošša.

Lue nämäkin:

Työ kultua myöten kävelettä

Työ kultua myöten kävelettä

Šiivo ta puhtahuš Karjalaiset ollah kuulusat puhtahuon pitäjät. Lapšija peštih tuohiropehissa. Niissä še i lapšen vuattiet peštih, erikseh aikuhisien vuatteista ta eri muilalla. Yhtehisie vuatteita peštih puisissa kartoissa ta huuhottih toiseh paikkah jyššetyššä...

Šoijen čuaritar, karpalo

Šoijen čuaritar, karpalo

Tällä marjalla on monen monta lisänimie: šitä šanotah marjojen čuarittarekši, elämän marjakši, pohjoisviinimarjakši, šuon liäkäriksi. Šuomättähien šammalešša rušottavat karpalon marjat muanitetah, onnakko monta hikie lähtöy, kuni šuat kerätä aštien täyvekši. Ka...

Mikä on Uutisčuppu?

Uutisčuppu – Uudisčuppu on Karjalan Sivistysseuran uusi ajankohtaiskanava. Julkaisemme tällä sivustolla kiinnostavia uutisia ja tietoa tulevista tapahtumista.

Tilaa uutisviesti

Tilaa sähköpostiisi ilmoitukset uusista artikkeleista.