Artikkelit

Olgan čuppuni: Vapun šiä on kolakka – Ylen meteorologi: ”Lämmitteliytymäh pitäy männä kylyh”

Kirjoittanut: Olga Karlova
Julkaistu: 29.4.2021
Asiasanat: Olgan čuppuni

Šiä pisyy keškimiäräistä vilumpana koko loppunetälin, ka päiväni voipi ni näyttäytyö. Vihmah Vappuna voit ruveta, ka onnekši ei äijyä.

Koko muata vaivuajašta talviesešta ei piäše eris lähipäivinä, niin jotta pruasniekkana vilu tuntuu luissaki.

– Viime päivinä viilietä ilmua on virrannun šuurimpah ošah Šuomie, ta ilmavirtauš iellähki käypi pohjasen puolelta. Šuurempua lämpenömistä ei pie vuottua Vappuh šuaten, niin jotta lienöy viluhko kevätšiä, šanou Ylen meteorologi Matti Huutonen.

Hiän kuitenki pehmittäy: Pervomain šiä ei ole šamanmoini kuin männä netälinlopun.

– Ei še niin kolkko ole kuin männyt netälinloppu, konša tuuli ta toiččinah räntyä hyväsešti nakkeli. Luvatah heikkosempua tuulta.

Vapun vaštuantapäivä ta iče pruasniekkapäivä ei äijälti erota toisistah. Päivälämpötilat ollah Šuvi- ta Keški-Šuomešša läššä kymmentä aštehta ta pohjosešša nollan molommin puolin. Yöllä voit tulla pakkaista šuveššaki.

– Kyllä täššä keškimiäräistä vilumpua šiätä pitäy tämän šulakuun loppupuolella, Huutonen šanou.

Lämmön peräššä ei kannata lähtie muuvval’l’a kotimuah, kun koko Šuomi käršiy kolakkašiäštä. Huutonen n’euvouki lähtie eččimäh lämmintä kylyštä.

Päiväni näyttäytyy toiččinah

Huutonen aprikoiččou, jotta kun kuivua ta kylmyä ilmua virtuau pohjasešta, pilvikate voit toičči repiellä ta päiväni piäšöy paistamah.

Päivällä kuitenki muovoštuu kuuropilvijä, ta vettä tahi räntyä voit tulla kuuropäissä koko muašša.

– Kaikkieh vihmamiärät ei olla onnakko šuuret. Massiivisie šajealovehie ei ole kuitenki tulošša, Huutonen kertou.

Hänen mukah oraškuun enšimmäini netäli jatkuu šamanmoisena.

– Ei ole merkkie šiitä, jotta šiä muutteliutuis kešäsempäh puoleh. Tavallah virtaukšet käyvväh iellähki šamašta šuulušta.

Vappu 1998 oli lämmin

Ilmatietehen laitokšen šivuloilta voipi kaččuo, mimmoni Pervomain šiä on ollun eri vuošina. Lämpötilan lisäkši voipi kaččuo lumen šyvyttä Vappuna eri puolella muata.

Helsinkin Kaisaniemen mittaušašemalla piäštih Vappuna 1998 äšen 18,9 lämpöašteheh. Lunta oli Helsinkissä muašša enimmäkšeh vuuvven 1941 Vapun pruasniekkana, 27 šenttie.

Kiäntän vienankarjalakši: Olga Karlova
Lähteh: https://yle.fi/uutiset/3-11903349
Kuvašša: Karjalaini ikikalenteri

Lue nämäkin:

Hänen kotišeutu

Hänen kotišeutu

Piäkuva: Paavo Lesonen kirjuttau runoja karjalan kielellä. Niissä tuntuu miehen rakkahuš omah šeutuh, šekä toivo šen tulovaisuoh. Kuva: Paavo Lesosen kuva-arhiiva Kalaštajašta, kirvešmieheštä, rakentajašta ta hyväštä imehniseštä Paavo Lesosešta voipi kertuo äijän....

Musejošša kerrottih Puanajärven hävinnyistä kylistä

Musejošša kerrottih Puanajärven hävinnyistä kylistä

Piäkuva: Näyttelyn kurattorina on Jekaterina Logvinenko. Kuva: Uljana Tikkanen Karjalan tašavallan kanšallisešša musejošša on avattu Puanajärven hävinnyöt kylät -näyttely. Karjalan tašavallan kanšallini musejo valmisti Puanajärven hävinnyöt kylät -näyttelyn yheššä...

Mikä on Uutisčuppu?

Uutisčuppu – Uudisčuppu on Karjalan Sivistysseuran uusi ajankohtaiskanava. Julkaisemme tällä sivustolla kiinnostavia uutisia ja tietoa tulevista tapahtumista.

Tilaa uutisviesti

Tilaa sähköpostiisi ilmoitukset uusista artikkeleista.