Uutiset

Oman ruavon šyvä tutkimuš näytti ihanie tulokšie

Kirjoittanut: Toimitus
Julkaistu: 15.2.2023

Tuiskukuun 9. päivänä Karjalan etnokeškukšien liitto ilmotti parahan etnoprojektin, etnomurtautumisen ta etnokeškukšen.

Karjalan etnokulttuurikeškukšien ECHO-liitošša ilmotettih perintehellisen jokavuotisen kilpailun tulokšet. Šiih oli šuatu 13 anomušta Belomorskin, Kalevalan, Karhumäjen, Aunukšen, Onegarannan ta Priäžän piirilöistä šekä Petroskoin ta Koštamukšen kaupunkipiirilöistä.

Etnokeškukšien lisäkši kilpailuh enšimmäistä kertua šuatih ošallistuo yksityisyrittäjät, henkilöt ta hallintojärješšöt. ECHO-liitošša tahotah tutkie, mitein eri alojen järješšöt ta ihmiset ruatah etnokulttuurialalla.

‒ Perintehellisešti myö valičemma kolme voittajua. Parahakši etnokulttuuriprojektiksi valičemma parahan käytännöllisen kokemukšen. Parahakši etnomurtautumisekši šanomma järještyö jatkuvašta tulokkahašta ruavošta. Paraš etnokeškuš -nimen šuau še järještö, kumpani huomattavašti eistäy omua ruatuo. Ta tämmösinä tänä vuotena ollah: Viena-šeura enšimmäiseššä nominatijošša, Karjalan kielen koti ‒ toisešša. Viime vuuvven parahakši etnokeškukšekši oli valittu Priäžän etnokeškuš, šano ECHO-liiton johtaja Svetlana Kol’čurina.

Kilpailun järještäjät pantih merkillä, jotta Viena-šeuran jäšenet omissetah äijän voimie ta aikua opaštumisella ta aina muanitah toimintah uušie jäšenie. Karjalan kielen kojista oli šanottu, jotta šielä vaikeukših ta tapahtumih kaččomatta ielläh paissah karjalakši ta opaššetah kieltä. A Priäžän etnokeškuš valmisti parahan kilpailuanomukšen.

‒ Myö tarkkah kirjuttima kilpailuanomukšen ta šen aikana ymmärtimä, kuin šuurta ruatuo olima ruatan. Vuuvven paraš tuloš meilä on himona ruatua ielläh. Tänä vuotena kiinitämmä huomijuo Marija Melentjevan 100-vuotisjuhlah. Šuunnitelmissa on äijän merkkipäivällä omissettuja tilaisukšie, kerto Priäžän etnokulttuurikeškukšen johtaja Tatjana Seppänen.

Joka toiminnašša on kašvun ta šeisatukšen kaušija. Kilpailun pitäjät onniteltih voittajie ta toivotettih kaikilla entokulttuurijärješšöillä voittoja tulijissa kilpailuissa ta mäneššyštä jokapäiväseššä ruavošša.

Kilpailun tulokšet oli ilmotettu kakšipäiväsen opaššušissunnon aikana. Enšimmäisenä päivänä oli eri järještöjen etuštajien tuttavuštamisluventoja omašta toiminnašta ta toisena päivänä ECHO-liiton johtaja Svetlana Kol’čurina opašti vaštautumisen ošallistujie šuunnittelomah omua toimintua ta toteuttamah niitä šuunnitelmie.

Teksti ta kuva: Uljana Tikkanen, Oma Mua 15.2.2023

Lue nämäkin:

Nedälin 38 karjalankielizet uudizet Yle Areenassa

Nedälin 38 karjalankielizet uudizet Yle Areenassa

Halličus on suannuh valmehekse omat nevvottelut tulien vuvven talovusarvivoezitykseh näh. Halličuksen b’udžiettuezitys on 11 (yksitostu) da puoli miljardua euruo alijiämähine. Kelan mugah halličusprogramman siästöt ollah vai ylen pieni vuitti kaikis sen maksettavis...

Mikä on Uutisčuppu?

Uutisčuppu – Uudisčuppu on Karjalan Sivistysseuran uusi ajankohtaiskanava. Julkaisemme tällä sivustolla kiinnostavia uutisia ja tietoa tulevista tapahtumista.

Tilaa uutisviesti

Tilaa sähköpostiisi ilmoitukset uusista artikkeleista.