Uutiset

Kirjan kansi, jossa on ritari, auringonlasku ja venäjänkielistä tekstiä

“Onegajärven muinošlaulut” on Vuuvven paraš kirja

Kirjoittanut: Toimitus
Julkaistu: 2.5.2022
Asiasanat: kirjat, Periodika

Šulakuun 22. päivänä Karjalan kanšallisešša kirjaštošša vietettih perintehellini Karjalan vuuvven paraš kirja -kilpailun juhlallini seremonija.

Kirjojen ta luatijan oikevuon muailman päivän kynnykšellä Kanšallisešša kirjaštošša ilmotettih Karjalan vuuvven paraš kirja -kilpailun tulokšet. Tänä vuotena kilpailuh ošallistu 48 painošta. Ne ollah kotišeutu-, tuotanto-, opaššuš- ta työkirjallisutta, lapšien kirjoja, karjalaisien kirjailijien tevokšie, kanšalliskielistä kirjallisutta. Kilpailun komiisi valičči voittajie kuuvvešša nominatijošša šekä Vuuvven parahan kirjan. Lisäkši seremonijašša myönnettih lahjoja ta diplomija erikoisnominatijoissa.

Kilpailu alko kevätkuušša Karjalan tašavallan vuuvven 2021 kirja -näyttelyštä, kumpani esitti kilpailijie painokšie.

Karjalan tašavallan vuuvven 2021 parahan kirjan arvon šai Periodika-kuštantamon julkaisoma Onegajärven muinošlaulut-kirja. Šen luatijana on Venäjän tietoakatemijan Karjalan tietokeškukšen Kielen, kirjallisuon ta istorijan instituutin folkloristiikan ta kirjallisuštiijon ošašton vanhempi tietomieš Valentina Kuznetsova. Kirjan kuvittajana on taiteilija Dmitrii Dmitrijev.

Kokomukšešša on 25 muinošlauluo, kumpasie folklorin keryäjät kirjutettih Oneganiemellä ta Puudožin šeuvulla 1800–1900-luvulla. Muinošlaulujen alkuperäset tekstit oli adaptoitu lapšilla, ka šamah aikah luatija lisäsi kirjah alkuperäsie pätkie.

Onegajärven muinošlaulut-kirja ošallistu moneh nominatijoh ta voitti Karelija = Karjala-, Mahtava kirja- šekä Lukie ta lukie uuvveštah -nominatijoissa.

– Emmä konšana voi ennakoija tulošta, ka mie olen kuullun hyvie arvošteluja kirjašta. Niin, šanosin, jotta Vuuvven parahan kirjan arvo ei ollun niin vuottamatoin. Miula on tosi mukava, jotta miun työ oli arvoššettu niin korkiešti. Pien “Onegajärven muinošlauluja” oikein tärkienä työnä, vet muinošlauluja lapšie varoin on vähän. Yritin luatie lapšilla šelvie tekstijä. Oli vaikieta valita juonija, šentäh kun ne on tarkotettu piäasiešša aikuhisilla. Miušta šemmoset kirjat ollah tarvittavie, jotta lapšet tiijettäis rikašta etnografista ainehistuo ta paikkoja, mistä še oli kerätty, šano Valentina Kuznetsova.

– Olen varma, jotta tämä kirja auttau venäläisen folklorin popularisointie ta lujentau Karjalan mainehta. Alovehella on šäilyn ei ainuoštah karjalaini eeppini perinneh, ka venäläisien muinošlaulujen perinneh niise, korošti Periodika-kuštantamon johtaja Natalja Sinitskaja.

Tiijon valo -nominatijošša voittajakši piäsi Venäjän tietoakatemijan Karjalan tietokeškukšen ruatajien valmistama kirja “Karjalan geologini perintö: Petroskoin ta Keški-Karjalan istorijallis-geologisien ekskursijojen matkaopaš”. Miun šeutu ta šen ihmiset -nominatijošša parahakši valittih Periodika-kuštantamon kirja “Kummallini matka Kontupohjašta Tolvujah: A. A. Šahmatovin Aunukšen gubernijašta keryämät starinat”. Kirjan taito-nominatijošša palkitettih kahta voittajua: Verso-kuštantamon kirjua “Aleksandr Haritonov: akvarellivärit, piirroš, kollaši” ta Skandinavija-kuštantamon julkaisomua Konstantin Šatenevin valokuva-alpomie “Kontienčuarilah – valokuvakonehineh”. Viimeni painoš niise šai Lukijan mieltymyš -erikoisdiplomin.

Lisäkši muutoma painoš šai erikoisdiplomija ta lahjoja Karjalan tašavallan lakienluajintakokoukšelta, Petroskoin kaupunkipiirin hallinnolta ta Karjalan tašavallan turismin viraštolta.

Teksti: Irina Zaitseva, Oma Mua 27.4.2022

Lue nämäkin:

Nedälin 20 Yle Uudizet karjalakse Yle Areenassa

Nedälin 20 Yle Uudizet karjalakse Yle Areenassa

Suomen halličus ezittäy zakonanmuutoksii, kudamien vuoh rajavardivolaitoksen alahizii rezervuniekkoi voidas poikkevustilandehis käskie valvonduruadoloih rajale. Ezityksen mugah Rajavardivolaitoksen alahizii rezervuniekkoi sežo voidas työndiä kerdavusharjaituksih...

Mikä on Uutisčuppu?

Uutisčuppu – Uudisčuppu on Karjalan Sivistysseuran uusi ajankohtaiskanava. Julkaisemme tällä sivustolla kiinnostavia uutisia ja tietoa tulevista tapahtumista.

Tilaa uutisviesti

Tilaa sähköpostiisi ilmoitukset uusista artikkeleista.