Artikkelit

Onko vaikieta ommella puku?

Kirjoittanut: Toimitus
Julkaistu: 14.4.2023
Asiasanat: käsityöt

Arhippa Perttusen šiätijön Kotimuan voima -projekti toimiu kahešša tilašša: Koštamukšen kaupunkipiirissä ta Petroskoissa. Karjalan piäkaupunkissa toteutetah projektin yhtä šuuntua – karjalaisen keškiaikasen puvun ompeluo.

Karjalaisen keškiaikasen puvun ompelu -šuuntua johtau Kalevala open -projektin ohjuaja Irina Rinkevič. Ompelutuntija halukkahilla vietti Tatjana Barantsova – Kižimusejon näyttelytoiminta-alan spesialisti.

Nelläššä tunnissa kurššien kymmenen ošallistujua (heijän kešen oli kulttuuri-, opaššuš-, turismi-, pankki- ta taloušalan spesialistija) kerkisi jutella kaikešta: vuatteista, kenkistä, ašuštehista ta korissukšista. Ošanottajat oltih läššä räččinän viilömisen aikana, punottih ta kuvottih, opaššuttih eri tavalla šitomah paikkoja.

Joka kerta Tatjana toi opaštujilla esinehien mallija, jotta hyö tarkkah kačeltais kappalehie, košettais niitä ta šoviteltais. Lisäkši kurššiloissa paistih niijen aikojen ihmisistä, heijän arvoloista ta mieltymykšistä.

Kurššilaisie opaššettih kutomah vöitä.

Irina Rinkevičin mukah še oli oikie čukeltamini männeisyöh.

– Myö emmä halunnun tarkkah rekonstruoija keškiajan vuatteita, ka tahtoma kaččuo vuatteih kantatuattojen šilmin, konša niitä ei oššettu kaupoista, a luajittih iče. Šemmosissa vuatteissa peittyy äijän merkitykšie. Voimakaš tunneh! kerto šuunnan ohjuaja Irina Rinkevič.

Kaččomatta šiih, jotta ompelutunnit on loputtu, kurššien ošallistujat jatetah keškuštelomista.

– Kerromma toini toisella, mistä voipi oštua kankašta tahi ašuštehie, näytämmä toini toisella, mitä ompelemma. Ompelu ei ole ruttoni asie. Ka olemma miärännyn ičellä ajan – konša luonto vajehtau oman kruutan, ni myö järješšämmä valokuvaukšie uušissa pukuloissa, šanou Irina Mihailovna yhtehvevokši. Muissutan, jotta Arhippa Perttusen šiätijön ošallistujat voitettih Karjalan tašavallan granttišiätijön 1 753 790 rupl’an grantin Kotimuan voima -projektin toteuttamiseh.

Teksti: Aleksandra Lesonen, Oma Mua 12.4.2023
Kuvat: Irina Rinkevičin kuva-arhiiva

Lue nämäkin:

Meijän šuvun naiset

Meijän šuvun naiset

Tämä on jatko-oša. Alku on täššä. Uušien perehien šynty Majuri Salomon Enbergin johtamien ruoččilaisien hyökkäykšen aikana Grigorilla oli 19 vuotta, a hänen tulija Okahvie-naini oli kuušivuotini. On kuvittelomatointa, min ihmehen anšijošta heijän vanhempien onnistu...

Meijän šuvun naiset

Meijän šuvun naiset

Haluon omistua kerrontani meijän “vašemella olkapiällä” ta šen eryähillä nykysillä jatkajilla. Muutoma vuosi takaperin mie luvin Narine Abgar’anin kirjuttaman kirjan “Ihmiset, kumpaset ollah aina miun kera”. Milma šyväšti liikutettih šemmoset šanat: “…Šie olet...

Mikä on Uutisčuppu?

Uutisčuppu – Uudisčuppu on Karjalan Sivistysseuran uusi ajankohtaiskanava. Julkaisemme tällä sivustolla kiinnostavia uutisia ja tietoa tulevista tapahtumista.

Tilaa uutisviesti

Tilaa sähköpostiisi ilmoitukset uusista artikkeleista.