Uutiset

Onnie, Pekka Zaikov

Kirjoittanut: Toimitus
Julkaistu: 16.10.2020

16. päivänä šajekuuta täyttäy vuošie Kiestinkistä šyntysin olija Mehvon poika, emeritusprofessori Pekka Zaikov. Tämä uuraš karjalaini mieš on äijän ruatan karjalan kulttuurin ta kielen hyväkši.

Vuuvvešta 1997 hiän oli ollun piällä kymmenen vuotta karjalan ta vepšän kielen laitokšen johtajana Petroskoin yliopistošša ta vuošina 2009–2014 hoiti karjalan kielen ta kulttuurin professorin virkua Itä-Šuomen yliopistošša Jovenšuušša. Pekka Zaikov on lukusien karjalan kielen opaššuškirjojen ta šanakirjojen luatija. Hänen ohjaukšella on rotiutun monta monituista gradu- ta väitöštutkimušta karjalan kieleštä.

Pekka Zaikov on kaikičči ollun innokaš karjalaisien puolešta pakasija ta rahvahan vualija. Hiän oli šuamašša Karjalan Rahvahan Liiton ruavon rattahilla ta iče oli monie vuošie yhissykšen pakinanvetäjänä.

Nuorien as’s’at, toivot ta meininkit ei ole niisi jiäty huomuamatta aina mänöššä olijalta professorilta. Pitän aikua Pekka oli kypšettän ajatušta šuaha karjalan kielen nuorien šuuh luovan ruavon kautti. Hänen aloittehešta vuotena 2005 oli šyntyn Čičiliušku-nuorisokuklateatteri, kumpani oli hyvin mäneštyjä projekti.

Monet tiijetäh Pekkua vesselänä miehenä, kumpani mahtau šuutkie. Kerran yheššä karjalaisešša pereheššä hänet kost’ana ollešša pantih haravoimah heinyä. Hikie očašta pyyhkien professori virkko: Mitä ne verbit karjalan kieleššä? Vot heinänruanta še kačo on ruattava!

Onnie ta lykkyö šiula, Pekka! Anna kala puuttuu ta marjamäkiki tulou vaštah. Pisy tervehenä, karjalaini mušikka!

Lue nämäkin:

Nedälin 15 Yle Uudizet karjalakse Yle Areenassa

Nedälin 15 Yle Uudizet karjalakse Yle Areenassa

Päivännouzusuomelazien ruadomatkat ollah pitketty äijälgi kymmenes vuvves. Endisty enämbi kunnanruadajua ajau omal mašinal aijembua pitkembiä ruadomatkua. Suuri vuitti päivännouzupuolizen Suomen kanzanevustajis kannattau eričystalovusalovehen perustandua...

Mikä on Uutisčuppu?

Uutisčuppu – Uudisčuppu on Karjalan Sivistysseuran uusi ajankohtaiskanava. Julkaisemme tällä sivustolla kiinnostavia uutisia ja tietoa tulevista tapahtumista.

Tilaa uutisviesti

Tilaa sähköpostiisi ilmoitukset uusista artikkeleista.