Artikkelit

Kolme lasta pöydän äärellä

Opaššumma karjalua leikkimällä ta laulamalla

Kirjoittanut: Toimitus
Julkaistu: 28.4.2023

Lapšien Vesläžed-folkloriryhmäššä piettih Karjalan kielen päivä. Še oli omissettu Karjalan ta vepsän kirjakielien päivällä.

Šulakuun 22. päivänä Petroskoin Balakirevilla nimitetyššä musiikkikoulušša piettih Karjalan kielen päivä. Šen järještäjänä oli lapšien Vesläžed-folkloriyhtyveh. Ohjelmašša oli joikuja, lauluja, piirileikkijä karjalan kielellä šekä kielipelijä.

Päivän enšimmäiseššä ošašša oli konsertti: lapšet luvettih Valentina Karakinan ta Nina Arhipovan runoja, laulettih, esitettih joikuja, näytettih varjoteatterin spektaklie, šoitettih jouhikolla ta kantelella.

Yhtyvehen johtaja kerto karjalan kirjakielen istorijašta ta kuin tärkietä on šäilyttyä omua kieltä šekä šaneli, missä nykyjäh kirjakieltä käytetäh.

Yhtyvehen ohjelmašša on folklorie karjalan kielen lyydin ta vienan murtehilla. Vienankarjalua lapšet opaššutah karjalan kielen tuntiloilla.

Karjalan kielen päivänä opaštajat tahottih näyttyä mitä kaikkie onnistu opaštuo oppivuuvven aikana. Oli kučuttu lapšien vanhemmatki.

‒ Myö tahtoma kiinittyä vanhempien huomijuo karjalan kieleh, jotta lapšet pereheššäki šuatais kannatušta kielen opaštumiseh, korošti yhtyvehen johtaja Ol’ga Gabukova.

Šuurta huomijuo kollektiivissa annetah laulujen tekstien kiäntämisellä ta šanojen oikiella iäntämisellä.

‒ Meilä annettih tämä joiku opaššuttavakši. Yhellä šivulla oli teksti, a toisella šanat ta niijen kiännökšet, šentäh mie ymmärrän, mistä laulan. Vielä Ol’ga Sergejevna anto miula audion, kumpasešša ämmö esittäy tätä joikuo. Miun piti kuunnella ta yrittyä laulua šamoin, kuin ämmö. Joiku ei ole tavallini laulu ta ilman šen alkuperäistä esityštä et opaššu joikumah, šano Vesläžedryhmän kašvatti Irina Solovjova.

Konsertissa nellä tyttyö esitti joikuja ta hyö lisättih, jotta tahotah esittyä niitä perintehellisešti järven rannalla.

Päivän toisešša ošašša lapset leikittih šanapelih, Kukat ta tarhanhoitaja -leikkih ta Vesläžedkahvilah. Pelie varoin oli valmissettu korttija, lapšet iče väritettih niitä, šillä aikua šanat paremmin jiähäh muistih.

Lapsia ja naisia pöydän äärellä

Polina Vorobjova on Vesläžed-yhtyvehen karjalan kielen ta folklorin opaštaja.

‒ Tänä oppivuotena myö rupesima opaštamah lapšilla karjalan kieltä. Šykyšyštä alkuan olemma opaštun elukat- ta kašvit-, numerot- ta värit-, ruoka- ta aštiet -teemat. Opaššuttuo šanaštuo käyttimä pelilöissä. Enši vuotena tahomma, jotta lapšet opaššuttais kertomukšen iččieštä ta pereheštä, šelitti Vesläžed-yhtyvehen opaštaja Polina Vorobjova. Karjalankielini folkloriohjelma ta ahkerašti valmissetut esittelyt tuuvvah yhtyvehellä voittoja tahi palkintopaikkoja erilaisissa luovissa kilpailuissa ta festivaliloissa.

‒ Tämän oppivuuvven tärkeimpie tapahtumie ollah konferenššin pitämini ta kaupunkin hallinnon stipendin šuamini. Myö enšimmäistä kertua pitimä tašavallan konferenššie “Kulttuuri. Perinneh. Lapšet” Petroskoissa ta šiih oli kučuttu lapšet Kuujärveštä. Luovan stipendin myöntämisen pivošša myö esittimä omua ohjelmua ta niin šaima monien luovien henkilöjen huomijuo. Še on tärkie meilä, jotta karjalaisešta folklorista vielä enemmän ihmistä tietäis, šano Ol’ga Gabukova.

Vesläžed-ryhmän oppivuosi on rikaš luovilla kulttuuritapahtumilla. Esityšmatkoja, videojen kuvaukšie, konserttija Petroskoissa – pitäy vain ehtie eččie uutta materialie ta harjotella.

Oraškuušša “Vesläžed” näytetäh ohjelmua Musejoyö-aktijošša Kanšallisešša musejošša. Še tulou täyvellisekši konsertiksi.

Yhtyveheššä on kolme ikäryhmyä ta yli 30 opaštujua. Še toimiu jo 22 vuotta.

Teksti ta kuvat: Uljana Tikkanen, Oma Mua 26.4.2023

Lue nämäkin:

Lahtin minä Läkköiläh: Niäšäštä kniäsöih

Lahtin minä Läkköiläh: Niäšäštä kniäsöih

Piäkuva: Kemin ujestin Knäšöin kylä, 1896–1907. Oikiella on Pyhän Jyrin kirikkö, XIX vuosišata. Kuva: Knäšöi – Miun kotimua VK-ryhmä Knäšöin kylä, kumpašešta tulou tämä kertomuš, vuoteh 1938 kuulu Karjalah, nyt še kuuluu Murmanskin aloveheh. Oli aikoja, konša šielä...

Sanasuarele käynnyh rahvas

Sanasuarele käynnyh rahvas

Vara venehty ei kua. “Oma Mua” tariččou vuadijale lugijale karjalankielizii čomevuksii. Sidä, midä hyvin maltettih paista enne, meijän ezi-ižät, meijän syndyzet. Hyö suadih paista čomasti, čökkijen pädevän sanazen omah virkeheh libo ynnällizen sananpiän jogapäiväzeh...

Mikä on Uutisčuppu?

Uutisčuppu – Uudisčuppu on Karjalan Sivistysseuran uusi ajankohtaiskanava. Julkaisemme tällä sivustolla kiinnostavia uutisia ja tietoa tulevista tapahtumista.

Tilaa uutisviesti

Tilaa sähköpostiisi ilmoitukset uusista artikkeleista.