Uutiset

Kaksi miestä ja yksi näinen seisovat rivissä. Takana on joulukuusi

Pauli Rinnen elämänkerta on julkaistu kirjana

Kirjoittanut: Toimitus
Julkaistu: 28.12.2022
Asiasanat: kirjat

Muusikko, kirjuttaja, toimittaja ta kiäntäjä Arto Rinne esitti oman tuaton, näyttelijän ta ohjuajan Pauli Rinnen kohtalolla omissetun kirjan “Pauli Rinne. Näyttämö ta elämä”.

Kirjan esittely piettih Karjalan kanšallisešša musejošša ta še alko Sattuma-ryhmän šoittajien esitykšellä. Šalih keräyty kirjailijan yštävie, hyvie tuttavie ta kollegoja – niitä, ketä kiinnoštau näyttelijän ta ohjuajan Pauli Rinnen kohtalo, perehen istorija, ammattitaival ta luova ruato näyttelijänä ta ohjuajana.

Kirjan pohjana on muisselmie, arhiivatietoja, kertomukšie, pakautteluja ta vanhoja valokuvie. Käyttyän niitä Arto kertou Karjalan tunnetun näyttelijän ta ohjuajan Pauli Rinnen elämän tapahtumista, hänen šuvušta, pereheštä, kohtalošta.

– Tämä tevoš on kolmaš miun valmistama kirja. Enšimmäini oli omissettu Paulin tuatintimalla Onnilla ta še oli julkaistu käsikirjutukšien kilpailun rajoissa šuomekši ta venäjäkši. Šiitä oli kirja “Karjalaan kaikonneita” šuomen kielellä. Kirjašša perehistorijan rinnalla kerron 1930-vuosien tapahtumista, kumpaset hyvin vaikutettih vanhempien ta isovanhempien kohtaloih. Mie kiännin kirjan tekstin venäjäkši. Viime vuuvven 14. talvikuuta tuattoni Pauli Rinne kuoli. Mie lisäsin kirjah valokuvie ta muisselmie Paulista, kumpasie šain pakautteluista hänen yštävien ta työkaverien kera. Šemmoni uuši kirja oli julkaistu Petroskoissa, kerto kirjan luatija Arto Rinne.

Kirjašša on perehkertomuksie ta iäjän vanhoja valokuvie.

Perehistorijašša oli äijän tragedijoja ta vaikeukšie, ka ne ei häiritty jiähä ahkerina, luovina, hyväšiämisinä ihmisinä. Kirjan esittelyššä Arto lyhyöšti šaneli mitä on kirjašša, tuttavuššutti perehen tärkeimpih tapahtumih, kerto vesselie juttuja. Arto korošti, jotta kirjašša on äijän valokuvie, ta eryähät niistä oli tosi pienie ta pahašša kunnošša, ka neki onnistu panna kirjah huomattavašti paremmašša kunnošša.

Pauli Rinne oli Petroskoin Šuomelaisen teatterin yhtenä parahimmista näyttelijöistä. Hiän oli teatterin taiteilijajohtajana ta ohjuajana, ošallistu filmien kuvaukših, oli Manok-lauluyhtyvehen jäšenenä.

Kirjan luatija Arto Rinne on ratijotoimittaja ta kiäntäjä šekä tunnettu folk- ta rokmusiikin šoittaja, Myllärit-, Sattuma-, Santtu Karhu & Talvisovat-, Toive -ryhmien ta yhtyvehien solisti.

Teksti ta kuva: Uljana Tikkanen, Oma Mua 28.12.2022

Lue nämäkin:

Mikä on Uutisčuppu?

Uutisčuppu – Uudisčuppu on Karjalan Sivistysseuran uusi ajankohtaiskanava. Julkaisemme tällä sivustolla kiinnostavia uutisia ja tietoa tulevista tapahtumista.

Tilaa uutisviesti

Tilaa sähköpostiisi ilmoitukset uusista artikkeleista.