Uutiset

Nainen kahden pojan kanssa portaiden edessä ja portailla seisovat ihmiset lehmäasussa ja sarjakuva-asussa

Periodika-kuštantamo täytti 31 vuotta!

Kirjoittanut: Toimitus
Julkaistu: 6.7.2022
Asiasanat: Periodika

“Periodikan” tarkotukšena täkši vuuvvekši on valmistua kirjoja, lehtijä ta kuvalehtijä šekä täyttyä kuštantamon uušie tiloja toiminnalla ta elämällä.

Kaksi naista, joista toisella on kukkakimppu ja vaaleansininen mekko

Natalja Sinitskaja (oik.) šuau onnitteluja Jelena Migunovalta “Periodikan” uuvvešša šalissa. Foto: Uljana Tikkanen

“Periodikan” männyt vuosi jiäy muistoh kuštantamon kolmannen kerrokšen korjaukšen loppumisella, Karjalan kanšan vanhat runot -näyttelyn esitykšellä, verekšillä kirjoilla, perintehellisillä ta uušilla toimenpivoilla.

Tietyšti šyntymäpäivänä šuahah onnitteluja, muissellah männyöštä vuuvvešta ta mietitäh šuunnitelmista.

– Meijän uuvvet tilat täyvytäh elämällä. Kolmannella kerrokšella toimiu uuši šuuri šali, šiinä on esillä karjalaisilla runoilla omissettu näyttely. Šamoin šielä voipi viettyä äijän mitä miellyttävyä. Kuin ni viimesinä vuosina myö kehitämmä Oma Media -portalie: täytämmä šen Oma Radio- ta Oma Video -ošaštoja. Viime vuotena luajittih KV-šou- ta Kuki-rikku -ohjelman lähetykšie, ta tänä vuotena kuvaukšet jatutah, šano Periodika-kuštantamon johtaja Natalja Sinitskaja.

“Periodikan” kirja pol’čalla vuotena 2021 lisäyty 26 uutta kirjua. Kuštantamon kirjat aina piäššäh Karjalan vuuvven paraš kirja -kilpailun eri nominatijojen voittajiksi. Tänä vuotena monešša nominatij ošša keškenäh kilpailtih “Periodikan” kakši kirjua “Bilini Obonežja” ta “Kalevala”. Enšimmäini niistä šai kilpailun piäpalkinnon.

– Tänä vuotena erikoisella paikalla on Pietari Šuurella omissetun kirjan valmistamini, šentäh kun tänä vuotena täytty 350 vuotta keisarin šyntymäštä. Kirjan luatijana on Valentina Mironova ta kuvataiteilijana on Lidija Žukova. Kirjah on kerätty Karjalan rahvahan runoja, tarinoja ta eeppisie lauluja karjalan ta venäjän kielellä Pietari Šuurešta, kummaista ylen kunnivoitettih Karjalašša, lisäsi Natalja Anatoljevna.

Kolme naista pitelevät paperilappuja toimistossa. Keskellä on tuoli, jossa on lappu jossa on kysymysmerkki.

Oma Mua -lehen nykytärkeitä uutisie: “Periodikan” šyntymäpäiväkši parahiksi lahjoiksi lehellä tultais uuvvet materialit lukijilta ta yštäviltä šekä uuvvet lehtimiehet toimitukšeh. Foto: Alina Kartinen

Šamoin “Periodikašša” pantih merkillä še, jotta enšimmäistä kertua yhteisruavošša Petroskoin valtijonyliopiston kera oli alotettu journalistien opaššuš šuomelais-ugrilaisien kielien laitokšen opaštujilla. Kanšalliskieliset mediat vuajitah erikoistietoja ta neroja, ta kuršši näytti hyvie tulokšie, šentäh še jatetah enši vuotenaki.

Toivomma, jotta armahan kuštantamon uuši vuosi tuou lehtilöillä uušie lukijie ta kirjuttajie, toimenpivoilla – järještäjie ta kävijie, a ruatajilla – innoššušta ta voimie.

Valokuvakilpailu

“Periodikan” šyntymäpäiväkši oli ilmotettu valokuvakilpailu. Ošanottajien piti esittyä kuštantamon elämyä, kekšie valokuva uuvven kirjan kannella šekä luatie kuva lehen enšimmäisellä šivulla, ottua valokuva Meijän šeuvun bilinat -teeman mukah šekä valmistua kuva tunnetun ihmisen kera.

Heinäkuun 1. päivänä ilmotettih kilpailun voittajien nimet. Oma Mua -lehen toimitukšen vähälukuni joukko piäsi enšimmäisellä paikalla.

Teksti ta foto: Uljana Tikkanen, 6.7.2022 Oma Mua

Lue nämäkin:

Nedälin 16 Yle Uudizet karjalakse Yle Areenassa

Nedälin 16 Yle Uudizet karjalakse Yle Areenassa

Suomen halličus piäzi kehysriihes kolmen miljardan euron siästötavoitteheh. Läs puolet siästölöis kerävytäh leikkuandois da puolet veronnostandois. Suurin vuitti veronnostandois roih ylehizen arvonližäveron nostamizes 25,5 (kahtehkymmeneh viideh pilku viideh)...

Yle Uudizet karjalakse: Kalevan kižat pietäh Poris 2027

Yle Uudizet karjalakse: Kalevan kižat pietäh Poris 2027

Piäkuva: Iellizen kerran Kalevan kižat organizuittih Poris vuvvennu 2015. Arhiivukuva. Kuva: Tapio Pukkila / Yle Pori sai piettäväkse ylehissportan Kalevan kižat vuvvennu 2027. Neččih dieloh näh suovattan piätti Suomen Sportuliiton liittovaldivosto. Yle Uudizet...

Mikä on Uutisčuppu?

Uutisčuppu – Uudisčuppu on Karjalan Sivistysseuran uusi ajankohtaiskanava. Julkaisemme tällä sivustolla kiinnostavia uutisia ja tietoa tulevista tapahtumista.

Tilaa uutisviesti

Tilaa sähköpostiisi ilmoitukset uusista artikkeleista.