Uutiset

Ryhmä ihmisiä ison kaaren alapuolella.

Puutu, mujeh, šuuri ta pieni!

Kirjoittanut: Toimitus
Julkaistu: 12.10.2022
Asiasanat: Vuokkiniemi

Vuokkiniemen šajekuun piäsimvolina on pieni hopieni mujeh-kala. Runonlaulajien ta kalaštajien kylä tuaš tuli Mujehfestivalin pitopaikakši. Šajekuun 8.–9. päivinä festivalin ošanottajat ta vierahat šuatih pyytyä mujehta ta kannattua kalaštajie. Šamoin heilä oli mahollisuš tuttavuštuo kalaperintehih ta maissella makeita kalaruokie.

Mujehfestivalin enšimmäisen päivän iltana 11 joukkuo, jokahisešša kakši henkie, läksi laškomah verkkoja Kuittijärveh. Verkkoja kilpailijilla annettih festivalin järještäjät ta niih oli pantu erikoismerkit.

Šajekuun 9. päivänä ošanottajie ta vierahie vuotti monipuolini ohjelma. Kaikki halukkahat šuatih ottua ošua muasteri-oppiloih, mit oli omissettu karjalan kielellä, kutomisella, karjalaisen talon pienen mallin rakentamisella. Šamoin keräytynyöt kuunneltih luventoja Kylätalošša, pelattih kyykkäh, oššettih suveniirija šekä maisseltih karjalaisen keittijön ruokie.

Tämän vuuvven Mujehfestivalilla oli gastronomini ta šivissyštarkotuš. Pruasniekkah tuli Venäjän gastronomini kartta -projektin etuštaja Jekaterina Šapovalova. Šamoin festivalin ošallistujat ta vierahat šuatih maissella karjalaisen ta arktisen keittijön ruokie Petroskoin VKareliiJest’-musejo-ravintolan ta paikallisen Kala ja marjapojat -yritykšen keittäjiltä šekä Jemelä-kiukuan sriäpnie ta Viena-šeuran jäšenien uuhhua.

Mujehen pyytämisen ta puhistamisen kilpailujen tulokšien mukah enšimmäisellä paikalla piäsi Muikku-joukko, toisella – “Tseppelin”, a kolmaš šija šuatih kalaštajat R’apa-t’apa -joukošta. Mujehfestivalin voittajat šuatih lahjoja sponssoriloilta ta hyvyä mieltä. Erikoini lahja oli myönnetty festivalin nuorimmalla ošanottajalla Mihail Prigolovkinilla. Kilpailujen kunnivotuomarina oli Nikolai Gurtov, kummaista autettih V’ačeslav Guščin, Pavel Garmujev ta Jelena Hmelevskaja.

Mujehfestivalin järještäjät Sreda-keškuš ta Vuokkiniemen Kylätalo kiitetäh festivalin kaikkie volont’orija, yštävie ta partn’orija.

Teksti: Aleksandra Lesonen, Oma Mua 12.10.2022

Lue nämäkin:

Nedälin 38 karjalankielizet uudizet Yle Areenassa

Nedälin 38 karjalankielizet uudizet Yle Areenassa

Halličus on suannuh valmehekse omat nevvottelut tulien vuvven talovusarvivoezitykseh näh. Halličuksen b’udžiettuezitys on 11 (yksitostu) da puoli miljardua euruo alijiämähine. Kelan mugah halličusprogramman siästöt ollah vai ylen pieni vuitti kaikis sen maksettavis...

Mikä on Uutisčuppu?

Uutisčuppu – Uudisčuppu on Karjalan Sivistysseuran uusi ajankohtaiskanava. Julkaisemme tällä sivustolla kiinnostavia uutisia ja tietoa tulevista tapahtumista.

Tilaa uutisviesti

Tilaa sähköpostiisi ilmoitukset uusista artikkeleista.