Uutiset

“Rahvahan huvit” piettih Kuittijärven rannalla

Kirjoittanut: Toimitus
Julkaistu: 21.6.2023
Asiasanat: Uhtua, juhlat

Kalevalašša piettih perintehellini Uhtuon karjalaisien kešäpruasniekka – “Rahvahan huvit”. Tällä kertua še vietettih šamana päivänä Karjalaisien runojen päivän kera, 10. kešäkuuta.

Tavan mukah pruasniekka alko urheilutapahtumilla. Pelikentällä tavattih kyykkäjoukot ta kilpailtih keškenäh. Voittajakši piäsi Sbornaja sol’anka -joukko. Niise peluajien kešen valittih nuorin ta vanhin kyykkäri, kumpasilla myönnettih lahjat. Šemmosina oltih Aleksandra Samsonova ta Tatjana Sikonen.

Šamalla aikua väkövät urheilutaistelut piettih ni lentopallota potkupallokentillä. Urheilukeškukšešša kilpailtih voitošta Kalevalan ta Borovoin urheilijat.

Uhut-šeuran jäšenet kostitettih kalevalalaisie
čäijyllä lettujen ta karjalaisien sriäpnöjen kera.

Pruasniekan virallisissa avajaisissa järješšettih šuuri konsertti. Šielä esiinty Kalevalatalo-etnokulttuurikeškukšen kantelenšoittajien harraštajaryhmä, Kulttuuritalon kantelistien rahvahanyhtyveh ta toiset luovat kollektiivit. Lavalta kuulu tervehyššanoja šekä karjalaisie runoja, lauluja, šävelmie. Kaččojat lämpimäšti tervehittih artistoja ta lahjotettih heilä šuurie räpytykšie. Kulttuuritalon aulašša oli esitetty valokuvanäyttely “Kantatuattojen muisson šäilyttäjät”. Jokahini šai tuttavuštuo kalevalalaisih starinankertojih ta tunnettuih runonlaulajih.

Tänä vuotena Kalevalan pruasniekan kunnivovierahana oli Karjalan läkienhyväkšymiskokoukšen kanšanetuštaja Maksim Vorobjov. Hiän tuli Kalevalah ei tyhjin käsin, ka toi lahjoja Kalevalan luomistalon lapšilla – multimediatekniikan komplektin, mi auttau lapšien taitokehityštä. Niise Maksim Vorobjov piti vaštahoton, missä vaštasi kanšalaisien kyšymykših.

Illalla Rahvahan huvit -juhla jatku Lönnrotin männyn vierellä, Kuittijärven rannalla. Impul’stanššijoukon nuoret tanššijat kučuttih vierahie kruukah, a kantelenšoitolla kaččojat muissettih Kalevala-eepossan tunnettuja runoja šekä ošallissuttih kanšantanššien muasteri-oppih. Kaikilla löyty miellyttävyä tehtävyä: šai luatie šeppeleh tahi varuštua kylyvašta, tiijuštua mitä šäilyy musejokapšakissa tahi muistua omat šukujuuret.

Uhut-šeuran jäšenet kostitettih kalevalalaisie čäijyllä lettujen ta karjalaisien sriäpnöjen kera. Myöhäh iltah šuaten Kuittijärven rannalla kuulu lauluja ta musiikkie, a Kuitin uallot vietih ne loitoš, vet ei šattumalta ennein tätä järvie kučuttih runojen kätkyökši.

‒ Uhtuon karjalaisien pruasniekka mäni kirkkahašti ta vesseläšti. Oli äijän toimenpitoja: kilpailut, konsertti, illačču, mit jätettih hyvie tuntehie. Myö vuotamma uušie vaštautumisie, šemmoset toivomukšet jiätih pruasniekan ošallistujien šytämih.

Vielä on lisättävä, jotta “Rahvahan huvit” pantih alkuo kešäpruasniekkojen šarjalla. Kyläpäivien ohjelmat valmissetah Borovoissa, Luušalmešša, Kuušiniemeššä šekä Jyškyjärven, Vuonnisen ta Haikol’an kylissä.

Teksti ja kuvat: Nadežda Vasiljeva, 21.6.2023 Oma Mua

Lue nämäkin:

Nedälin 22 Yle Uudizet karjalakse Yle Areenassa

Nedälin 22 Yle Uudizet karjalakse Yle Areenassa

EU-valličuksien ennepäi-iänestys algavui kolmanpiän. Sit päiväs algajen iänestiä edukyndeh voit kui kodimuas, mugai ulgomual. Varzinaine valličuspäivy on tuliel nedälil 9. (yheksäs) kezäkuudu. Syömizet ruvetah huovistumah tänä vuon, nenga arvivoiččou...

Mikä on Uutisčuppu?

Uutisčuppu – Uudisčuppu on Karjalan Sivistysseuran uusi ajankohtaiskanava. Julkaisemme tällä sivustolla kiinnostavia uutisia ja tietoa tulevista tapahtumista.

Tilaa uutisviesti

Tilaa sähköpostiisi ilmoitukset uusista artikkeleista.