Uutiset

Muistomerkki, joka on vene, jossa on parrakas mies on nurmikolla. Vieressä seisoo naisia karjalaisissa kansallisasuissa ja taustalla horistontissa siintävät metsä ja taivas.

Runonlaulajilla omissettih muistomerkki

Kirjoittanut: Toimitus
Julkaistu: 21.7.2021
Asiasanat: uutiset

Sohjanankošen kyläššä piettih kalaštajan pruasniekka, šamoin še on pos’olkan päivä.

Tänä vuotena pruasniekan ohjelma oli erikoini. Karjalaisien runojen vuuvven rajoissa kylän kulttuuritalon lähellä avattih Louhen piirin runonlaulajien ta starinankertojien muistomerkki – veneheššä istuja Väinämöini.

– Enšin oli ajatuš luatie muistomerkki vanhašta laivašta. Sohjanankošešša ennein oli kalatehaš ta šiitä jäi äijän vanhua laivua, yksi niistä vois šeisuo kyläššä ta muissuttua tehtahan entiseštä šuurešta ruavošta. Täštä ajatukšešta paikallini eläjä Aleksandr Zaikov kerto Piäjärveštä kotosin olijalla tietomiehellä Marija Kundozerovalla ta hiän kehitti tätä idejua. Ka laiva on jykie ta šitä on vaikie tuuvva kyläh, a puuveneh on helpompi. Još on veneh, ni šiinä pitäis olla šoutajaki. Raisa Kundozerova luati olkiloista ta vanhoista vuatteista Väinämöisen ta issutti šen veneheh. Näin šynty tämä muistomerkki, kerto Sohjanankošen kulttuuritalon ruataja Jelena Ligotskaja.

Muistomerkin lähellä on tiijotuštaulu. Šiitä šuau lukie Nisan, Tunkutjärven, Sohjanankošen ta lähikylien starinankertojista, runonlaulajista, kumpasilta folkloristi Nina Lavonen tallenti rahvahanrunoutta. Šamoin taulušša on tietoja, mimmosie kylie tällä alovehella oli ennein ta mimmoset šäilyttih nykypäiväh šuaten. Projektin rajoissa šuunnitellah valmistua toini, kalatehtahan istorijalla omissettu tiijotuštaulu.

Muistomerkki valmissettih Karjalan Šivissyššeuran kannatukšella yhteisruavošša Vienan virta -kanšalaisjärještön kera. Projektin valmistajana on Karjalan tietokeškukšen ruataja Marija Kundozerova.

Teksti: Uljana Tikkanen, Oma Mua 21.7.2021
Foto: Marija Kundozerova

Lue nämäkin:

Taipalen talo otti vaštah vierahie

Taipalen talo otti vaštah vierahie

Vanhoissa karjalaisissa kylissä on olomašša erikoini hyvätahtoni taikavoima. Niissä paikoissa šielu puitto lepyäy ta šie henkität voimie antajua mečän ilmua. On iloista, jotta näillä mailla eläjien kantatuattojen perintehie ta tapoja nyt elvytetäh. Yksi...

Ikuni muisto Pekka Mikšijevilla

Ikuni muisto Pekka Mikšijevilla

Heinäkuun 13. päivänä täytty 40 päivyä, kun šiirty tuonilmasih Venäjän kanšanartista, Karjalan anšijoitunut artista, K. S. Stanislavskilla nimitetyn Valtijonpalkinnon šuaja, Karjalan tašavallan kanšallisen teatterin vanhin näyttelijä Pekka Mikšijev. Ušotah, jotta 40....

Mikä on Uutisčuppu?

Uutisčuppu – Uudisčuppu on Karjalan Sivistysseuran uusi ajankohtaiskanava. Julkaisemme tällä sivustolla kiinnostavia uutisia ja tietoa tulevista tapahtumista.

Tilaa uutisviesti

Tilaa sähköpostiisi ilmoitukset uusista artikkeleista.