Uutiset

Suppailu – uuši šuosittu harraššu

Kirjoittanut: Toimitus
Julkaistu: 15.7.2020
Asiasanat: karjalan kieli

Kaikin varmašti konšanih kuultih ualtolautailušta – valtameriseštä ekstriimiurheilulajista. Nuoret ihmiset erikoisella lauvalla čurnitah ualtoloilta, ajetah niijen läpi korkiella vauhilla troppisen päiväsen paissošša. Valitettavašti Australija, Indonesija tai Amerikka ollah loittona Karjalašta, jotta šuaha šielä kokeilla tätä urheilulajie. Ka onnekši myö elämmä järvien ta jokien šeuvulla, ta šen lisäkši ei ammuin Karjalah tuli uuši urheilulaji – suppailu. Kaikki tämä antau meilä mahollisuon ajella Karjalan vesistöjä myöten lauvalla.

Suppailu tahi SUP (enkl. “Stand up paddle surfing”) merkiččöy melontua šeisuon erikoisella lauvalla.

On kakši tyyppie SUP-lautua: kovat ta puhallettavat. Viimeset ollah mukavammat: šie voit piäštyä ilma lauvašta, kiärie še, panna piälykšeh ta ottua matkah kuin šuuri reppu. Ei ammuin mieki oššin šemmosen lauvan ta olen oikein tyytyväini. Lauta pitäy puhaltua käsipumpulla erikoismerkkih šuaten (mainičen, jotta še on melko vaikie prosessi ta vuatiu fyysistä voimua) ta šiun lauta on valmis vesišeikkailuih.

Lauvat suppailuo varoin ollah pität ta leviet, niillä on terävä nenä ta perä, šentäh ne ollah häilymättömie ta niitä on helppo ohjata. Melan pivuš on 1,6–2,5 metrie. Pivuš riippuu meluajan kašvošta ta šen pitäy šopie hänellä.

Lautojen pivuš niise on erilaini, esimerkiksi, miun lauta on kolmen metrin pitkä. Šillä šuau meluo šeisuon jaloilla tahi istuon polvilla, voipi äšen venyö lauvalla ta lämmitteliytyö paiväsen paissošša, još ei ole ualtoja.

Šanotah, jotta eryähillä lauvoilla šuau suppailla talvellaki. Ka Karjalalla tämä variantti ei paššua, šentäh kun meilä talvella on kylmä ta vesistöt ollah jiäššä. Leveillä lauvoilla, kuin miula, äšen šuau harraštua SUP-joogua. Nyt tämä urheilulaji on oikein  šuosittu. Vauhin harraštajat voijah kilpailla ajokilpailušša ta harraštua SUP-ualtolautailuo, vain šitä varoin pitäy, jotta oltais vaikkapa pienet uallot.

Kaikešta rikenempäh SUPlauvoilla matkuššellah. Vesiretkien aikana on mukava tutkie uušie paikkoja epätavalliselta näkökulmalta – vejeltä – tahil’l’ašti meluo loitoš järvie myöten. Šemmoni ajanvietto šopiu Karjalalla. Kuukauven aikana mie jo kerkisin kaččuo eri paikkoja järvien ta lampien pinnalta. Vejen pinnalla ollešša ta vejen loiskehta kuunnellen on oikein mukava tarkkual’l’a mečän elämyä.

Suppailu

Suppailu-urheilulajin kotimuana ollah Havaijišuaret. Vielä vuotena 1778 europpalaiset kirjutettih paikallisista eläjistä, kumpaset ajellah merellä meluon yhellä lauvalla. Suppailun kehityš urheilulajina alko XXI vuosišuan alušša: enšimmäisinä ammatillisina urheilijina oltih Dave Kalama ta Laird Hamilton. Heijän ehotukšella vuuvvešta 2003 alkuan Havaijišuarilla ruvettih pitämäh suppailun kilpailuja. Vuotena 2005 Kalifornijašša peruššettih tämän urheilulajin federatijo ta šen jälkeh suppailu levisi koko muajilmalla.

Viime vuosina tämä harraššuš tuli ni meijän loittosilla alovehella. Suppailu šai ainutluatusen pohjoisidentitetin ta tuli miellyttäväkši urheililajiksi kuin paikallisilla eläjillä, niin ni vierahilla. Neuvon kaikilla yrittyä ajella SUPlauvalla!

Teksti ta foto: Aleksandra Lesonen, Oma Mua 15.7.2020

Lue nämäkin:

Nedälin 15 Yle Uudizet karjalakse Yle Areenassa

Nedälin 15 Yle Uudizet karjalakse Yle Areenassa

Päivännouzusuomelazien ruadomatkat ollah pitketty äijälgi kymmenes vuvves. Endisty enämbi kunnanruadajua ajau omal mašinal aijembua pitkembiä ruadomatkua. Suuri vuitti päivännouzupuolizen Suomen kanzanevustajis kannattau eričystalovusalovehen perustandua...

Mikä on Uutisčuppu?

Uutisčuppu – Uudisčuppu on Karjalan Sivistysseuran uusi ajankohtaiskanava. Julkaisemme tällä sivustolla kiinnostavia uutisia ja tietoa tulevista tapahtumista.

Tilaa uutisviesti

Tilaa sähköpostiisi ilmoitukset uusista artikkeleista.