Elettyjen vuosien korkevuolta nyt mie toisin käsitän yli 50 vuotta takaperin šattunuita tapahtumie ta tunnen nostalgijua. Muissan aikaista huomenešta kyläššä Marfa-ämmön luona. Päiväni kurkisti ikkunah, a mie vielä venyin šänkyllä ta nautin. Keittijöštä tuntu...