echo-liitto

Pohjolan luomua -šuunnitelma eistäy käsitöitä Karjalašša

Pohjolan luomua -šuunnitelma eistäy käsitöitä Karjalašša

Uuši käsityöalan kehityššuunnitelma on valmisteilla Karjalašša. ECHO-yhissykšen omat ta ulkopuoliset asientuntijat luajitah šitä viijen vuuvven ajalla. Šuunnitelman valmistamini Karjalan käsityöalan kehityššuunnitelma esitetäh Karjalan tašavallan kulttuuriministerijön...

Oman ruavon šyvä tutkimuš  näytti ihanie tulokšie

Oman ruavon šyvä tutkimuš näytti ihanie tulokšie

Tuiskukuun 9. päivänä Karjalan etnokeškukšien liitto ilmotti parahan etnoprojektin, etnomurtautumisen ta etnokeškukšen. Karjalan etnokulttuurikeškukšien ECHO-liitošša ilmotettih perintehellisen jokavuotisen kilpailun tulokšet. Šiih oli šuatu 13 anomušta Belomorskin,...

Matka Vienanmeren rannoilla lahjotti yllätykšie

Matka Vienanmeren rannoilla lahjotti yllätykšie

Talvikuun alušša miula onnistu ošallistuo harjottelumatkah. ECHO-liitto piti šitä enšimmäistä kertua Karjalan etnokulttuurikeškukšien ruatajilla. Nelläššä päiväššä oli järješšetty vierailuja Belomorskin ta Kemin piirien kulttuuripaikkoih. ECHO-liiton spesialistien...

EtnoPRO: tehokaš aloteh kyšyy jatkuo

EtnoPRO: tehokaš aloteh kyšyy jatkuo

Petroskoissa piettih enšimmäini nuorisoissunto EtnoPRO- 2022. Nelläpäiväni tapahtuma, kumpani yhisti 31 nuorta ihmistä Karjalan eri piirilöistä piätty Periodika-kuštantamon tiloissa. Issunnon aikana yli kymmenie tuntie kešti eri-teemosie luventoja ta muasteri-oppija....

Interaktiivini kotišeutututkimuš

Interaktiivini kotišeutututkimuš

Nykyaikasen kotišeutututkimukšen on aššuttava ajan tahissa. Šemmoseh piätökšeh tultih Interaktiivini kotišeutututkimuš: paikan šäilyttäjät ta piirien merkitykšien luomini-seminarin ošanottajat.Seminari piettih Petroskoissa Pohjosien käsitöijen koodi -keškukšešša. Šiih...

Kotišeuvuntukimuš on projektin keškipaikalla

Kotišeuvuntukimuš on projektin keškipaikalla

Interaktiivini kotišeutu -nimistä projektie ruvetah toteuttamah tänä vuotena Karjalašša. Šen piätarkotukšena on löytyä uušie keinoja, jotta luatie istorijallisie tietoja mukavammiksi šekä kekšie uušie idejoja mitein niitä esittyä yleisöllä. Projektin luatijana on...

Mikä on Uutisčuppu?

Uutisčuppu – Uudisčuppu on Karjalan Sivistysseuran uusi ajankohtaiskanava. Julkaisemme tällä sivustolla kiinnostavia uutisia ja tietoa tulevista tapahtumista.

Tilaa uutisviesti

Tilaa sähköpostiisi ilmoitukset uusista artikkeleista.